SCOT: dé onafhankelijke cliëntondersteuner in Twente!

Stichting Cliëntondersteuning Twente - SCOT

Wij adviseren en ondersteunen u in de zoektocht naar de zorg die bij u past.

Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT) is de organisatie in Twente voor onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.   

SCOT is als laagdrempelige, innovatieve netwerkorganisatie actief binnen alle 14 Twentse gemeenten door middel van het inzetten van freelance cliëntondersteuners.

Wegens het vertrek van de huidige voorzitter is het bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter voor SCOT.

Taken:

 • Voorzitten bestuursvergadering (6-8 keer p.j.)
 • Interne en externe contacten worden afgestemd met de netwerkregisseur van SCOT
 • PR en communicatie i.s.m. freelancers en bestuur
 • Opstellen contracten freelancers
 • Contact onderhouden met Zorgkantoor Menzis
 • Mede voorbereiden bijeenkomsten voor de freelance cliëntondersteuners

Competenties:

 • Netwerker
 • Deskundig en vaardig op gebied van organisatorische processen
 • Bekend met  gemeentelijke processen en weet hierin te bewegen

Verwachtingen:

 • Woonachtig in Twente
 • Bekendheid met de zorgsector of bereid zich hierin te verdiepen

Verder:

Het betreft een onbezoldigde functie voor gemiddeld 3-4 uren per week.
Bestuursleden ontvangen een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie?  Bel of mail met de interim voorzitter Hans Kuipers: h.kuipers@scotwente.nl of 06 – 24 77 99 56.

Solliciteren? Graag een recent CV en een korte motivatie naar de secretaris van het bestuur: l.timmerhuis@scotwente.nl vóór 4 december a.s.

www.scotwente.nl