Wat wij doen

lijn

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten. Daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een WLZ-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering. Dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u daar gebruik van? Dan is het antwoord ‘ja’. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op. We kunnen u dan informeren hoe binnen uw gemeente cliëntondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen om uw vraag aan ons te stellen. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat we uw belangen en belangen van anderen door elkaar halen. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe we dat doen. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Privacy en klachten
We doen er alles aan om samen met u te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Dit is vastgelegd in een formeel privacyreglement. Bent u niet tevreden, dan praten we daar met elkaar over om tot een oplossing te komen. Dit doen we volgens een vastgelegde procedure die u hier kunt vinden.

Over SCOT

lijn

In 2016 kwamen Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers bij elkaar om te bespreken hoe zij ondersteuning konden bieden aan mensen die vastliepen in de wereld van de zorg. De wet zei dat mensen recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de zorg. In de praktijk pakte dat echter anders uit. Zij kenden de verhalen van mensen waar zij zelf mee te maken hadden gehad in hun functies bij MEE en bureau Jeugdzorg. Mensen die met vragen liepen waar zij al veel te lang mee rond hadden gelopen. Die tegen een muur van regels aanliepen. Die niemand náást zich hadden zitten als het even niet soepel verliep. Het gevolg was dat zij niet de ondersteuning kregen waar zij recht op hadden. Sommige verhalen waren zo schrijnend. En ook zo onnodig. Als er maar een organisatie was geweest die de route wél zou weten.

Vanuit die gedachte is SCOT ontstaan, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Geen personeel, wel een breed netwerk van deskundige en professionele freelancers. Die elk vanuit zijn of haar eigen expertise mensen verder helpen. Meer weten? Lees dan ook onze folder.

Een voorbeeld spreekt soms meer dan uitleg. Lees verhalen van mensen die dankzij SCOT de zorg hebben die bij hun past.

SCOT helpt Wim aan een nieuw leven in Amsterdam

Een Hengelose hulpverlener vroeg SCOT om hulp voor Wim, een jong volwassene die op een andere manier zijn leven wil gaan leiden. Hij wilde graag dichter bij zijn familie in Amsterdam. De vraag was of SCOT mee kon helpen een goede woonplek voor Wim te vinden.

Wim heeft een 24-uurs WLZ indicatie met ambulante begeleiding, maar vindt zelf dat hij niet zoveel uren nodig heeft. Het aantal uren mag dus minder, maar Wim behoudt wel graag zijn huidige indicatie. De instantie waarbij Wim is aangesloten kan hem niet helpen zijn wensen te realiseren.

Leendert van SCOT is een ervaren maatschappelijk werker en werkt vooral met jongeren. Hij gaat op bezoek bij Wim om te horen wat zijn wensen zijn. Wim vertelt hoe hij zijn nieuwe woonsituatie en zijn begeleiding ziet en geeft aan dat “als hij er niet tevreden mee is, hij onder de radar duikt en zijn toekomst zelf gaat bepalen”. Wims curator heeft aangegeven dat hij er niet mee akkoord gaat als Wim vertrekt zonder een goed plan.

Leendert wil tot in detail Wims wensen duidelijk hebben en gaat ook in gesprek met Wims hulpverlener. Gelukkig worden er door Wim zelf nu ook meer mogelijkheden gezien en Leendert brengt deze allemaal in kaart. Ook hij maakt gebruik van de Zorgatlas van Menzis om een passende zorgaanbieder voor Wim te vinden via (https://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-aanvragen/zorgatlas) en belt zorgorganisaties in de buurt van Amsterdam. Al snel is het raak. Wim past goed in het profiel van een organisatie in Amsterdam en wordt uitgenodigd voor een gesprek. Omdat 24 uur begeleiding niet nodig meer is, is voor Wim is ook gekeken naar ambulante zorg op afroep en is nagegaan of misschien de familie zou kunnen helpen.

