Cliëntondersteuning ook voor mantelzorgers!

In deze tijd waarin ouderen langer thuis blijven wonen is het soms lastig om goede zorg te vinden. Vooral voor mensen die bijvoorbeeld dementeren, waarbij het onbekend is hoe deze ziekte zich gaat ontwikkelen. Het is zoeken naar zorg voor nu, maar ook voor later. Het omgaan met een dementerende partner, ouder, broer of zus, buurman of buurvrouw is voor een mantelzorger vaak zwaar. Gelukkig mogen ook zij een beroep doen op cliëntondersteuning!
Onlangs kreeg SCOT een verzoek om mee te denken met de mantelzorger van Jan. De mantelzorger zocht een passende plek voor hem. Jan woont zelfstandig, maar lijdt aan dementie. Jan is erg onzeker door zijn ziekte, omdat hij merkt dat hij niet meer zo scherp is als vroeger. Daarom heeft Jan een steuntje in de rug nodig. Hoewel hij nog veel zelf kan is het wenselijk dat hij in een 24-uurs setting gaat wonen waarbij hij als het nodig is een beroep op de zorg kan doen.
Jan heeft nu thuiszorg van een grote instelling en ook de instelling kijkt samen met de mantelzorger naar de mogelijkheden voor een plaatsing in een zorginstelling. Echter, deze sluit dit niet helemaal aan bij de wensen en ideeën van Jan en zijn mantelzorger. Daarom is SCOT ingeschakeld: er was iemand nodig die onafhankelijk meekijkt en meedenkt over de beste oplossing.

De cliëntondersteuner van SCOT inventariseert en bespreekt de wensen van Jan met de mantelzorger en in welke instelling deze wensen het beste vervuld worden. Er wordt niet alleen gekeken naar de huidige situatie van Jan maar ook naar het feit dat een dementie progressief is waardoor de zorg en ondersteuning intensiever gaat worden.

Jan wenste onder andere een appartement met eigen voorzieningen, met zorg dichtbij, de ruimte om zelfstandig naar buiten te gaan en hij wilde graag de huidige dagbesteding blijven bezoeken.
De cliëntondersteuner is met deze wensen in gesprek gegaan met zorginstellingen in de regio een heeft samen met de mantelzorger de 2 beste opties bepaald.
Jan en zijn mantelzorger hebben de locaties ondanks de coronaperikelen bezocht en hebben samen een keuze gemaakt. Een appartement werd hem al snel aangeboden en een blije Jan heeft ondertussen zijn sleutel al ontvangen.

Ben jij ook mantelzorger en ben je op zoek naar betere oplossingen of is er behoefte aan andere zorg? Neem dan contact met ons op via 053 – 489 03 74 of kijk op onze site: www.scotwente.nl.
#clientondersteuning #zorg #pgb #hulp #helpen #twente #afhankelijkheid #wlz #onafhankelijk #ziek #zorginstelling #gemeente #zorgkantoor #gedragsprobleem #mantelzorg