Wat wij doen

lijn

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten. Daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een WLZ-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering. Dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u daar gebruik van? Dan is het antwoord ‘ja’. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op. We kunnen u dan informeren hoe binnen uw gemeente cliëntondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen om uw vraag aan ons te stellen. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat we uw belangen en belangen van anderen door elkaar halen. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe we dat doen. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Privacy en klachten
We doen er alles aan om samen met u te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Dit is vastgelegd in een formeel privacyreglement. Bent u niet tevreden, dan praten we daar met elkaar over om tot een oplossing te komen. Dit doen we volgens een vastgelegde procedure die u hier kunt vinden.

Over SCOT

lijn

In 2016 kwamen Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers bij elkaar om te bespreken hoe zij ondersteuning konden bieden aan mensen die vastliepen in de wereld van de zorg. De wet zei dat mensen recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de zorg. In de praktijk pakte dat echter anders uit. Zij kenden de verhalen van mensen waar zij zelf mee te maken hadden gehad in hun functies bij MEE en bureau Jeugdzorg. Mensen die met vragen liepen waar zij al veel te lang mee rond hadden gelopen. Die tegen een muur van regels aanliepen. Die niemand náást zich hadden zitten als het even niet soepel verliep. Het gevolg was dat zij niet de ondersteuning kregen waar zij recht op hadden. Sommige verhalen waren zo schrijnend. En ook zo onnodig. Als er maar een organisatie was geweest die de route wél zou weten.

Vanuit die gedachte is SCOT ontstaan, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Geen personeel, wel een breed netwerk van deskundige en professionele freelancers. Die elk vanuit zijn of haar eigen expertise mensen verder helpen. Meer weten? Lees dan ook onze folder.

Een voorbeeld spreekt soms meer dan uitleg. Lees verhalen van mensen die dankzij SCOT de zorg hebben die bij hun past.

Wat nu als de zorgaanbieder gaat verhuizen en jij wilt niet mee?

Wesley en Annemarie* wonen zelfstandig in een mooie woning die zij huren van de zorgaanbieder waar ze ook zorg en begeleiding van ontvangen. Ze krijgen hulp bij wassen en aankleden en bij de zware huishoudelijke taken. Dat gaat niet altijd tot tevredenheid en dan gaat ook nog de zorgaanbieder verhuizen naar het centrum van de stad. Wesley en Annemarie willen niet verhuizen en ze roepen de hulp in van SCOT. Cliëntondersteuner Brenda gaat met het echtpaar in gesprek over wat hun wensen zijn en waar ze hulp bij kunnen gebruiken.

De eerste hulpvraag is wel duidelijk: ze willen graag in hun huis blijven wonen én ze willen goede zorg ontvangen. Maar ook hebben ze vragen over hun financiën en hun eigen bijdrage vanuit het CAK.

Brenda duikt in de huurconstructie die ze nu hebben met de zorgaanbieder en maakt een afspraak met de woonconsulent van de betrokken woningcorporatie. Het blijkt gelukkig dat ze ook rechtstreeks van de woningcorporatie kunnen huren. Stap twee is uitzoeken welke financiële consequenties dit heeft. Samen met het echtpaar belt Brenda met het CAK om helderheid te krijgen over hun eigen bijdrage. De derde stap is het zoeken naar een zorgaanbieder die goed aansluit bij hun zorgvraag. Brenda neemt contact op met een aantal zorgaanbieders en bespreekt deze met Wesley en Annemarie. Bij eentje is het raak. Ze gaan samen met Brenda in gesprek met de zorgconsulent en dat biedt voldoende vertrouwen om daar de zorg en begeleiding af te nemen.

Al die veranderingen zijn moeilijk. Vooral Wesley heeft moeite met het loslaten van het vertrouwde en met het vragen van hulp. Hij geeft aan dat het juist dan fijn is om begeleiding te krijgen van een cliëntondersteuner die heel gericht kijkt naar wat jij nodig hebt en onafhankelijk meedenkt over de te nemen stappen. Wesley en Annemarie wonen nog vol tevredenheid in hun huis en de zorg is weer goed geregeld. Brenda houdt nog een oogje in het zeil en fungeert als tussenpersoon tussen het echtpaar en de diverse instanties.

