Wat wij doen

lijn

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten. Daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een WLZ-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering. Dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u daar gebruik van? Dan is het antwoord ‘ja’. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op. We kunnen u dan informeren hoe binnen uw gemeente cliëntondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen om uw vraag aan ons te stellen. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat we uw belangen en belangen van anderen door elkaar halen. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe we dat doen. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Privacy en klachten
We doen er alles aan om samen met u te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Dit is vastgelegd in een formeel privacyreglement. Bent u niet tevreden, dan praten we daar met elkaar over om tot een oplossing te komen. Dit doen we volgens een vastgelegde procedure die u hier kunt vinden.

Over SCOT

lijn

In 2016 kwamen Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers bij elkaar om te bespreken hoe zij ondersteuning konden bieden aan mensen die vastliepen in de wereld van de zorg. De wet zei dat mensen recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de zorg. In de praktijk pakte dat echter anders uit. Zij kenden de verhalen van mensen waar zij zelf mee te maken hadden gehad in hun functies bij MEE en bureau Jeugdzorg. Mensen die met vragen liepen waar zij al veel te lang mee rond hadden gelopen. Die tegen een muur van regels aanliepen. Die niemand náást zich hadden zitten als het even niet soepel verliep. Het gevolg was dat zij niet de ondersteuning kregen waar zij recht op hadden. Sommige verhalen waren zo schrijnend. En ook zo onnodig. Als er maar een organisatie was geweest die de route wél zou weten.

Vanuit die gedachte is SCOT ontstaan, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Geen personeel, wel een breed netwerk van deskundige en professionele freelancers. Die elk vanuit zijn of haar eigen expertise mensen verder helpen. Meer weten? Lees dan ook onze folder.

Een voorbeeld spreekt soms meer dan uitleg. Lees verhalen van mensen die dankzij SCOT de zorg hebben die bij hun past.

Wat nu als de zorgaanbieder gaat verhuizen en jij wilt niet mee?

Wesley en Annemarie* wonen zelfstandig in een mooie woning die zij huren van de zorgaanbieder waar ze ook zorg en begeleiding van ontvangen. Ze krijgen hulp bij wassen en aankleden en bij de zware huishoudelijke taken. Dat gaat niet altijd tot tevredenheid en dan gaat ook nog de zorgaanbieder verhuizen naar het centrum van de stad. Wesley en Annemarie willen niet verhuizen en ze roepen de hulp in van SCOT. Cliëntondersteuner Brenda gaat met het echtpaar in gesprek over wat hun wensen zijn en waar ze hulp bij kunnen gebruiken.

De eerste hulpvraag is wel duidelijk: ze willen graag in hun huis blijven wonen én ze willen goede zorg ontvangen. Maar ook hebben ze vragen over hun financiën en hun eigen bijdrage vanuit het CAK.

Brenda duikt in de huurconstructie die ze nu hebben met de zorgaanbieder en maakt een afspraak met de woonconsulent van de betrokken woningcorporatie. Het blijkt gelukkig dat ze ook rechtstreeks van de woningcorporatie kunnen huren. Stap twee is uitzoeken welke financiële consequenties dit heeft. Samen met het echtpaar belt Brenda met het CAK om helderheid te krijgen over hun eigen bijdrage. De derde stap is het zoeken naar een zorgaanbieder die goed aansluit bij hun zorgvraag. Brenda neemt contact op met een aantal zorgaanbieders en bespreekt deze met Wesley en Annemarie. Bij eentje is het raak. Ze gaan samen met Brenda in gesprek met de zorgconsulent en dat biedt voldoende vertrouwen om daar de zorg en begeleiding af te nemen.

Al die veranderingen zijn moeilijk. Vooral Wesley heeft moeite met het loslaten van het vertrouwde en met het vragen van hulp. Hij geeft aan dat het juist dan fijn is om begeleiding te krijgen van een cliëntondersteuner die heel gericht kijkt naar wat jij nodig hebt en onafhankelijk meedenkt over de te nemen stappen. Wesley en Annemarie wonen nog vol tevredenheid in hun huis en de zorg is weer goed geregeld. Brenda houdt nog een oogje in het zeil en fungeert als tussenpersoon tussen het echtpaar en de diverse instanties.

