Wat wij doen

lijn

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten. Daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een WLZ-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering. Dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u daar gebruik van? Dan is het antwoord ‘ja’. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op. We kunnen u dan informeren hoe binnen uw gemeente cliëntondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen om uw vraag aan ons te stellen. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat we uw belangen en belangen van anderen door elkaar halen. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe we dat doen. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Privacy en klachten
We doen er alles aan om samen met u te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Dit is vastgelegd in een formeel privacyreglement. Bent u niet tevreden, dan praten we daar met elkaar over om tot een oplossing te komen. Dit doen we volgens een vastgelegde procedure die u hier kunt vinden.

Over SCOT

lijn

In 2016 kwamen Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers bij elkaar om te bespreken hoe zij ondersteuning konden bieden aan mensen die vastliepen in de wereld van de zorg. De wet zei dat mensen recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de zorg. In de praktijk pakte dat echter anders uit. Zij kenden de verhalen van mensen waar zij zelf mee te maken hadden gehad in hun functies bij MEE en bureau Jeugdzorg. Mensen die met vragen liepen waar zij al veel te lang mee rond hadden gelopen. Die tegen een muur van regels aanliepen. Die niemand náást zich hadden zitten als het even niet soepel verliep. Het gevolg was dat zij niet de ondersteuning kregen waar zij recht op hadden. Sommige verhalen waren zo schrijnend. En ook zo onnodig. Als er maar een organisatie was geweest die de route wél zou weten.

Vanuit die gedachte is SCOT ontstaan, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Geen personeel, wel een breed netwerk van deskundige en professionele freelancers. Die elk vanuit zijn of haar eigen expertise mensen verder helpen. Meer weten? Lees dan ook onze folder.
De functie van secretaris binnen het bestuur is momenteel vacant.

Een voorbeeld spreekt soms meer dan uitleg. Lees verhalen van mensen die dankzij SCOT de zorg hebben die bij hun past.

Coach cliëntenraad

lijn

Cliënten van zorginstellingen hebben medezeggenschap. Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Via cliëntenraden geven cliënten gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder(s). Veel cliëntenraden hebben nogal eens moeite met het vorm geven van deze medezeggenschap. Dan kan een coach uitkomst bieden. Eentje die onafhankelijk is. Een coach van SCOT bijvoorbeeld.

Werkzaamheden coach cliëntenraad
Aan welke ondersteuning behoefte is, verschilt per cliëntenraad. Kort gezegd biedt de coach ondersteuning bij de vergaderingen met de directie. Dat kan zijn:

– Procesondersteuning, zoals het coachen van de cliëntenraad of individuele raadsleden tijdens de vergaderingen of bij andere taken van de raad.
– Inhoudelijke ondersteuning, zoals informeren over rechten en visievorming bij adviesonderwerpen.
– Secretariële en praktische ondersteuning, zoals een vergaderplek regelen, notuleren en helpen bij een conceptadvies.

De coach is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad blijft zelf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. Het gaat om de ontmoeting tussen bestuurder en cliënten en de onderlinge communicatie.

Bijdrage coach cliëntenraad
De coach levert een goede bijdrage aan de communicatie tussen cliënten en bestuurder. En als bestuurder en cliënten goed overleggen met elkaar met elkaar, met respect voor ieders mening en positie, kan er veel gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat dit ten goede komt aan cliënten en daardoor ook aan de medewerkers en de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op
Heeft uw cliëntenraad ook behoefte aan een onafhankelijke coach die meedenkt en adviseert? Neem dan contact met ons op.

Cliëntvertrouwenspersoon

lijn

U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Misschien is het voor u lastig om problemen of klachten die u heeft over deze zorg bespreekbaar te maken. Omdat u wel afhankelijk bent van deze zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon van SCOT kan u dan adviseren of ondersteunen. Of alleen een luisterend oor bieden. Een cliëntvertrouwenspersoon is er voor u als u in vertrouwen met iemand wilt praten. Hij of zij zal nooit iets doen zonder vooraf overleg met u. Wat u vertelt, wordt niet met anderen besproken.

Wat kunt u van een cliëntvertrouwenspersoon verwachten
Ten eerste kan een vertrouwenspersoon naar u luisteren. Misschien is dat al genoeg. Het kan prettig zijn om iets met een onbekende te bespreken. Daarnaast kan hij of zij u informatie geven over eventuele oplossingen. Als u een klacht heeft, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het omschrijven van deze klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Heeft u ook behoefte aan een luisterend oor? U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug.

Actueel

lijn

Bekendheid bestaan cliëntondersteuning broodnodig!

Veel te vaak komen cliëntondersteuners in situaties terecht waarbij zij veel eerder een rol van betekenis konden spelen. Schrijnend zijn de situaties waarbij ouders steeds weer “aan hun lot worden overgelaten” met veel verdriet en uitval als gevolg. Al eerder besteedde SCOT al aandacht aan gezinnen die thuis zelf zorg dragen voor een kind met een beperking. Er wordt niet alleen zorg gegeven maar vooral ook veel zorgen gemaakt.

