Wat wij doen

lijn

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten. Daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een WLZ-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering. Dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u daar gebruik van? Dan is het antwoord ‘ja’. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op. We kunnen u dan informeren hoe binnen uw gemeente cliëntondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen om uw vraag aan ons te stellen. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat we uw belangen en belangen van anderen door elkaar halen. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe we dat doen. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Privacy en klachten
We doen er alles aan om samen met u te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Dit is vastgelegd in een formeel privacyreglement. Bent u niet tevreden, dan praten we daar met elkaar over om tot een oplossing te komen. Dit doen we volgens een vastgelegde procedure die u hier kunt vinden.

Over SCOT

lijn

In 2016 kwamen Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers bij elkaar om te bespreken hoe zij ondersteuning konden bieden aan mensen die vastliepen in de wereld van de zorg. De wet zei dat mensen recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de zorg. In de praktijk pakte dat echter anders uit. Zij kenden de verhalen van mensen waar zij zelf mee te maken hadden gehad in hun functies bij MEE en bureau Jeugdzorg. Mensen die met vragen liepen waar zij al veel te lang mee rond hadden gelopen. Die tegen een muur van regels aanliepen. Die niemand náást zich hadden zitten als het even niet soepel verliep. Het gevolg was dat zij niet de ondersteuning kregen waar zij recht op hadden. Sommige verhalen waren zo schrijnend. En ook zo onnodig. Als er maar een organisatie was geweest die de route wél zou weten.

Vanuit die gedachte is SCOT ontstaan, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Geen personeel, wel een breed netwerk van deskundige en professionele freelancers. Die elk vanuit zijn of haar eigen expertise mensen verder helpen. Meer weten? Lees dan ook onze folder.

Een voorbeeld spreekt soms meer dan uitleg. Lees verhalen van mensen die dankzij SCOT de zorg hebben die bij hun past.

Wat nu als de zorgaanbieder gaat verhuizen en jij wilt niet mee?

Wesley en Annemarie* wonen zelfstandig in een mooie woning die zij huren van de zorgaanbieder waar ze ook zorg en begeleiding van ontvangen. Ze krijgen hulp bij wassen en aankleden en bij de zware huishoudelijke taken. Dat gaat niet altijd tot tevredenheid en dan gaat ook nog de zorgaanbieder verhuizen naar het centrum van de stad. Wesley en Annemarie willen niet verhuizen en ze roepen de hulp in van SCOT. Cliëntondersteuner Brenda gaat met het echtpaar in gesprek over wat hun wensen zijn en waar ze hulp bij kunnen gebruiken.

De eerste hulpvraag is wel duidelijk: ze willen graag in hun huis blijven wonen én ze willen goede zorg ontvangen. Maar ook hebben ze vragen over hun financiën en hun eigen bijdrage vanuit het CAK.

Brenda duikt in de huurconstructie die ze nu hebben met de zorgaanbieder en maakt een afspraak met de woonconsulent van de betrokken woningcorporatie. Het blijkt gelukkig dat ze ook rechtstreeks van de woningcorporatie kunnen huren. Stap twee is uitzoeken welke financiële consequenties dit heeft. Samen met het echtpaar belt Brenda met het CAK om helderheid te krijgen over hun eigen bijdrage. De derde stap is het zoeken naar een zorgaanbieder die goed aansluit bij hun zorgvraag. Brenda neemt contact op met een aantal zorgaanbieders en bespreekt deze met Wesley en Annemarie. Bij eentje is het raak. Ze gaan samen met Brenda in gesprek met de zorgconsulent en dat biedt voldoende vertrouwen om daar de zorg en begeleiding af te nemen.

Al die veranderingen zijn moeilijk. Vooral Wesley heeft moeite met het loslaten van het vertrouwde en met het vragen van hulp. Hij geeft aan dat het juist dan fijn is om begeleiding te krijgen van een cliëntondersteuner die heel gericht kijkt naar wat jij nodig hebt en onafhankelijk meedenkt over de te nemen stappen. Wesley en Annemarie wonen nog vol tevredenheid in hun huis en de zorg is weer goed geregeld. Brenda houdt nog een oogje in het zeil en fungeert als tussenpersoon tussen het echtpaar en de diverse instanties.

