SCOT helpt Wim aan een nieuw leven in Amsterdam

Een Hengelose hulpverlener vroeg SCOT om hulp voor Wim, een jong volwassene die op een andere manier zijn leven wil gaan leiden. Hij wilde graag dichter bij zijn familie in Amsterdam. De vraag was of SCOT mee kon helpen een goede woonplek voor Wim te vinden.
Wim heeft een 24-uurs WLZ indicatie met ambulante begeleiding, maar vindt zelf dat hij niet zoveel uren nodig heeft. Het aantal uren mag dus minder, maar Wim behoudt wel graag zijn huidige indicatie. De instantie waarbij Wim is aangesloten kan hem niet helpen zijn wensen te realiseren.

Leendert van SCOT is een ervaren maatschappelijk werker en werkt vooral met jongeren. Hij gaat op bezoek bij Wim om te horen wat zijn wensen zijn. Wim vertelt hoe hij zijn nieuwe woonsituatie en zijn begeleiding ziet en geeft aan dat “als hij er niet tevreden mee is, hij onder de radar duikt en zijn toekomst zelf gaat bepalen”. Wims curator heeft aangegeven dat hij er niet mee akkoord gaat als Wim vertrekt zonder een goed plan.

Leendert wil tot in detail Wims wensen duidelijk hebben en gaat ook in gesprek met Wims hulpverlener. Gelukkig worden er door Wim zelf nu ook meer mogelijkheden gezien en Leendert brengt deze allemaal in kaart. Ook hij maakt gebruik van de Zorgatlas van Menzis om een passende zorgaanbieder voor Wim te vinden via (https://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-aanvragen/zorgatlas) en belt zorgorganisaties in de buurt van Amsterdam. Al snel is het raak. Wim past goed in het profiel van een organisatie in Amsterdam en wordt uitgenodigd voor een gesprek. Omdat 24 uur begeleiding niet nodig meer is, is voor Wim is ook gekeken naar ambulante zorg op afroep en is nagegaan of misschien de familie zou kunnen helpen.

Leendert licht toe dat voor zo’n situatie van Wim, waarbij een curator is betrokken, er altijd een plan nodig is. Na inventarisatie van zowel de wensen van de cliënt als de informatie die door de hulpverlener wordt gegeven, wordt zo’n plan ontwikkeld. De curator wordt hierover geïnformeerd en regelmatig bijgepraat.
Na 2 maanden belde Wims begeleider Leendert om hem te bedanken voor zijn waardevolle hulp. Amsterdam heeft ingestemd met Wims aanmelding en hij kan naar Amsterdam komen en er zijn al verhuisplannen gemaakt!

Leendert vertelt dat cliënten die zelf moeten uitzoeken hoe zij hun wensen realiseren, veel meer hulp nodig hebben. De hulpverlener heeft hiervoor hulp gezocht bij SCOT en er is een duidelijke taakverdeling afgesproken tussen hulpverlener en cliëntondersteuner Leendert. Leendert kreeg de taak van katalysator tussen de wens van de cliënt en de zorgorganisatie. Gelukkig met succes!

Leendert zag raakvlakken tussen maatschappelijk werk en dienstverlening. En juist de dienstverlening was een minder ontdekt deel van maatschappelijk werk. Tijdens een kennismarkt maakte hij kennis met Hans Kuipers, die hem vroeg of cliëntondersteuning iets voor hem was. Hans’ enthousiasme was aanstekelijk, dus Leendert sloot zich aan bij SCOT.

Leendert is momenteel in dienst bij het Leger des Heils als maatschappelijk werker en jeugdcoach. Daarnaast is hij onderaannemer bij Samen op weg, een organisatie die contacten legt met gemeenten op gebied van WMO, die vanuit ondernemerschap mensen begeleiden met een indicatie.