Wat wij doen

lijn

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten. Daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een WLZ-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering. Dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u daar gebruik van? Dan is het antwoord ‘ja’. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op. We kunnen u dan informeren hoe binnen uw gemeente cliëntondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen om uw vraag aan ons te stellen. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat we uw belangen en belangen van anderen door elkaar halen. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe we dat doen. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Privacy en klachten
We doen er alles aan om samen met u te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Dit is vastgelegd in een formeel privacyreglement. Bent u niet tevreden, dan praten we daar met elkaar over om tot een oplossing te komen. Dit doen we volgens een vastgelegde procedure die u hier kunt vinden.

Over SCOT

lijn

In 2016 kwamen Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers bij elkaar om te bespreken hoe zij ondersteuning konden bieden aan mensen die vastliepen in de wereld van de zorg. De wet zei dat mensen recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de zorg. In de praktijk pakte dat echter anders uit. Zij kenden de verhalen van mensen waar zij zelf mee te maken hadden gehad in hun functies bij MEE en bureau Jeugdzorg. Mensen die met vragen liepen waar zij al veel te lang mee rond hadden gelopen. Die tegen een muur van regels aanliepen. Die niemand náást zich hadden zitten als het even niet soepel verliep. Het gevolg was dat zij niet de ondersteuning kregen waar zij recht op hadden. Sommige verhalen waren zo schrijnend. En ook zo onnodig. Als er maar een organisatie was geweest die de route wél zou weten.

Vanuit die gedachte is SCOT ontstaan, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Geen personeel, wel een breed netwerk van deskundige en professionele freelancers. Die elk vanuit zijn of haar eigen expertise mensen verder helpen. Meer weten? Lees dan ook onze folder.
De functie van secretaris binnen het bestuur is momenteel vacant.

Een voorbeeld spreekt soms meer dan uitleg. Lees verhalen van mensen die dankzij SCOT de zorg hebben die bij hun past.

Coach cliëntenraad

lijn

Cliënten van zorginstellingen hebben medezeggenschap. Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Via cliëntenraden geven cliënten gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder(s). Veel cliëntenraden hebben nogal eens moeite met het vorm geven van deze medezeggenschap. Dan kan een coach uitkomst bieden. Eentje die onafhankelijk is. Een coach van SCOT bijvoorbeeld.

Werkzaamheden coach cliëntenraad
Aan welke ondersteuning behoefte is, verschilt per cliëntenraad. Kort gezegd biedt de coach ondersteuning bij de vergaderingen met de directie. Dat kan zijn:

– Procesondersteuning, zoals het coachen van de cliëntenraad of individuele raadsleden tijdens de vergaderingen of bij andere taken van de raad.
– Inhoudelijke ondersteuning, zoals informeren over rechten en visievorming bij adviesonderwerpen.
– Secretariële en praktische ondersteuning, zoals een vergaderplek regelen, notuleren en helpen bij een conceptadvies.

De coach is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad blijft zelf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. Het gaat om de ontmoeting tussen bestuurder en cliënten en de onderlinge communicatie.

Bijdrage coach cliëntenraad
De coach levert een goede bijdrage aan de communicatie tussen cliënten en bestuurder. En als bestuurder en cliënten goed overleggen met elkaar met elkaar, met respect voor ieders mening en positie, kan er veel gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat dit ten goede komt aan cliënten en daardoor ook aan de medewerkers en de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op
Heeft uw cliëntenraad ook behoefte aan een onafhankelijke coach die meedenkt en adviseert? Neem dan contact met ons op.

Cliëntvertrouwenspersoon

lijn

U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Misschien is het voor u lastig om problemen of klachten die u heeft over deze zorg bespreekbaar te maken. Omdat u wel afhankelijk bent van deze zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon van SCOT kan u dan adviseren of ondersteunen. Of alleen een luisterend oor bieden. Een cliëntvertrouwenspersoon is er voor u als u in vertrouwen met iemand wilt praten. Hij of zij zal nooit iets doen zonder vooraf overleg met u. Wat u vertelt, wordt niet met anderen besproken.

Wat kunt u van een cliëntvertrouwenspersoon verwachten
Ten eerste kan een vertrouwenspersoon naar u luisteren. Misschien is dat al genoeg. Het kan prettig zijn om iets met een onbekende te bespreken. Daarnaast kan hij of zij u informatie geven over eventuele oplossingen. Als u een klacht heeft, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het omschrijven van deze klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Heeft u ook behoefte aan een luisterend oor? U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug.

Actueel

lijn

Het uitpluizen van het web van de zorg, voor Rob

Esther is de cliëntondersteuner van Rob (15). Door zijn beperking heeft Rob veel individuele ondersteuning nodig en hij zal dat zijn hele leven lang nodig hebben. Zijn ouders hebben het advies gekregen om voor hem een Wlz-indicatie aan te vragen (Wet langdurige zorg).