Leendert licht toe dat voor zo’n situatie van Wim, waarbij een curator is betrokken, er altijd een plan nodig is. Na inventarisatie van zowel de wensen van de cliënt als de informatie die door de hulpverlener wordt gegeven, wordt zo’n plan ontwikkeld. De curator wordt hierover geïnformeerd en regelmatig bijgepraat.
Na 2 maanden belde Wims begeleider Leendert om hem te bedanken voor zijn waardevolle hulp. Amsterdam heeft ingestemd met Wims aanmelding en hij kan naar Amsterdam komen en er zijn al verhuisplannen gemaakt!

Leendert vertelt dat cliënten die zelf moeten uitzoeken hoe zij hun wensen realiseren, veel meer hulp nodig hebben. De hulpverlener heeft hiervoor hulp gezocht bij SCOT en er is een duidelijke taakverdeling afgesproken tussen hulpverlener en cliëntondersteuner Leendert. Leendert kreeg de taak van katalysator tussen de wens van de cliënt en de zorgorganisatie. Gelukkig met succes!

Leendert zag raakvlakken tussen maatschappelijk werk en dienstverlening. En juist de dienstverlening was een minder ontdekt deel van maatschappelijk werk. Tijdens een kennismarkt maakte hij kennis met Hans Kuipers, die hem vroeg of cliëntondersteuning iets voor hem was. Hans’ enthousiasme was aanstekelijk, dus Leendert sloot zich aan bij SCOT.

Leendert is momenteel in dienst bij het Leger des Heils als maatschappelijk werker en jeugdcoach. Daarnaast is hij onderaannemer bij Samen op weg, een organisatie die contacten legt met gemeenten op gebied van WMO, die vanuit ondernemerschap mensen begeleiden met een indicatie.
Lees meer...

Coach cliëntenraad

lijn

Cliënten van zorginstellingen hebben medezeggenschap. Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Via cliëntenraden geven cliënten gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder(s). Veel cliëntenraden hebben nogal eens moeite met het vorm geven van deze medezeggenschap. Dan kan een coach uitkomst bieden. Eentje die onafhankelijk is. Een coach van SCOT bijvoorbeeld.

Werkzaamheden coach cliëntenraad
Aan welke ondersteuning behoefte is, verschilt per cliëntenraad. Kort gezegd biedt de coach ondersteuning bij de vergaderingen met de directie. Dat kan zijn:

– Procesondersteuning, zoals het coachen van de cliëntenraad of individuele raadsleden tijdens de vergaderingen of bij andere taken van de raad.
– Inhoudelijke ondersteuning, zoals informeren over rechten en visievorming bij adviesonderwerpen.
– Secretariële en praktische ondersteuning, zoals een vergaderplek regelen, notuleren en helpen bij een conceptadvies.

De coach is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad blijft zelf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. Het gaat om de ontmoeting tussen bestuurder en cliënten en de onderlinge communicatie.

Bijdrage coach cliëntenraad
De coach levert een goede bijdrage aan de communicatie tussen cliënten en bestuurder. En als bestuurder en cliënten goed overleggen met elkaar met elkaar, met respect voor ieders mening en positie, kan er veel gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat dit ten goede komt aan cliënten en daardoor ook aan de medewerkers en de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op
Heeft uw cliëntenraad ook behoefte aan een onafhankelijke coach die meedenkt en adviseert? Neem dan contact met ons op.

Cliëntvertrouwenspersoon

lijn

U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Misschien is het voor u lastig om problemen of klachten die u heeft over deze zorg bespreekbaar te maken. Omdat u wel afhankelijk bent van deze zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon van SCOT kan u dan adviseren of ondersteunen. Of alleen een luisterend oor bieden. Een cliëntvertrouwenspersoon is er voor u als u in vertrouwen met iemand wilt praten. Hij of zij zal nooit iets doen zonder vooraf overleg met u. Wat u vertelt, wordt niet met anderen besproken.

