Nieuwe cliëntondersteuner bij SCOT!

Alweer mogen we een nieuwe cliëntondersteuner toevoegen aan onze fantastische ploeg van cliëntondersteuners (CO’s) van Stichting Cliëntondersteuning Twente.

Onze nieuwe cliëntondersteuner komt uit Denekamp, is trotse oma, en werkt in de gehandicaptenzorg. Als werknemer in de gehandicaptenzorg ziet ze vaak problemen ontstaan voor cliënten, die de cliënten zelf vaak niet kunnen oplossen, omdat Zorgland erg ingewikkeld is. Bij haar werkgever is ze vaak een vraagbaak voor anderen en helpt graag mensen hun weg te vinden in de zorg. Haar baan wil ze niet missen maar door haar eigen bedrijf als nevenfunctie kan ze nu meer mensen helpen met haar grote netwerk, kennis en kunde. Dus is ze midden in de coronatijd ZZP’er geworden!

Al een tijd geleden sprak ze Hans Kuipers van SCOT, toen ze De Grote Zorg en Welzijnshow bezocht in Denekamp. Hans’ enthousiasme over SCOT maakte indruk en toen het tijd werd haar horizon te verbreden, herinnerde ze zich dat gesprek. Genoeg redenen om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden als ZZP’er voor SCOT.

Onze Denekampse ervaart SCOT al vanaf het begin als “een warm bad”. Samen met andere cliëntondersteuners heeft ze al een paar zorgvragen behandeld en tot een goed einde gebracht. “Ik mocht eerst stage lopen en mag nu, al na een paar maanden, al zelfstandig mensen verder helpen. Ook was ik vrij om te bepalen hoeveel uur ik beschikbaar was voor SCOT. Wat ik wilde, een organisatie die bij mij paste en prettig voelde, dat heb ik bij SCOT gevonden”.

Hoewel een cliëntondersteuner niet alleen werkt voor zorgvragen uit de gehandicaptenzorg, zie onze cliëntondersteuner daar wel een grote behoefte. Als werknemer in de gehandicaptenzorg ziet ze vaak problemen met cliënten. Of met volwassenen met het niveau van een kind. “Ook zij verdienen het om zich te ontwikkelen of om gelukkiger te zijn dan sommige situaties waarin zo’n cliënt zich bevindt”.

Het bestuur van SCOT heet de nieuwe cliëntondersteun(st)er van harte welkom en wenst haar veel succes en plezier toe!

Stichting Cliëntondersteuning Twente

Tel. 085 – 489 03 74

www.scotwente.nl

#clientondersteuning #zorg #pgb #hulp #helpen #twente #afhankelijkheid #wlz #onafhankelijk #ziek #zorginstelling #gemeente