* Niet hun echte naam
Lees meer...

Henk gaat tegenwoordig fluitend naar zijn werk

Henk* heeft sinds 2013 een Wlz-indicatie. In die periode ging het niet zo goed met Henk en zijn zorgaanbieder heeft toen deze indicatie voor hem aangevraagd. Inmiddels is er veel veranderd in zijn situatie, Henk woont samen met zijn vriendin en kan zich weer zelfstandig redden. Hij heeft allang geen dagbesteding of begeleiding meer nodig. Een beetje ondersteuning in de relationele sfeer is meer dan voldoende. Maar zijn indicatie loopt door en de zorgaanbieder declareert nog steeds maandelijks veel uren bij het zorgkantoor.

Henk wil heel graag van de indicatie af en weer aan het werk. Dat kan hij ook prima, in het verleden heeft hij zelfs zijn eigen hoveniersbedrijf gehad. Maar nu maakte deze zware en onnodige indicatie hem het solliciteren onmogelijk. Tineke, cliëntondersteuner bij SCOT, gaat met hem en zijn familie in gesprek. Ze besluiten om het contact met de zorgaanbieder te verbreken. Samen met Tineke gaat Henk naar de werkcoach van zijn gemeente om haar ervan te overtuigen dat Henk prima in staat is om te werken. Met wat hulp van de gemeente en een jobcoach lukt dat ook, tot groot plezier van Henk en zijn vriendin.

Daar was de kous natuurlijk niet helemaal mee af. In overleg met de familie heeft SCOT contact gezocht met de afdeling van het zorgkantoor die fraudezaken behandelt. Om te regelen dat eventueel ten onrechte uitgekeerd geld aan de zorgaanbieder niet door Henk terugbetaald hoefde te worden. En het opheffen van de Wlz-indicatie? Daar wordt nog aan gewerkt. Een Wlz-indicatie heb je voor het leven en er moeten sterke argumenten zijn om die teniet te doen.

Henk is opgelucht dat het geregeld is: “Ik ga ’s ochtends fluitend naar mijn werk en kom zingend weer thuis”.

* Henk is niet zijn echte naam
Lees meer...

Met hulp van SCOT regelt Agnes zorg voor haar dochter

Het dochtertje van Agnes* is geboren met het Wolf-Hirschhorn-syndroom, een zeldzame ontwikkelingsstoornis. Agnes vertelt: “Als je dat als ouders overkomt, leef je in het moment. Je hebt niet de tijd of de energie om je te verdiepen in alle rompslomp rondom het regelen van zorg. Eén ding wist ik wel: wij wilden heel graag zelf kiezen welke en van wie mijn dochter zorg zou krijgen. Gelukkig werd ik benaderd door iemand van SCOT zodat ik hulp kreeg bij het regelen, want ik had geen idee waar te beginnen.”

Samen met Tanja, cliëntondersteuner bij SCOT, dient Agnes een verzoek in bij het CIZ voor een Wlz-indicatie. Tanja helpt met het verzamelen van de juiste documenten en het opstellen van een zorgplan. Binnen een paar weken ontvangen ze de beoordeling van het CIZ: ze krijgen géén indicatie. De dochter van Agnes is te jong. Een Wlz-indicatie heb je voor het leven. Gezien de jonge leeftijd kun je nu nog niet zeggen hoe zij zich gaat ontwikkelen. Daarom wordt er nu nog geen Wlz geïndiceerd ondanks het feit dat de ernst en noodzaak meer dan duidelijk is. Dat zijn de regels.