Wat kunt u van een cliëntvertrouwenspersoon verwachten
Ten eerste kan een vertrouwenspersoon naar u luisteren. Misschien is dat al genoeg. Het kan prettig zijn om iets met een onbekende te bespreken. Daarnaast kan hij of zij u informatie geven over eventuele oplossingen. Als u een klacht heeft, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het omschrijven van deze klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Heeft u ook behoefte aan een luisterend oor? U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug.

Actueel

lijn

SCOT helpt Wim aan een nieuw leven in Amsterdam

Een Hengelose hulpverlener vroeg SCOT om hulp voor Wim, een jong volwassene die op een andere manier zijn leven wil gaan leiden. Hij wilde graag dichter bij zijn familie in Amsterdam. De vraag was of SCOT mee kon helpen een goede woonplek voor Wim te vinden.

Wim heeft een 24-uurs WLZ indicatie met ambulante begeleiding, maar vindt zelf dat hij niet zoveel uren nodig heeft. Het aantal uren mag dus minder, maar Wim behoudt wel graag zijn huidige indicatie. De instantie waarbij Wim is aangesloten kan hem niet helpen zijn wensen te realiseren.

Leendert van SCOT is een ervaren maatschappelijk werker en werkt vooral met jongeren. Hij gaat op bezoek bij Wim om te horen wat zijn wensen zijn. Wim vertelt hoe hij zijn nieuwe woonsituatie en zijn begeleiding ziet en geeft aan dat “als hij er niet tevreden mee is, hij onder de radar duikt en zijn toekomst zelf gaat bepalen”. Wims curator heeft aangegeven dat hij er niet mee akkoord gaat als Wim vertrekt zonder een goed plan.

Leendert wil tot in detail Wims wensen duidelijk hebben en gaat ook in gesprek met Wims hulpverlener. Gelukkig worden er door Wim zelf nu ook meer mogelijkheden gezien en Leendert brengt deze allemaal in kaart. Ook hij maakt gebruik van de Zorgatlas van Menzis om een passende zorgaanbieder voor Wim te vinden via (https://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-aanvragen/zorgatlas) en belt zorgorganisaties in de buurt van Amsterdam. Al snel is het raak. Wim past goed in het profiel van een organisatie in Amsterdam en wordt uitgenodigd voor een gesprek. Omdat 24 uur begeleiding niet nodig meer is, is voor Wim is ook gekeken naar ambulante zorg op afroep en is nagegaan of misschien de familie zou kunnen helpen.

Leendert licht toe dat voor zo’n situatie van Wim, waarbij een curator is betrokken, er altijd een plan nodig is. Na inventarisatie van zowel de wensen van de cliënt als de informatie die door de hulpverlener wordt gegeven, wordt zo’n plan ontwikkeld. De curator wordt hierover geïnformeerd en regelmatig bijgepraat.
Na 2 maanden belde Wims begeleider Leendert om hem te bedanken voor zijn waardevolle hulp. Amsterdam heeft ingestemd met Wims aanmelding en hij kan naar Amsterdam komen en er zijn al verhuisplannen gemaakt!

Leendert vertelt dat cliënten die zelf moeten uitzoeken hoe zij hun wensen realiseren, veel meer hulp nodig hebben. De hulpverlener heeft hiervoor hulp gezocht bij SCOT en er is een duidelijke taakverdeling afgesproken tussen hulpverlener en cliëntondersteuner Leendert. Leendert kreeg de taak van katalysator tussen de wens van de cliënt en de zorgorganisatie. Gelukkig met succes!

Leendert vertelt ook dat er raakvlakken zijn tussen maatschappelijk werk en dienstverlening. En juist de dienstverlening was een minder ontdekt deel van maatschappelijk werk. Tijdens een kennismarkt maakte hij kennis met Hans Kuipers, die hem vroeg of cliëntondersteuning iets voor hem was. Hans’ enthousiasme was aanstekelijk, dus Leendert sloot zich aan bij SCOT.

Leendert is momenteel in dienst bij het Leger des Heils als maatschappelijk werker en jeugdcoach. Daarnaast is hij onderaannemer bij Samen op weg, een organisatie die contacten legt met gemeenten op gebied van WMO, die vanuit ondernemerschap mensen begeleiden met een indicatie.
Lees meer...