* Niet hun echte naam
Lees meer...

Henk gaat tegenwoordig fluitend naar zijn werk

Henk* heeft sinds 2013 een Wlz-indicatie. In die periode ging het niet zo goed met Henk en zijn zorgaanbieder heeft toen deze indicatie voor hem aangevraagd. Inmiddels is er veel veranderd in zijn situatie, Henk woont samen met zijn vriendin en kan zich weer zelfstandig redden. Hij heeft allang geen dagbesteding of begeleiding meer nodig. Een beetje ondersteuning in de relationele sfeer is meer dan voldoende. Maar zijn indicatie loopt door en de zorgaanbieder declareert nog steeds maandelijks veel uren bij het zorgkantoor.

Henk wil heel graag van de indicatie af en weer aan het werk. Dat kan hij ook prima, in het verleden heeft hij zelfs zijn eigen hoveniersbedrijf gehad. Maar nu maakte deze zware en onnodige indicatie hem het solliciteren onmogelijk. Tineke, cliëntondersteuner bij SCOT, gaat met hem en zijn familie in gesprek. Ze besluiten om het contact met de zorgaanbieder te verbreken. Samen met Tineke gaat Henk naar de werkcoach van zijn gemeente om haar ervan te overtuigen dat Henk prima in staat is om te werken. Met wat hulp van de gemeente en een jobcoach lukt dat ook, tot groot plezier van Henk en zijn vriendin.

Daar was de kous natuurlijk niet helemaal mee af. In overleg met de familie heeft SCOT contact gezocht met de afdeling van het zorgkantoor die fraudezaken behandelt. Om te regelen dat eventueel ten onrechte uitgekeerd geld aan de zorgaanbieder niet door Henk terugbetaald hoefde te worden. En het opheffen van de Wlz-indicatie? Daar wordt nog aan gewerkt. Een Wlz-indicatie heb je voor het leven en er moeten sterke argumenten zijn om die teniet te doen.

Henk is opgelucht dat het geregeld is: “Ik ga ’s ochtends fluitend naar mijn werk en kom zingend weer thuis”.

* Henk is niet zijn echte naam
Lees meer...

Met hulp van SCOT regelt Agnes zorg voor haar dochter

Het dochtertje van Agnes* is geboren met het Wolf-Hirschhorn-syndroom, een zeldzame ontwikkelingsstoornis. Agnes vertelt: “Als je dat als ouders overkomt, leef je in het moment. Je hebt niet de tijd of de energie om je te verdiepen in alle rompslomp rondom het regelen van zorg. Eén ding wist ik wel: wij wilden heel graag zelf kiezen welke en van wie mijn dochter zorg zou krijgen. Gelukkig werd ik benaderd door iemand van SCOT zodat ik hulp kreeg bij het regelen, want ik had geen idee waar te beginnen.”

Samen met Tanja, cliëntondersteuner bij SCOT, dient Agnes een verzoek in bij het CIZ voor een Wlz-indicatie. Tanja helpt met het verzamelen van de juiste documenten en het opstellen van een zorgplan. Binnen een paar weken ontvangen ze de beoordeling van het CIZ: ze krijgen géén indicatie. De dochter van Agnes is te jong. Een Wlz-indicatie heb je voor het leven. Gezien de jonge leeftijd kun je nu nog niet zeggen hoe zij zich gaat ontwikkelen. Daarom wordt er nu nog geen Wlz geïndiceerd ondanks het feit dat de ernst en noodzaak meer dan duidelijk is. Dat zijn de regels.

Agnes: “Toen we dat te horen kregen, waren we behoorlijk uit het veld geslagen. Maar Tanja ging niet bij de pakken neerzitten en regelde samen met ons de aanvraag om ondersteuning richting de gemeente. We wilden heel graag een PBG omdat we zelf wilden kiezen van wie onze dochter zorg zou krijgen. Maar gemeenten kiezen graag voor zorg in natura omdat ze denken dat ze kwaliteit dan beter gewaarborgd is. Dankzij Tanja gingen we zo goed voorbereid het gesprek in met de jeugdconsulent van de gemeente, dat onze PGB toegekend werd”.