Agnes: “Toen we dat te horen kregen, waren we behoorlijk uit het veld geslagen. Maar Tanja ging niet bij de pakken neerzitten en regelde samen met ons de aanvraag om ondersteuning richting de gemeente. We wilden heel graag een PBG omdat we zelf wilden kiezen van wie onze dochter zorg zou krijgen. Maar gemeenten kiezen graag voor zorg in natura omdat ze denken dat ze kwaliteit dan beter gewaarborgd is. Dankzij Tanja gingen we zo goed voorbereid het gesprek in met de jeugdconsulent van de gemeente, dat onze PGB toegekend werd”.

Inmiddels kan Agnes de zorg voor haar dochtertje gedeeltelijk uit handen geven bij vertrouwde personen: “Ik ben ervan overtuigd dat dit ons zonder Tanja niet gelukt was. Als zij ons niet had geholpen om goed beslagen ten ijs te komen bij de gemeente, had het veel minder goed uitgepakt”.

* Agnes is niet haar echte naam
Lees meer...

Coach cliëntenraad

lijn

Cliënten van zorginstellingen hebben medezeggenschap. Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Via cliëntenraden geven cliënten gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder(s). Veel cliëntenraden hebben nogal eens moeite met het vorm geven van deze medezeggenschap. Dan kan een coach uitkomst bieden. Eentje die onafhankelijk is. Een coach van SCOT bijvoorbeeld.

Werkzaamheden coach cliëntenraad
Aan welke ondersteuning behoefte is, verschilt per cliëntenraad. Kort gezegd biedt de coach ondersteuning bij de vergaderingen met de directie. Dat kan zijn:

– Procesondersteuning, zoals het coachen van de cliëntenraad of individuele raadsleden tijdens de vergaderingen of bij andere taken van de raad.
– Inhoudelijke ondersteuning, zoals informeren over rechten en visievorming bij adviesonderwerpen.
– Secretariële en praktische ondersteuning, zoals een vergaderplek regelen, notuleren en helpen bij een conceptadvies.

De coach is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad blijft zelf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. Het gaat om de ontmoeting tussen bestuurder en cliënten en de onderlinge communicatie.

Bijdrage coach cliëntenraad
De coach levert een goede bijdrage aan de communicatie tussen cliënten en bestuurder. En als bestuurder en cliënten goed overleggen met elkaar met elkaar, met respect voor ieders mening en positie, kan er veel gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat dit ten goede komt aan cliënten en daardoor ook aan de medewerkers en de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op
Heeft uw cliëntenraad ook behoefte aan een onafhankelijke coach die meedenkt en adviseert? Neem dan contact met ons op.

Cliëntvertrouwenspersoon

lijn

U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Misschien is het voor u lastig om problemen of klachten die u heeft over deze zorg bespreekbaar te maken. Omdat u wel afhankelijk bent van deze zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon van SCOT kan u dan adviseren of ondersteunen. Of alleen een luisterend oor bieden. Een cliëntvertrouwenspersoon is er voor u als u in vertrouwen met iemand wilt praten. Hij of zij zal nooit iets doen zonder vooraf overleg met u. Wat u vertelt, wordt niet met anderen besproken.

Wat kunt u van een cliëntvertrouwenspersoon verwachten
Ten eerste kan een vertrouwenspersoon naar u luisteren. Misschien is dat al genoeg. Het kan prettig zijn om iets met een onbekende te bespreken. Daarnaast kan hij of zij u informatie geven over eventuele oplossingen. Als u een klacht heeft, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het omschrijven van deze klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Heeft u ook behoefte aan een luisterend oor? U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug.

Actueel

lijn

𝐑𝐢𝐝𝐝𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐧𝐬 𝐊𝐮𝐢𝐩𝐞𝐫𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐒𝐂𝐎𝐓 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐞𝐥 𝐢𝐧 𝐛𝐞𝐳𝐢𝐭 𝐯𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐧𝐢𝐧𝐤𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐥𝐢𝐧𝐭𝐣𝐞

Op 3 juli kreeg de lintjesregen van Koningsdag 2020 een vervolg. De nieuwe leden en ridders in Oldenzaal konden destijds hun lintje niet ophalen vanwege het coronavirus. In een feestelijk aangekleed Cultureel Centrum de Hof reikte burgemeester Patrick Welman alsnog de koninklijke onderscheidingen uit.