* Niet hun echte naam
Lees meer...

Henk gaat tegenwoordig fluitend naar zijn werk

Henk* heeft sinds 2013 een Wlz-indicatie. In die periode ging het niet zo goed met Henk en zijn zorgaanbieder heeft toen deze indicatie voor hem aangevraagd. Inmiddels is er veel veranderd in zijn situatie, Henk woont samen met zijn vriendin en kan zich weer zelfstandig redden. Hij heeft allang geen dagbesteding of begeleiding meer nodig. Een beetje ondersteuning in de relationele sfeer is meer dan voldoende. Maar zijn indicatie loopt door en de zorgaanbieder declareert nog steeds maandelijks veel uren bij het zorgkantoor.

Henk wil heel graag van de indicatie af en weer aan het werk. Dat kan hij ook prima, in het verleden heeft hij zelfs zijn eigen hoveniersbedrijf gehad. Maar nu maakte deze zware en onnodige indicatie hem het solliciteren onmogelijk. Tineke, cliëntondersteuner bij SCOT, gaat met hem en zijn familie in gesprek. Ze besluiten om het contact met de zorgaanbieder te verbreken. Samen met Tineke gaat Henk naar de werkcoach van zijn gemeente om haar ervan te overtuigen dat Henk prima in staat is om te werken. Met wat hulp van de gemeente en een jobcoach lukt dat ook, tot groot plezier van Henk en zijn vriendin.

Daar was de kous natuurlijk niet helemaal mee af. In overleg met de familie heeft SCOT contact gezocht met de afdeling van het zorgkantoor die fraudezaken behandelt. Om te regelen dat eventueel ten onrechte uitgekeerd geld aan de zorgaanbieder niet door Henk terugbetaald hoefde te worden. En het opheffen van de Wlz-indicatie? Daar wordt nog aan gewerkt. Een Wlz-indicatie heb je voor het leven en er moeten sterke argumenten zijn om die teniet te doen.

Henk is opgelucht dat het geregeld is: “Ik ga ’s ochtends fluitend naar mijn werk en kom zingend weer thuis”.

* Henk is niet zijn echte naam
Lees meer...

Met hulp van SCOT regelt Agnes zorg voor haar dochter

Het dochtertje van Agnes* is geboren met het Wolf-Hirschhorn-syndroom, een zeldzame ontwikkelingsstoornis. Agnes vertelt: “Als je dat als ouders overkomt, leef je in het moment. Je hebt niet de tijd of de energie om je te verdiepen in alle rompslomp rondom het regelen van zorg. Eén ding wist ik wel: wij wilden heel graag zelf kiezen welke en van wie mijn dochter zorg zou krijgen. Gelukkig werd ik benaderd door iemand van SCOT zodat ik hulp kreeg bij het regelen, want ik had geen idee waar te beginnen.”

Samen met Tanja, cliëntondersteuner bij SCOT, dient Agnes een verzoek in bij het CIZ voor een Wlz-indicatie. Tanja helpt met het verzamelen van de juiste documenten en het opstellen van een zorgplan. Binnen een paar weken ontvangen ze de beoordeling van het CIZ: ze krijgen géén indicatie. De dochter van Agnes is te jong. Een Wlz-indicatie heb je voor het leven. Gezien de jonge leeftijd kun je nu nog niet zeggen hoe zij zich gaat ontwikkelen. Daarom wordt er nu nog geen Wlz geïndiceerd ondanks het feit dat de ernst en noodzaak meer dan duidelijk is. Dat zijn de regels.

Agnes: “Toen we dat te horen kregen, waren we behoorlijk uit het veld geslagen. Maar Tanja ging niet bij de pakken neerzitten en regelde samen met ons de aanvraag om ondersteuning richting de gemeente. We wilden heel graag een PBG omdat we zelf wilden kiezen van wie onze dochter zorg zou krijgen. Maar gemeenten kiezen graag voor zorg in natura omdat ze denken dat ze kwaliteit dan beter gewaarborgd is. Dankzij Tanja gingen we zo goed voorbereid het gesprek in met de jeugdconsulent van de gemeente, dat onze PGB toegekend werd”.