Inmiddels kan Agnes de zorg voor haar dochtertje gedeeltelijk uit handen geven bij vertrouwde personen: “Ik ben ervan overtuigd dat dit ons zonder Tanja niet gelukt was. Als zij ons niet had geholpen om goed beslagen ten ijs te komen bij de gemeente, had het veel minder goed uitgepakt”.

* Agnes is niet haar echte naam
Lees meer...

Coach cliëntenraad

lijn

Cliënten van zorginstellingen hebben medezeggenschap. Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Via cliëntenraden geven cliënten gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder(s). Veel cliëntenraden hebben nogal eens moeite met het vorm geven van deze medezeggenschap. Dan kan een coach uitkomst bieden. Eentje die onafhankelijk is. Een coach van SCOT bijvoorbeeld.

Werkzaamheden coach cliëntenraad
Aan welke ondersteuning behoefte is, verschilt per cliëntenraad. Kort gezegd biedt de coach ondersteuning bij de vergaderingen met de directie. Dat kan zijn:

– Procesondersteuning, zoals het coachen van de cliëntenraad of individuele raadsleden tijdens de vergaderingen of bij andere taken van de raad.
– Inhoudelijke ondersteuning, zoals informeren over rechten en visievorming bij adviesonderwerpen.
– Secretariële en praktische ondersteuning, zoals een vergaderplek regelen, notuleren en helpen bij een conceptadvies.

De coach is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad blijft zelf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. Het gaat om de ontmoeting tussen bestuurder en cliënten en de onderlinge communicatie.

Bijdrage coach cliëntenraad
De coach levert een goede bijdrage aan de communicatie tussen cliënten en bestuurder. En als bestuurder en cliënten goed overleggen met elkaar met elkaar, met respect voor ieders mening en positie, kan er veel gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat dit ten goede komt aan cliënten en daardoor ook aan de medewerkers en de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op
Heeft uw cliëntenraad ook behoefte aan een onafhankelijke coach die meedenkt en adviseert? Neem dan contact met ons op.

Cliëntvertrouwenspersoon

lijn

U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Misschien is het voor u lastig om problemen of klachten die u heeft over deze zorg bespreekbaar te maken. Omdat u wel afhankelijk bent van deze zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon van SCOT kan u dan adviseren of ondersteunen. Of alleen een luisterend oor bieden. Een cliëntvertrouwenspersoon is er voor u als u in vertrouwen met iemand wilt praten. Hij of zij zal nooit iets doen zonder vooraf overleg met u. Wat u vertelt, wordt niet met anderen besproken.

Wat kunt u van een cliëntvertrouwenspersoon verwachten
Ten eerste kan een vertrouwenspersoon naar u luisteren. Misschien is dat al genoeg. Het kan prettig zijn om iets met een onbekende te bespreken. Daarnaast kan hij of zij u informatie geven over eventuele oplossingen. Als u een klacht heeft, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het omschrijven van deze klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Heeft u ook behoefte aan een luisterend oor? U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug.

Actueel

lijn

Snapt u het nog?

Je zult maar zorg of ondersteuning nodig hebben. Dan is het maar wat handig als je weet waar je moet zijn met je vragen. Als cliëntondersteuners merken we dagelijks de moeite die burgers hebben om de weg te vinden in de wereld van Zorg en Welzijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook mensen die beroepsmatig werkzaam zijn in deze wereld regelmatig de weg kwijt zijn. Naast de stikstofproblematiek en alles wat daarmee samenhangt is er waarschijnlijk geen onderwerp dat zo vaak de publiciteit haalt.

Deze week bracht de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een alarmerend rapport uit met als conclusie dat kwetsbare kinderen onvoldoende bescherming krijgen. Aan gemeenten, instellingen en het Ministerie van VWS, de verantwoordelijke partijen, worden talrijke aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.