Cliëntondersteuner Tanja trof onlangs een gezin bestaande uit vader, moeder en drie kinderen. Het middelste kind, een dochter, heeft zowel een verstandelijke als lichamelijke beperking en staat al vanaf haar geboorte onder behandeling van een kinderarts en een specialist. Ook is een maatschappelijk werkster van het ziekenhuis betrokken. De dochter vraagt in de thuissituatie veel zorg en ouders regelen alles zelf. Als hun dochter drie jaar is bespreken de ouders met de specialist dat zij dagbesteding voor de dochter willen en hij helpt hen enigszins op weg.

Een ‘dagbestedingsplek’ begint met de indicatieaanvraag bij de gemeente. Deze komt er, na veel vallen en opstaan, en de dochter start op de dagbesteding.
Helaas ontstaan er na een tijdje problemen met de indicatie en krijgen ouders het advies van de gemeente om een WLZ indicatie aan te vragen. Een prima idee, maar bij de consulent van de gemeente ontbreekt helaas de WLZ kennis. Gelukkig wordt moeder door de dagbesteding gewezen op onafhankelijke clientondersteuning.

Ondanks dat het gezin al jaren zorg ontvangt zijn ze nooit gewezen op de mogelijkheid van clientondersteuning. Niet de arts, niet de maatschappelijk werkster en niet de consulent van de gemeente. Al deze partijen hadden kunnen doorverwijzen naar cliëntondersteuning! Een clientondersteuner ondersteunt immers ook ouders ook bij de WLZ aanvraag, informeert en adviseert. Was cliëntondersteuning dan zo onbekend?

Deze ouders wilden dat ze eerder op de mogelijkheid van clientondersteuning waren gewezen. Zij kwamen vaak thuis van een arts bezoek met de vraag ‘hoe nu verder?’. Als er toen al iemand was geweest die met hen mee had gedacht, dat had veel zorg en verdriet gescheeld. Zij hebben nu veel zelf moeten uitzoeken en dit heeft veel energie gekost en energie was nodig voor de zorg voor hun dochter, niet voor zorgen.

Maar, geven zij aan, we zijn blij dat we nu een cliëntondersteuner hebben waar we op terug kunnen vallen want er zullen de komende jaren nog vaak genoeg situaties ontstaan waarbij we onze clientondersteuner nodig hebben. Denk aan het aanvragen van hulpmiddelen, onderwijs, aanpassingen thuis en bijvoorbeeld dagbesteding.

Dus: hoor je in je omgeving dat er zorgen zijn over zorg, vragen over indicaties en WLZ of WMO? Wijs dan op het bestaan van cliëntondersteuning en help SCOT helpen!

Heb je vragen of ben je zelf op zoek naar iemand die met je meedenkt? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Stichting Cliëntondersteuning Twente
Tel. 085 – 489 03 74
www.scotwente.nl
#clientondersteuning #zorg #pgb #hulp #helpen #twente #afhankelijkheid #onafhankelijk #ziek #zorginstelling #gemeente #wlz #maatschappelijkwerk #MST #kinderarts #ZGT #dagbesteding #kind
Lees meer...

Alweer een cliëntondersteuner toegevoegd aan topteam SCOT!

Alweer mogen we een nieuwe kanjer toevoegen aan onze fantastische ploeg van cliëntondersteuners (CO’s) van Stichting Cliëntondersteuning Twente.

Onze nieuwe cliëntondersteuner komt uit Denekamp, is trotse oma, en werkt in de gehandicaptenzorg. Als werknemer in de gehandicaptenzorg ziet ze vaak problemen ontstaan voor cliënten, die de cliënten zelf vaak niet kunnen oplossen, omdat Zorgland erg ingewikkeld is. Bij haar werkgever is ze vaak een vraagbaak voor anderen en helpt graag mensen hun weg te vinden in de zorg. Haar baan wil ze niet missen maar door haar eigen bedrijf als nevenfunctie kan ze nu meer mensen helpen met haar grote netwerk, kennis en kunde. Dus is ze midden in de coronatijd ZZP’er geworden!

Al een tijd geleden sprak ze Hans Kuipers van SCOT, toen ze De Grote Zorg en Welzijnshow bezocht in Denekamp. Hans’ enthousiasme over SCOT maakte indruk en toen het tijd werd haar horizon te verbreden, herinnerde ze zich dat gesprek. Genoeg redenen om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden als ZZP’er voor SCOT.

Onze Denekampse ervaart SCOT al vanaf het begin als “een warm bad”. Samen met andere cliëntondersteuners heeft ze al een paar zorgvragen behandeld en tot een goed einde gebracht. “Ik mocht eerst stage lopen en mag nu, al na een paar maanden, al zelfstandig mensen verder helpen. Ook was ik vrij om te bepalen hoeveel uur ik beschikbaar was voor SCOT. Wat ik wilde, een organisatie die bij mij paste en prettig voelde, dat heb ik bij SCOT gevonden”.