Inmiddels kan Agnes de zorg voor haar dochtertje gedeeltelijk uit handen geven bij vertrouwde personen: “Ik ben ervan overtuigd dat dit ons zonder Tanja niet gelukt was. Als zij ons niet had geholpen om goed beslagen ten ijs te komen bij de gemeente, had het veel minder goed uitgepakt”.

* Agnes is niet haar echte naam
Lees meer...

Coach cliëntenraad

lijn

Cliënten van zorginstellingen hebben medezeggenschap. Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Via cliëntenraden geven cliënten gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder(s). Veel cliëntenraden hebben nogal eens moeite met het vorm geven van deze medezeggenschap. Dan kan een coach uitkomst bieden. Eentje die onafhankelijk is. Een coach van SCOT bijvoorbeeld.

Werkzaamheden coach cliëntenraad
Aan welke ondersteuning behoefte is, verschilt per cliëntenraad. Kort gezegd biedt de coach ondersteuning bij de vergaderingen met de directie. Dat kan zijn:

– Procesondersteuning, zoals het coachen van de cliëntenraad of individuele raadsleden tijdens de vergaderingen of bij andere taken van de raad.
– Inhoudelijke ondersteuning, zoals informeren over rechten en visievorming bij adviesonderwerpen.
– Secretariële en praktische ondersteuning, zoals een vergaderplek regelen, notuleren en helpen bij een conceptadvies.

De coach is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad blijft zelf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. Het gaat om de ontmoeting tussen bestuurder en cliënten en de onderlinge communicatie.

Bijdrage coach cliëntenraad
De coach levert een goede bijdrage aan de communicatie tussen cliënten en bestuurder. En als bestuurder en cliënten goed overleggen met elkaar met elkaar, met respect voor ieders mening en positie, kan er veel gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat dit ten goede komt aan cliënten en daardoor ook aan de medewerkers en de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op
Heeft uw cliëntenraad ook behoefte aan een onafhankelijke coach die meedenkt en adviseert? Neem dan contact met ons op.

Cliëntvertrouwenspersoon

lijn

U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Misschien is het voor u lastig om problemen of klachten die u heeft over deze zorg bespreekbaar te maken. Omdat u wel afhankelijk bent van deze zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon van SCOT kan u dan adviseren of ondersteunen. Of alleen een luisterend oor bieden. Een cliëntvertrouwenspersoon is er voor u als u in vertrouwen met iemand wilt praten. Hij of zij zal nooit iets doen zonder vooraf overleg met u. Wat u vertelt, wordt niet met anderen besproken.

Wat kunt u van een cliëntvertrouwenspersoon verwachten
Ten eerste kan een vertrouwenspersoon naar u luisteren. Misschien is dat al genoeg. Het kan prettig zijn om iets met een onbekende te bespreken. Daarnaast kan hij of zij u informatie geven over eventuele oplossingen. Als u een klacht heeft, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het omschrijven van deze klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Heeft u ook behoefte aan een luisterend oor? U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug.

Actueel

lijn

HANS KUIPERS VAN SCOT ONTVANGT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Op 24 april 2020 is Hans Kuipers van Stichting Cliëntondersteuning Twente tijdens de jaarlijkse lintjesregen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hans is medeoprichter van SCOT, een stichting die Twentse burgers ondersteunt die hulp nodig hebben in de complexe wereld van de zorg. De afgelopen jaren heeft hij zijn ervaring belangeloos ingezet om ervoor te zorgen dat die ondersteuning efficiënter georganiseerd werd, dichter bij de mensen die het nodig hebben en vooral voor de meest kwetsbare Twentenaren beschikbaar kwam. Mensen die vaak zonder familie of vrienden wonen en leven. Dit was één van de hoofdmotieven van Hans om SCOT te starten.

Hans was vanaf de oprichting van SCOT gedreven om onafhankelijke ondersteuning in de zorg professioneel en vrij toegankelijk te organiseren. Met veel inzet van tijd, enthousiasme, ervaring en vooral zonder financiële vergoedingen, werd SCOT in januari 2016 mede door hem gerealiseerd.