Neem de Wajong. Dat is een voorziening voor mensen die al vanaf hun jeugd door ziekte of handicap arbeidsongeschikt zijn. Er is nu: ‘Oude Wajong’, ‘Wajong 2010’ en ‘Wajong 2015’. Natuurlijk niet te snappen als je hier mee te maken krijgt. Je mag jezelf gelukkig prijzen als je iemand vindt die het wel begrijpt en hierin kan helpen. [b]Nog zoiets: van de ruim 3 miljard euro die jaarlijks uitgegeven wordt aan Jeugdzorg gaat bijna een derde op aan administratieve lasten. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van de decentralisatie in 2015.

Veel mensen weten nog steeds niet dat je gebruik kunt maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Iemand die met je meekijkt en je de weg wijst in deze ingewikkelde wereld. Gemeenten dienen hierop te wijzen. Dat gebeurt onvoldoende.

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft nu aangekondigd dat hij gaat studeren op aanpassingen van het huidige stelsel. Belangrijke rollen zullen blijven bestaan voor Zorgkantoren, Zorgverzekeraars en Gemeenten. Hij stuurt aan op verdergaande regionale samenwerking. En het kan niet anders dat ook de bekritiseerde marktwerking hierbij betrokken wordt. De centrale overheid lijkt de regierol weer voor een deel op te willen pakken. Rapporten, analyses en aanbevelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Voor de gewone burger is het niet meer te volgen.

Gemeenteraden en politiek bestuurders bepalen hoe in hun gemeente burgers gebruik kunnen maken van zorg en ondersteuning. In Twente (iets meer dan 600.000 inwoners) zijn 14 gemeenten dagelijks druk met het opstellen van regels en bepalingen.

Twentse gemeenten zouden veel meer kunnen en moeten samenwerken. Niet alleen door zorgaanbieders te contracteren en te controleren, maar ook door kritisch te kijken naar de effecten van de marktwerking. Wees de minister van VWS behulpzaam en laat zien hoe in Twente gezamenlijk vorm wordt gegeven aan een betaalbaar stelsel voor zorg, welzijn en ondersteuning waarin de burger zijn weg weet te vinden, overbodige administratieve lasten niet bestaan, de marktwerking buiten de deur is gezet en vooral zorgaanbieders het vertrouwen krijgen te doen wat ze moeten doen, kunnen doen en willen doen. Samenwerking in Twente komt vaak moeizaam op gang. De Agenda voor Twente komt maar niet van de grond en wordt niet door alle gemeenten gedragen. Nu het gaat om zorg en welzijn moeten de gemeentelijke bestuurders hun verantwoordelijkheid subiet oppakken.

Hans Kuipers
Reacties: h.kuipers@scotwente.nl
Lees meer...

Stop de marktwerking zegt publiek bij de Theatershow Zorg en Welzijn

In september presenteerde SCOT in Losser, Denekamp en Oldenzaal ‘De Grote Zorg en Welzijn Show’. De avonden werden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds. Theatergroep De Nieuwe Koning had een aantrekkelijk programma samengesteld op basis van ervaringen van cliëntondersteuners. Het programma bood ruim gelegenheid voor het publiek om zich ermee te bemoeien, vragen te stellen of het er niet mee eens te zijn. Voor alles was plek. Tussendoor werd door cliëntondersteuners van SCOT informatie verstrekt. Dit gebeurde onder meer aan de hand van quizvragen.

Het gemêleerde publiek bestond uit burgers, zorgaanbieders, zorgverleners, Wmo- en Jeugdzorgconsulenten, mensen die al zorg ontvangen of binnenkort zorg nodig hebben. Opvallend was de geringe belangstelling van politici en beleidsmakers. Jammer, want op dit soort avonden hoor je meer dan in tien enquêtes. Het publiek was zeer betrokken en vele voorvallen van alle dag kwamen aan bod, werden nagespeeld, beoordeeld en nabesproken.

