Lastig om de juiste zorg en ondersteuning te vinden?

Dan bent u niet de enige. Voor de meesten van ons geldt dat het vaak moeilijk en lastig is om de weg te vinden in de wereld van zorg en welzijn. Voor velen is het een doolhof.

  • Welke indicaties heb ik nodig en waar kan ik deze aanvragen?
  • Bij welk loket moet ik zijn? Bij de gemeente? Bij het Zorgkantoor?
  • Wat is er mogelijk met de indicatie die ik heb?
  • Is een PGB ook geschikt voor mij?
  • Wat is een goede zorgaanbieder voor mijn vraag?
  • Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de zorg die ik krijg

Dat zijn zomaar een aantal vragen die dagelijks gesteld worden aan cliëntondersteuners. Zij krijgen te maken met vragen van burgers die moeite hebben om de juiste weg te vinden in de wereld van zorg en welzijn. Deze vragen zijn heel divers en hebben vaak te maken met ingewikkelde regelgeving op dit gebied.

In 2015 werd het zorgstelsel behoorlijk op de kop gezet en kwam een grote verantwoordelijkheid bij de gemeenten te liggen. En dat is goed, want gemeenten staan het dichtst bij de burger en weten  wat er speelt in stad of dorp. Maar dat maakt het niet minder ingewikkeld. En omdat het zo ingewikkeld is heeft de overheid gezegd dat het wenselijk en nodig is dat burgers gebruik moeten kunnen maken van cliëntondersteuning. Dat men terug moet kunnen vallen op iemand die hen de weg wijst en helpt bij het maken van lastige en moeilijke keuzes.

Dat is een belangrijke taak van de clientondersteuner: helpen bij het maken van een moeilijke keuze door die informatie te geven waarmee je verder komt. De clientondersteuner kan helpen bij het gehele proces in het verkrijgen van goede hulp en ondersteuning.

Zoals een financieel adviseur helpt en adviseert bij verzekeringen en hypotheken, is de cliëntondersteuner de adviseur op het gebied van zorg en welzijn. Hij kan met u meegaan bij gesprekken met de gemeente. En ook bij het overleg met de zorgaanbieder kan hij u terzijde staan. Net zolang totdat het zo geregeld is dat u helemaal tevreden bent. Want daar gaat het om: goede zorg die past bij uw vraag.

Het is jammer dat veel mensen nog niet weten dat ze kosteloos van deze diensten gebruik kunnen maken, waardoor de zoektocht nodeloos lang kan duren en de problemen groter worden. Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten die cliëntondersteuning hebben opgenomen in het pakket van dienstverlening aan haar inwoners.

Zowel binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz) als binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van een cliëntondersteuner.

En ook als u al zorg ontvangt van een zorgorganisatie kunt u een cliëntondersteuner inschakelen die behulpzaam kan zijn bij meningsverschillen met de zorgverlener of zorgaanbieder. Of die kan aanschuiven bij een zorgplanbespreking als daar geen familie of derden voor beschikbaar zijn.

Cliëntondersteuners werken onafhankelijk waarbij het belang van de burger voorop staat. Er zijn in Twente meerdere organisaties die cliëntondersteuning aanbieden. Aarzel niet hier naar te vragen.

Hans Kuipers
www.scotwente.nl