De zorgorganisatie die hem al zorg biedt via een beschikking van de gemeente, verzamelt informatie en verzorgt de aanvraag voor de indicatie. De Wlz-indicatie werd toegewezen maar die was veel lager dan wat hij nodig heeft en wat werd verwacht. Tijd om Esther in te zetten!
De aanvraag bleek niet goed onderbouwd er was ook geen informatie aan toegevoegd van organisaties die voor Rob logeeropvang in het weekend of tijdens vakanties regelden. Door deze informatie toe te voegen is er een nieuwe, verbeterde indicatie afgegeven, waarmee veel meer individuele ondersteuning ingezet kan worden. Maar helaas… de nieuwe indicatie is maar een jaar geldig. Daarna krijgt hij een lagere indicatie waardoor logeeropvang in het weekend of tijdens vakanties financieel niet meer haalbaar is. En dat is nodig voor zijn gedragsprobleem.

Nu wordt er druk gewerkt aan een gezamenlijk plan waarbij de ondersteuning in het komende jaar afgebouwd wordt. Esthers rol als cliëntondersteuner is om naast Rob en zijn moeder (en vader op de achtergrond i.v.m. scheiding) te staan en te bepalen wat zij nodig hebben voor extra ondersteuning thuis. Esther “vertaalt” deze ondersteuningsvraag dan naar zorgaanbieders en bespreekt met hen wat zij wel of niet kunnen bieden.

Rob wil graag een Persoons Gebonden Budget (PGB) omdat hij graag bij de organisatie wil blijven waar hij al ondersteuning van kreeg voordat hij de Wlz-indicatie kreeg. Dat is voor hem prettig en bekend. Deze zorgorganisatie heeft helaas geen contract het zorgkantoor om Zorg in Natura (ZIN) te kunnen bieden. Robs moeder gaat een deel van de zorg zelf doen waarvoor zij vanuit het PGB wordt betaald. Hierdoor kan ze minder uren per week gaan werken en er meer voor Rob zijn. Ze vindt het fijn dat Esther haar met een aantal rekenmodellen heeft laten zien welke vormen van zorg er zijn, wat de kosten zijn en hoe het beschikbare budget zo effectief mogelijk kan worden gebruikt.

Omdat Rob een zwaarder zorgpakket en een PGB nodig heeft, is ‘gewaarborgde hulp’ nodig. Gewaarborgde hulp is iemand die niet zelf zorg levert aan Rob, maar wel op de hoogte is van de situatie en verantwoording neemt voor het PGB. Hij communiceert namens Rob met het zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Namens Rob en zijn familie heeft hij een goed onderbouwd plan ingediend waarin staat welke zorg er nodig is, wie deze zorg aanbiedt, waarom deze zorg nodig is en wat het gaat kosten.
Omdat de gewaarborgde hulp dit niet kende en de wereld van de zorg én de wet- & regelgeving best ingewikkeld is hielp cliëntondersteuner Esther bij het uitzoeken van de mogelijkheden en het invullen van de formulieren. Ook heeft zij hem geadviseerd om de tarieven in Zorg in Natura en het Persoonsgebonden Gebonden Budget goed met elkaar te vergelijken, wat leidde tot de keuze om alle zorg vanuit het PGB in te kopen.

"Esther was altijd heel makkelijk bereikbaar en heeft ons op een hele prettige manier door het hele oerwoud geloodst. Zonder haar ondersteuning waren we lang niet zo ver gekomen en was het ons echt allemaal niet zo duidelijk geworden. Door de informatie en het meedenken van haar zijn we goed geïnformeerd, hebben we duidelijke (financiële) keuzes kunnen maken, weten we goed wat ons te wachten staat en hebben we weer vertrouwen in de toekomst".

Kunt u ook wel wat hulp gebruiken bij uw zorgvragen? Onze professionele cliëntondersteuners staan voor u klaar om u de weg te wijzen en u te helpen uw zorgdoelen te bereiken.
Neem vandaag nog contact op via 053 – 489 03 74 of kijk op onze site: www.scotwente.nl.

#clientondersteuning #zorg #pgb #hulp #helpen #twente #afhankelijkheid #wlz #onafhankelijk #ziek #zorginstelling #gemeente #zorgkantoor #gedragsprobleem #jong
Lees meer...

Cliëntondersteuning ook voor mantelzorgers!

In deze tijd waarin ouderen langer thuis blijven wonen is het soms lastig om goede zorg te vinden. Vooral voor mensen die bijvoorbeeld dementeren, waarbij het onbekend is hoe deze ziekte zich gaat ontwikkelen. Het is zoeken naar zorg voor nu, maar ook voor later. Het omgaan met een dementerende partner, ouder, broer of zus, buurman of buurvrouw is voor een mantelzorger vaak zwaar. Gelukkig mogen ook zij een beroep doen op cliëntondersteuning!