Hoewel een cliëntondersteuner niet alleen werkt voor zorgvragen uit de gehandicaptenzorg, zie onze cliëntondersteuner daar wel een grote behoefte. Als werknemer in de gehandicaptenzorg ziet ze vaak problemen met cliënten. Of met volwassenen met het niveau van een kind. “Ook zij verdienen het om zich te ontwikkelen of om gelukkiger te zijn dan sommige situaties waarin zo’n cliënt zich bevindt”.

Het bestuur van SCOT heet de nieuwe cliëntondersteun(st)er van harte welkom en wenst haar veel succes en plezier toe!

Stichting Cliëntondersteuning Twente
Tel. 085 – 489 03 74
www.scotwente.nl

#clientondersteuning #zorg #pgb #hulp #helpen #twente #afhankelijkheid #wlz #onafhankelijk #ziek #zorginstelling #gemeente
Lees meer...

Over knikkerbanen en jongeren in tijden van Corona

Jelle Bakker (Nijmegen), een vriendelijke en sympathieke jongeman, heeft samen met zijn broer Dion een bijzondere hobby. Ze ontwerpen knikkerbanen die ze wereldkundig maken via hun YouTube kanaal. Ze hebben duizenden volgers en vele betalende abonnees. Ze zijn ook de bedenkers van MarbeLympics, de Olympische spelen voor knikkers.

Jelle heeft autisme en is gefascineerd door knikkers. Hij ontwerpt deze banen al vanaf zijn tiende. De broers hebben er een interessant verdienmodel van gemaakt. Jelle die voordien een Wajong-uitkering had, kan er nu van leven. Dat hij zijn “stoornis” heeft weten om te zetten in een hobby en later in serieus werk, is prijzenswaardig en laat zien dat het niet gaat om je beperking en wat je niet kunt, maar dat het gaat om waar je goed in bent en plezier aan beleeft.

Inmiddels kent heel Nederland het fenomeen knikkerbaan en zitten meer dan een miljoen mensen voor de tv om een stel opgewonden BN’ers knikkers te zien rollen. De grote Jack van Gelder doet het commentaar. Wat is er namelijk gebeurd? Het succes van de broers bleef niet onopgemerkt binnen de tv-wereld en de mensen van producent Talpa waren er als de kippen bij om de knikkerbanen te exploiteren in hun programma Marble Mania. Als de broers er geld aan kunnen verdienen, dan moeten wij dat ook kunnen, zal John de M. gedacht hebben.
Even hadden de broers de illusie dat ze mee konden doen in het succes van Marble Mania. Er zijn gesprekken geweest met Talpa, zegt Jelle, maar we konden het niet eens worden over een vorm van samenwerken. Wat er achter de schermen is gebeurd en besproken weten we niet. Ook de goedgebekte Jack van Gelder kwam er niet uit toen hem dit in een talkshow gevraagd werd. Wat de broers nu hopen, is dat de populariteit van het tv programma ook goed is voor hen. Einde verhaal. Zo kan het dus gaan. De grote jongens gaan er mee aan de haal en de bedenkers blijven met lege handen achter.

Maar, uiteindelijk zal ook dit tv-program weer worden ingehaald door programma’s met nog meer opgewonden BN’ers, terwijl het YouTube kanaal van de broers nog vele jaren bezoekers zal trekken, die genieten van het ingetogen commentaar van Jelle. Dat is een troost voor beiden. Dan nog over Corona. In de berichtgeving nu ook serieuze aandacht voor jongeren. Bijvoorbeeld voor jongeren die vorig jaar zijn gaan studeren en nog geen medestudent hebben ontmoet. Voor kinderen die al maandenlang hun clubjes, verenigingen en leeftijdsgenoten moeten missen, zich geïsoleerd voelen.

Heel goed dat daar nu aandacht voor komt en dat we ons realiseren wat dat voor hen betekent. Er is behoefte aan duidelijkheid: hoe moet het verder met school, met werk, met studeren, met stage, met de toekomst. Wethouders van meerdere kleine en middelgrote gemeenten doen een oproep voor een “deltaplan jeugd”. Daarbij gaat het niet alleen om geld, het gaat ook om creatieve oplossingen, om flexibel omgaan met bestaande regels en afspraken. Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, ondersteunt het plan van de wethouders en daagt iedere gemeente uit om te komen met een actieplan. Volgens hem kunnen snel stappen genomen worden om de huidige situatie voor jongeren te verzachten. Gemeenten zijn aan zet!

Hans Kuipers
www.scotwente.nl
Tel. 085 - 4890374
Lees meer...

Contact

lijn
SCOT Logo

STICHTING CLIENTONDERSTEUNING TWENTE (SCOT)
PRINS HENDRIKSTRAAT 222
7571 BW OLDENZAAL

www.scotwente.nl
info@scotwente.nl

Tel.
IBAN
KvK

085 - 4890374
NL56RABO 0306 8143 15
64354539