Ouders met kinderen met een handicap moeten de weg in de zorgdoolhof maar zien te vinden….!

Op 17 en 24 september jl. gaf de Zembla documentaire ‘Zorgen voor Indy’een indringend en schrijnend beeld van de strijd die de ouders van de 5-jarige Indy moeten voeren om goede en passende zorg voor hun dochtertje te krijgen.

[b}De reportage liet zien hoe de ouders elke week vele uren bezig zijn met het bellen van instanties{/b], proberen met de juiste persoon een afspraak te maken, de juiste informatie zien te verkrijgen, de juiste procedures zien te vinden, en daarbij vooral zien te voorkomen dat je voor de tigste keer hetzelfde verhaal moet vertellen aan de tigste persoon. Ik overdrijf niet. Dat is de werkelijkheid. Je zag deze ouders langzaam maar zeker hoorndol worden. En dan tegelijkertijd ook nog de zorg moeten leveren voor dochtertje Indy met autisme en ADHD. Onvoorstelbaar hoe zij dit wisten vol te houden.

In 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg en Jeugdhulp. In Twente wordt er gelukkig door de 14 gemeenten samengewerkt als het gaat om zorg en welzijn, maar iedere gemeente bepaalt wel zelf hoe de toegang tot de zorg en ook tot de jeugdzorg is georganiseerd.

Nu is het ook best ingewikkeld in Nederland als het gaat om zorg en begeleiding. En zeker de zorg voor kinderen en jongeren. In bepaalde situaties moet je via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bij het Zorgkantoor zijn omdat het valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz), en in andere gevallen weer bij de gemeente, omdat het onder de Jeugdwet of onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) valt. Als je hier niet dagelijks mee te maken hebt raak je het spoor heel snel bijster.

Omdat het voor de meeste burgers vaak een doolhof is heeft de overheid Onafhankelijke Clientondersteuning (OCO) ingevoerd. Deze ondersteuning is heel specifiek bedoeld om mensen te informeren en adviseren over de wereld van zorg en welzijn. De clientondersteuner maakt de balans op met de burger en samen wordt er gekeken wat er op dat moment nodig en gewenst is. Dat kan zorg zijn die gefinancierd wordt door de gemeente, maar het kan ook zijn dat niet-professionals benaderd worden die van betekenis kunnen zijn. Belangrijk is dat de clientondersteuner er is voor de burger en niet werkt in opdracht van de financier van de zorg of de uitvoerder van de zorg. Onafhankelijk werken op vraag van de burger.

Binnen SCOT hebben we onderzoek gedaan naar de specifieke behoeften van ouders van kinderen met een handicap of ernstige gedragsproblemen. Wat allereerst naar voren komt is de grote behoefte aan relevante informatie. En daarnaast de wens om in contact te komen met een deskundig adviseur die gedurende langere tijd beschikbaar is om hen waar nodig te informeren, te adviseren en vooral heel veel regelwerk uit handen te nemen, zodat men voldoende energie houdt om de zorg voor hun kind te kunnen leveren.

Reinier van Zutphen, de nationale ombudsman, onderstreepte in de Zembla documentaire nog weer eens dat gemeenten ouders moeten attenderen op de beschikbaarheid van onafhankelijke clientondersteuning. Dat gebeurt echt onvoldoende.
In Twente zijn meerdere organisaties voor clientondersteuning. Vraag er naar bij uw contactpersoon bij de gemeente.

Kijk de documentaire van Zembla terug via https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/zorgen-voor-indy

Hans Kuipers
Stichting Clientondersteuning Twente (SCOT)
Reacties: h.kuipers@scotwente.nl
Lees meer...

Contact

lijn
SCOT Logo

stichting cliëntondersteuning twente
Von Bönninghausenstraat 1-A
7622 TS Borne

www.scotwente.nl
info@scotwente.nl

Tel.
IBAN
KvK

085 - 4890374
NL56RABO 0306 8143 15
64354539