SCOT is nu in 2020 een gewaardeerde en veel gevraagde, dienstverlenende en onafhankelijke organisatie. Twente weet SCOT en haar cliëntondersteuners te vinden voor een luisterend oor, het beantwoorden van vragen en het bieden van oplossingen in de zoektocht naar zorg.

Website: www.scotwente.nl
Telefoon: 085 – 48 90 374
Lees meer...

Over Wouter Bos en Noaberhof Olzn'l

Vorige maand opende de Volkskrant met twee huppelende ouderen op de voorpagina. De foto hoort bij een artikel over het rapport “Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies”. Dit rapport geschreven door de commissie “Toekomst zorg thuiswonende ouderen” olv van Wouter Bos, gaat over het faciliteren van zelfstandig wonen voor ouderen door gemeenten en woning-coöperaties.

Eerder deze week het bericht dat ruim 18.000 mensen in Nederland wachten op een plek in een verpleeghuis. Mensen die zijn aangewezen op 24 uurs zorg en niet meer zelfstandig kunnen wonen. Vaak schrijnende situaties waarbij een groot, vaak onverantwoordelijk groot appel wordt gedaan op partners, kinderen en familie. Die plaatsen in verpleeghuizen zijn er niet nu. Met als gevolg dat velen verblijven in ziekenhuizen en zelfs in hospices.elfstandig kunnen wonen. Vaak schrijnende situaties waarbij een groot, vaak onverantwoordelijk groot appel wordt gedaan op partners, kinderen en familie. Die plaatsen in verpleeghuizen zijn er niet nu. Met als gevolg dat velen verblijven in ziekenhuizen en zelfs in hospices. Eerder deze week het bericht dat ruim 18.000 mensen in Nederland wachten op een plek in een verpleeghuis. Mensen die zijn aangewezen op 24 uurs zorg en niet meer zelfstandig kunnen wonen. Vaak schrijnende situaties waarbij een groot, vaak onverantwoordelijk groot appel wordt gedaan op partners, kinderen en familie. Die plaatsen in verpleeghuizen zijn er niet nu. Met als gevolg dat velen verblijven in ziekenhuizen en zelfs in hospices.

Met het verdwijnen van de “ouwe” verzorgingshuizen in 2015 verdween ook het alternatief tussen het verpleeghuis en zelfstandig wonen. Het credo werd “zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in eigen huis”. Voor veel mensen is dat prima. Op jezelf blijven wonen met meer of minder hulp, eventueel aanpassingen aan je woning en met de bekendheid van eigen buurt en omgeving. Als er dan maar een alternatief is op het moment als het niet meer gaat. Welk beroep doen we dan op mantelzorgers? Deze week las ik ook een artikel om mantelzorg wettelijk verplicht te stellen. Het is nu op basis van vrijwilligheid en mogelijkheden. Verplicht stellen gaat een stap verder.

Midden jaren ’70 toen mijn ouders 60 werden, schreven ze zich alvast in voor het bejaardenthuis. “Hebben we straks plek als we 65 zijn”, zeiden ze. Nu niet meer voor te stellen, maar heel gebruikelijk toentertijd. De meesten bleven ook toen wel zelfstandig wonen maar voor wie dat te moeilijk of te eenzaam werd was het verzorgingshuis een mooi alternatief. En dat alternatief verdween dus geleidelijk aan vanaf 2015. Het is nu of zelfstandig wonen met hulp en begeleiding of opname in het verpleeghuis.

In 1980 woonde 37% van de 80-plussers zelfstandig, nu is dat 89%. Wouter Bos zegt dat ouderen tijdig moeten nadenken over aanpassing van hun woning of kiezen voor een andere woning. En daarnaast pleit de commissie voor het tot stand komen van woonvormen die het ouderen makkelijk maken elkaar bij te staan. Hierbij wordt een appel gedaan op gemeenten woningcoöperaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

In Oldenzaal is al enige jaren de vereniging Noabershof Olzn’l actief om een woonvoorziening voor ouderen te realiseren. 170 belangstellenden staan ingeschreven bij de vereniging. Er is nu een plan voor 22 wooneenheden aan de Thijsniederweg. Het grote zorgpunt bij deze vereniging is echter de haalbaarheid en betaalbaarheid van het plan. Gestegen bouwkosten en gestegen grondprijzen werken niet mee aan een vlotte realisatie van de plannen.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het beschikbaar stellen van (betaalbare) bouwgrond. Projecten voor ouderen zoals bv de Noabershof moeten nogal eens concurreren met projectontwikkelaars die luxeappartementen willen bouwen. Hierin kunnen gemeenten sturen, stellen initiatiefgroepen in het land, maar de algehele kritiek is dat gemeenten niet of nauwelijks bewegen als het gaat om de kosten van de grondprijs te drukken.