Onlangs kreeg SCOT een verzoek om mee te denken met de mantelzorger van Jan. De mantelzorger zocht een passende plek voor hem. Jan woont zelfstandig, maar lijdt aan dementie. Jan is erg onzeker door zijn ziekte, omdat hij merkt dat hij niet meer zo scherp is als vroeger. Daarom heeft Jan een steuntje in de rug nodig. Hoewel hij nog veel zelf kan is het wenselijk dat hij in een 24-uurs setting gaat wonen waarbij hij als het nodig is een beroep op de zorg kan doen.
Jan heeft nu thuiszorg van een grote instelling en ook de instelling kijkt samen met de mantelzorger naar de mogelijkheden voor een plaatsing in een zorginstelling. Echter, deze sluit dit niet helemaal aan bij de wensen en ideeën van Jan en zijn mantelzorger. Daarom is SCOT ingeschakeld: er was iemand nodig die onafhankelijk meekijkt en meedenkt over de beste oplossing.

De cliëntondersteuner van SCOT inventariseert en bespreekt de wensen van Jan met de mantelzorger en in welke instelling deze wensen het beste vervuld worden. Er wordt niet alleen gekeken naar de huidige situatie van Jan maar ook naar het feit dat een dementie progressief is waardoor de zorg en ondersteuning intensiever gaat worden.

Jan wenste onder andere een appartement met eigen voorzieningen, met zorg dichtbij, de ruimte om zelfstandig naar buiten te gaan en hij wilde graag de huidige dagbesteding blijven bezoeken.
De cliëntondersteuner is met deze wensen in gesprek gegaan met zorginstellingen in de regio een heeft samen met de mantelzorger de 2 beste opties bepaald.
Jan en zijn mantelzorger hebben de locaties ondanks de coronaperikelen bezocht en hebben samen een keuze gemaakt. Een appartement werd hem al snel aangeboden en een blije Jan heeft ondertussen zijn sleutel al ontvangen.

Ben jij ook mantelzorger en ben je op zoek naar betere oplossingen of is er behoefte aan andere zorg? Neem dan contact met ons op via 053 – 489 03 74 of kijk op onze site: www.scotwente.nl.
#clientondersteuning #zorg #pgb #hulp #helpen #twente #afhankelijkheid #wlz #onafhankelijk #ziek #zorginstelling #gemeente #zorgkantoor #gedragsprobleem #mantelzorg
Lees meer...

Cliëntondersteuning voorziet in behoefte

Toen in 2015 Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers het initiatief namen om een organisatie voor cliëntondersteuning op te richten, verwachtten ze wel dat de Twentenaren hier gebruik van zouden maken, maar ze hadden niet gedacht dat deze behoefte zo groot was.

Na vijf jaar kan de balans worden opgemaakt. En deze laat overduidelijk zien dat ook Twentenaren moeite hebben om de juiste zorg en begeleiding te krijgen.
Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT), een particulier initiatief, is sinds 2016 actief in Twente. Nu nog grotendeels voor mensen met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz), in de toekomst ook steeds vaker voor burgers die te maken krijgen met de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de veertien Twentse gemeenten. Voor de Wlz zijn de zorgkantoren verantwoordelijk.

Cliëntondersteuners van SCOT krijgen te maken met vragen van burgers die moeite hebben om de juiste weg te vinden in de wereld van zorg en welzijn. Deze vragen zijn heel divers en hebben vaak te maken met de ingewikkelde regelgeving op dit gebied.
Dat zag de overheid ook in 2015 toen het zorgstelsel behoorlijk op de kop werd gezet en een grote verantwoordelijkheid bij de gemeenten kwam. Daarom kwamen er financiën beschikbaar voor cliëntondersteuning. Bij de zorgkantoren voor de Wlz en bij de gemeenten voor de Wmo en de Jeugdwet.

Probleem is alleen dat veel burgers niet weten dat ze kosteloos van deze service gebruik kunnen maken en vaak te lang dwalen in het doolhof. Met als gevolg dat men afhaakt, of dat de problemen alleen maar groter worden. In 2020 deden bijna vierhonderd mensen een beroep op SCOT voor advies en ondersteuning. En de verwachting is dat de groep mensen die een beroep zal doen op SCOT alleen maar toeneemt.

Inmiddels werken 16 freelancers voor SCOT. Freelancers met uiteenlopende deskundigheden en achtergronden. En, dat is belangrijk, ze wonen ook in Twente. SCOT vindt dat door de overheid gefinancierde organisatie het geld moet besteden aan directe werkuitvoering. Daarom heeft SCOT geen eigen kantoor, geen directie of managers. SCOT is een netwerkorganisatie. Kenmerk daarvan is dat medewerkers en vrijwilligers uiteenlopende taken op zich kunnen nemen. Dat is de afgelopen vijf jaar uitstekend gelukt!
Alle reden om op deze weg door te gaan en ook de komende jaren burgers met informatie, advies en ondersteuning terzijde te staan bij het realiseren van passende zorg en ondersteuning.

ww.scotwente.nl
Tel. 085 – 489 03 74
Lees meer...

Contact

lijn
SCOT Logo

STICHTING CLIENTONDERSTEUNING TWENTE (SCOT)
PRINS HENDRIKSTRAAT 222
7571 BW OLDENZAAL

www.scotwente.nl
info@scotwente.nl

Tel.
IBAN
KvK

085 - 4890374
NL56RABO 0306 8143 15
64354539