Bekendheid bestaan cliëntondersteuning broodnodig!

Veel te vaak komen cliëntondersteuners in situaties terecht waarbij zij veel eerder een rol van betekenis konden spelen. Schrijnend zijn de situaties waarbij ouders steeds weer “aan hun lot worden overgelaten” met veel verdriet en uitval als gevolg. Al eerder besteedde SCOT al aandacht aan gezinnen die thuis zelf zorg dragen voor een kind met een beperking. Er wordt niet alleen zorg gegeven maar vooral ook veel zorgen gemaakt.

Cliëntondersteuner Tanja trof onlangs een gezin bestaande uit vader, moeder en drie kinderen. Het middelste kind, een dochter, heeft zowel een verstandelijke als lichamelijke beperking en staat al vanaf haar geboorte onder behandeling van een kinderarts en een specialist. Ook is een maatschappelijk werkster van het ziekenhuis betrokken. De dochter vraagt in de thuissituatie veel zorg en ouders regelen alles zelf. Als hun dochter drie jaar is bespreken de ouders met de specialist dat zij dagbesteding voor de dochter willen en hij helpt hen enigszins op weg.

Een ‘dagbestedingsplek’ begint met de indicatieaanvraag bij de gemeente. Deze komt er, na veel vallen en opstaan, en de dochter start op de dagbesteding.

Helaas ontstaan er na een tijdje problemen met de indicatie en krijgen ouders het advies van de gemeente om een WLZ indicatie aan te vragen. Een prima idee, maar bij de consulent van de gemeente ontbreekt helaas de WLZ kennis. Gelukkig wordt moeder door de dagbesteding gewezen op onafhankelijke clientondersteuning.

Ondanks dat het gezin al jaren zorg ontvangt zijn ze nooit gewezen op de mogelijkheid van clientondersteuning. Niet de arts, niet de maatschappelijk werkster en niet de consulent van de gemeente. Al deze partijen hadden kunnen doorverwijzen naar cliëntondersteuning! Een clientondersteuner ondersteunt immers ook ouders ook bij de WLZ aanvraag, informeert en adviseert. Was cliëntondersteuning dan zo onbekend?

Deze ouders wilden dat ze eerder op de mogelijkheid van clientondersteuning waren gewezen. Zij kwamen vaak thuis van een arts bezoek met de vraag ‘hoe nu verder?’. Als er toen al iemand was geweest die met hen mee had gedacht, dat had veel zorg en verdriet gescheeld. Zij hebben nu veel zelf moeten uitzoeken en dit heeft veel energie gekost en energie was nodig voor de zorg voor hun dochter, niet voor zorgen.

Maar, geven zij aan, we zijn blij dat we nu een cliëntondersteuner hebben waar we op terug kunnen vallen want er zullen de komende jaren nog vaak genoeg situaties ontstaan waarbij we onze clientondersteuner nodig hebben. Denk aan het aanvragen van hulpmiddelen, onderwijs, aanpassingen thuis en bijvoorbeeld dagbesteding.

Dus: hoor je in je omgeving dat er zorgen zijn over zorg, vragen over indicaties en WLZ of WMO? Wijs dan op het bestaan van cliëntondersteuning en help SCOT helpen!

Heb je vragen of ben je zelf op zoek naar iemand die met je meedenkt? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Stichting Cliëntondersteuning Twente
Tel. 085 – 489 03 74
www.scotwente.nl

#clientondersteuning #zorg #pgb #hulp #helpen #twente #afhankelijkheid #onafhankelijk #ziek #zorginstelling #gemeente #wlz #maatschappelijkwerk #MST #kinderarts #ZGT #dagbesteding #kind