Wonen in een gemeenschap van senioren die een oogje op elkaar houden is een idee dat aanslaat en op den duur ook (zorg)kostenbesparend zal blijken te zijn. Bij de landelijke Vereniging Knarrenhof staan 15 duizend mensen ingeschreven. Bijna net zo veel als wachtenden voor opname in een verpleeghuis.

Initiatieven zoals van Noabershof Olzn’l moeten kunnen rekenen op integrale medewerking van gemeenten. Het rapport van Wouter Bos onderstreept dit nog eens een keer.

Hans Kuipers
Reacties: h.kuipers@scotwente.nl
Lees meer...

Hebt u extra kosten als gevolg van corona?

Heeft u of uw familielid een WLZ- indicatie of kent u iemand die dat heeft? Mogelijk komt deze dan in aanmerking voor de regeling Extra kosten voor corona? Wij helpen u graag!

De versoepelingen van de maatregelen rondom de coronacrisis worden door veel mensen als een opluchting ervaren. De nieuwe maatregelen per 1 juni zorgen ervoor dat we, onder voorwaarden van 1,5 meter afstand, elkaar weer beperkt kunnen ontmoeten.

Er zijn mensen die dit wel heel spannend vinden, zoals bijvoorbeeld familieleden van mensen met een beperking. Zij vragen zich af of hiermee het besmettingsrisico niet weer te groot wordt. Wanneer is het weer verantwoord om dagbesteding en logeeropvang weer open te stellen? En welke keuzes maak je als familielid om daar op een veilige mannier weer gebruik van te gaan maken?

De groep mensen met een beperking is erg kwetsbaar. Dat is ook de reden waarom veel ouders de zorg voor hen volledig op zich hebben genomen, er waren immers geen andere zorgverleners beschikbaar door het grote besmettingsgevaar. Doordat deze families nu zo zwaar belast worden is er voor hen onvoldoende ruimte om de actualiteiten te volgen. Zo heeft SCOT ontdekt dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de WLZ-regeling vanuit het zorgkantoor: "Extra kosten als gevolg van Corona".

Als u in de periode 1 maart tot en met 1 juni 2020 extra kosten maakt, omdat u vervangende of extra zorg nodig heeft vanwege het coronavirus? Omdat misschien de dagbesteding is gesloten of omdat zorgverleners niet kunnen werken? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de toeslag Extra Kosten Corona (EKC).

De cliëntondersteuners van SCOT hebben actief contact opgenomen met (oud)cliënten of hun families om ze over deze regeling te informeren. Met ondersteuning van SCOT zijn er aanvragen ingediend. Aanvragers ontvangen binnen 5 werkdagen een schriftelijke reactie van het zorgkantoor en snel daarna stuurt de SVB een nieuwe beschikking. Een fijne tegemoetkoming voor de vele extra inspanningen in deze tijd!

Heeft u of uw familielid een WLZ- indicatie of kent u iemand die dat heeft? Mogelijk komt deze dan in aanmerking voor de regeling Extra kosten voor corona? Wij helpen u graag!

Als u hulp wilt met de aanvraag, of informatie wenst, neemt u dan contact op met SCOT.
Voor meer informatie: kijk op https://www.menziszorgkantoor.nl/coronavirus
SCOT, Stichting Cliëntondersteuning Twente
Tel. 085 – 489 03 74
www.scot.nl
Lees meer...

Contact

lijn
SCOT Logo

stichting cliëntondersteuning twente
Von Bönninghausenstraat 1-A
7622 TS Borne

www.scotwente.nl
info@scotwente.nl

Tel.
IBAN
KvK

085 - 4890374
NL56RABO 0306 8143 15
64354539