Het uitpluizen van het web van de zorg, voor Rob

Esther is de cliëntondersteuner van Rob (15). Door zijn beperking heeft Rob veel individuele ondersteuning nodig en hij zal dat zijn hele leven lang nodig hebben. Zijn ouders hebben het advies gekregen om voor hem een Wlz-indicatie aan te vragen (Wet langdurige zorg).
De zorgorganisatie die hem al zorg biedt via een beschikking van de gemeente, verzamelt informatie en verzorgt de aanvraag voor de indicatie. De Wlz-indicatie werd toegewezen maar die was veel lager dan wat hij nodig heeft en wat werd verwacht. Tijd om Esther in te zetten!
De aanvraag bleek niet goed onderbouwd er was ook geen informatie aan toegevoegd van organisaties die voor Rob logeeropvang in het weekend of tijdens vakanties regelden. Door deze informatie toe te voegen is er een nieuwe, verbeterde indicatie afgegeven, waarmee veel meer individuele ondersteuning ingezet kan worden. Maar helaas… de nieuwe indicatie is maar een jaar geldig. Daarna krijgt hij een lagere indicatie waardoor logeeropvang in het weekend of tijdens vakanties financieel niet meer haalbaar is. En dat is nodig voor zijn gedragsprobleem.

Nu wordt er druk gewerkt aan een gezamenlijk plan waarbij de ondersteuning in het komende jaar afgebouwd wordt. Esthers rol als cliëntondersteuner is om naast Rob en zijn moeder (en vader op de achtergrond i.v.m. scheiding) te staan en te bepalen wat zij nodig hebben voor extra ondersteuning thuis. Esther “vertaalt” deze ondersteuningsvraag dan naar zorgaanbieders en bespreekt met hen wat zij wel of niet kunnen bieden.

Rob wil graag een Persoons Gebonden Budget (PGB) omdat hij graag bij de organisatie wil blijven waar hij al ondersteuning van kreeg voordat hij de Wlz-indicatie kreeg. Dat is voor hem prettig en bekend. Deze zorgorganisatie heeft helaas geen contract het zorgkantoor om Zorg in Natura (ZIN) te kunnen bieden. Robs moeder gaat een deel van de zorg zelf doen waarvoor zij vanuit het PGB wordt betaald. Hierdoor kan ze minder uren per week gaan werken en er meer voor Rob zijn. Ze vindt het fijn dat Esther haar met een aantal rekenmodellen heeft laten zien welke vormen van zorg er zijn, wat de kosten zijn en hoe het beschikbare budget zo effectief mogelijk kan worden gebruikt.

Omdat Rob een zwaarder zorgpakket en een PGB nodig heeft, is ‘gewaarborgde hulp’ nodig. Gewaarborgde hulp is iemand die niet zelf zorg levert aan Rob, maar wel op de hoogte is van de situatie en verantwoording neemt voor het PGB. Hij communiceert namens Rob met het zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Namens Rob en zijn familie heeft hij een goed onderbouwd plan ingediend waarin staat welke zorg er nodig is, wie deze zorg aanbiedt, waarom deze zorg nodig is en wat het gaat kosten.
Omdat de gewaarborgde hulp dit niet kende en de wereld van de zorg én de wet- & regelgeving best ingewikkeld is hielp cliëntondersteuner Esther bij het uitzoeken van de mogelijkheden en het invullen van de formulieren. Ook heeft zij hem geadviseerd om de tarieven in Zorg in Natura en het Persoonsgebonden Gebonden Budget goed met elkaar te vergelijken, wat leidde tot de keuze om alle zorg vanuit het PGB in te kopen.

“Esther was altijd heel makkelijk bereikbaar en heeft ons op een hele prettige manier door het hele oerwoud geloodst. Zonder haar ondersteuning waren we lang niet zo ver gekomen en was het ons echt allemaal niet zo duidelijk geworden. Door de informatie en het meedenken van haar zijn we goed geïnformeerd, hebben we duidelijke (financiële) keuzes kunnen maken, weten we goed wat ons te wachten staat en hebben we weer vertrouwen in de toekomst”.

Kunt u ook wel wat hulp gebruiken bij uw zorgvragen? Onze professionele cliëntondersteuners staan voor u klaar om u de weg te wijzen en u te helpen uw zorgdoelen te bereiken.
Neem vandaag nog contact op via 053 – 489 03 74 of kijk op onze site: www.scotwente.nl.

#clientondersteuning #zorg #pgb #hulp #helpen #twente #afhankelijkheid #wlz #onafhankelijk #ziek #zorginstelling #gemeente #zorgkantoor #gedragsprobleem #jong