Onafhankelijke cliëntondersteuning

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten, maar daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een Wlz-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering en dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen met uw vragen. Neemt u telefonisch contact op en krijgt u ons niet direct aan de telefoon, spreek dan gerust onze voicemail in. Wij bellen u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen voor u. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat uw belangen en belangen van anderen door elkaar worden gehaald. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe we dat doen. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Stichting Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u daar gebruik van?
Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet? Neem ook dan contact met ons op. We kunnen u dan informeren hoe binnen uw gemeente cliëntondersteuning binnen de WMO en de Jeugdwet is georganiseerd.

Bent u zorgaanbieder, van de gemeente of cliëntvertegenwoordiger?
Wij kunnen u op korte termijn voorzien van een presentatie over SCOT en wat wij doen. Neemt u hiervoor contact op via de contactpagina van deze site. Wij maken graag een afspraak met u en komen graag bij u langs!