Er wordt wel eens geschreven en gezegd dat burgers niet geïnteresseerd zijn in wat de overheid doet. Nou, daar was tijdens deze avonden niets van te merken. Integendeel, het publiek was zeer betrokken, deelde ervaringen, ideeën en voorstellen. Vooral de ideeën en opmerkingen zijn het waard hier genoemd te worden.

Einde aan marktwerking in de zorg. Tijdens alle avonden werd dit genoemd. “Marktwerking leidt tot meer bureaucratie en controle waar niemand op zit te wachten”. Het bericht in de pers dat twee zorgaanbieders in Almelo en Hof van Twente niet meer actief mogen zijn en nog wel in de overige 12 gemeenten in Twente leidde tot vele (ook onbeantwoorde) vragen.
Een loket voor alle zorgvragen. Waar moet je zijn voor de Wmo, de Wlz of met Jeugdzorgvragen? Bij gemeente? Zorgkantoor? Indicatiestelling? Verzekeraar? Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer en pleitten voor een loket voor alle vragen.
De ene gemeente is de andere niet. Waarmee bedoeld wordt dat niet alle gemeenten dezelfde vergoedingen of aanpassingen kennen. Heeft alles te maken met het beleid van iedere gemeente afzonderlijk en ook met de financiële middelen. Dat dit leidt tot vreemde en ongewenste situaties werd tijdens deze avonden wel duidelijk. Postcodehulpverlening werd het genoemd.
Onbekendheid met cliëntondersteuning. Veel aanwezigen wisten niet dat je als burger gebruik kunt maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Iemand die met je meekijkt en je de weg wijst in de wereld van zorg en welzijn. Gemeenten dienen hierop te wijzen bij Wmo en Jeugdzorgvragen. Gelukkig is er een ontwikkeling in gang gezet die hier verandering in wil brengen. In de tussentijd: vraag ernaar bij de gemeente.

Last but not least: werken in de zorg is fijn; laten we zorgen dat het fijn blijft. Dit moet natuurlijk genoemd worden als statement. Mensen vinden het fijn om in de zorg te werken, maar waarschuwen tegelijkertijd dat het fijn moet blijven. Op de vraag wat daarbij belangrijk is werd alom geantwoord dat het van het grootste belang is dat er (weer) vertrouwen komt in het werk van de professional en dat niet iedere minuut verantwoord en gecontroleerd hoeft te worden. Applaus klonk voor deze spreker!
Lees meer...

SCOT-coördinatie overgedragen

Hans Kuipers en Hans G. Kuipers (de initiatiefnemers van SCOT) gaan een stapje terug doen. Ze blijven nog wel actief betrokken bij gesprekken met gemeentes en zorgaanbieders om cliëntondersteuning vanuit SCOT onder de aandacht te brengen. De interne coördinatie binnen de organisatie wordt echter overgenomen door Tanja Diepenmaat & Esther Bouman.

Afgelopen vrijdag hebben deze dames voor het eerst de vergadering voorbereid en voorgezeten en hebben ze symbolisch het stokje overgenomen van de Hanzen. Een hele stap voor de heren om deze taken uit handen te geven en een goed moment om even bij stil te staan. Daarom hebben ze volgens Twents gebruik een versierde ‘goa-stok’ gekregen. Die kunnen ze gebruiken om het nieuws aan de buitenwereld te kunnen vertellen.

Deze bijeenkomst had nog een extra feestelijk tintje omdat SCOT deze maand vier jaar bestaat. Dat hebben we gevierd met taart! Fantastisch om te zien hoe het idee van vier jaar geleden heeft geleid tot een stevige organisatie die niet meer weg te denken is uit Twente. Een prachtig resultaat waar de Hanzen trots op terug kunnen kijken. Uiteraard blijven ze ook als adviseurs de komende tijd nog actief betrokken door met ons mee te denken over de verdere ontwikkelingen en toekomst van SCOT.
Lees meer...

Contact

lijn
SCOT Logo

stichting cliëntondersteuning twente
Von Bönninghausenstraat 1-A
7622 TS Borne

www.scotwente.nl
info@scotwente.nl

Tel.
IBAN
KvK

085 - 4890374
NL56RABO 0306 8143 15
64354539