Hans was blij verrast toen hij op 24 april door de burgemeester via beeldbellen werd gefeliciteerd met de koninklijke onderscheiding. Hans is altijd al actief binnen het sociale leven in Oldenzaal, zoals de organisatie van de bekende Brandvijverconcerten en de optredens van bluesbands in Café De Boom.

Deze koninklijke onderscheiding is hem vooral toegekend omdat hij zich inzet voor de medemens met een beperking en zijn volwaardige deelname aan het maatschappelijke leven. Hans is hier actief mee bezig geweest in zijn loopbaan bij MEE Twente en nu bij SCOT. Hij heeft samen met anderen sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten opgezet, zoals een carnavalsvereniging voor mensen met een beperking, recreatieve reizen en ontmoetingsbijeenkomsten.

Volgens de burgemeester van Oldenzaal heeft Hans altijd meer gedaan dan redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden.

Hans is medeoprichter van SCOT, een stichting die Twentse burgers ondersteunt die hulp nodig hebben in de complexe wereld van de zorg. De afgelopen jaren heeft hij zijn ervaring belangeloos ingezet om ervoor te zorgen dat die ondersteuning efficiënter georganiseerd werd, dichter bij de mensen die het nodig hebben en vooral voor de meest kwetsbare Twentenaren beschikbaar kwam.
D
e koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd Hans opgespeld door zijn dochter Sanne.

Stichting Cliëntondersteuning (SCOT) is tegenwoordig een gewaardeerde en veel gevraagde, dienstverlenende en onafhankelijke organisatie. Twente weet SCOT en haar cliëntondersteuners te vinden voor een luisterend oor, het beantwoorden van vragen en het bieden van oplossingen in de zoektocht naar zorg.

Bestuur Stichting Cliëntondersteuning Twente
www.scotwente.nl
Tel. 085 – 489 03 74

Instagram: https://www.instagram.com/scotwente/
Facebook: https://www.facebook.com/scotwente/
Lees meer...

SCOT helpt Merel en haar vader in coronatijd

Merel is 9 en ernstig slechthorend en verstandelijk beperkt. Voor haar vader is de zorg te zwaar geworden en hij schakelt cliëntondersteuner Wil in voor hulp

Merel is een meisje van 9 jaar, verstandelijk beperkt met het niveau van een 2-jarig kind. Ze is ernstig slechthorend, kan slechts een paar woordjes zeggen en aan de hand van plaatjes aangeven wat ze wil. Ze hangt erg aan haar vader, schreeuwt als ze haar zin niet krijgt en spuugt soms. Merel gaat naar school bij het Roessingh in Enschede en in het weekend wordt ze opgevangen door gezinsouders of door de logeeropvang. Tijdens het hulpproces is Merel opgenomen geweest, een crisisopname. De hulpvraag voor Merel kwam vóór de corona-uitbraak.

Ik tref een ernstig overbelaste, alleenstaande maar liefhebbende vader, waarvoor de zorg voor Merel vanwege een eigen bedrijf en andere kinderen te zwaar is geworden. Vader wil niets liever dan een warme, kindvriendelijke woonplek voor Merel waar ze kan spelen met andere kinderen en ook naar school kan gaan. Misschien dat ze dan in het weekend thuis kan zijn? Ondanks dat hij al lang op zoek is naar zo’n instelling is het, ook met hulp, tot nu toe niet gelukt. De vraag wordt SCOT voorgelegd: help mij
We spreken af dat ik op zoek ga naar een woonvorm waar kennis is van en aandacht voor slechthorendheid in combinatie met haar verstandelijke beperking is. Ik ga bellen.
Maar het aantal woonvormen met deze combinatie is beperkt en als ze er al zijn worden alleen volwassenen opgenomen. Of er zijn ellenlange wachtlijsten. Kentalis in Brabant heeft een instituut voor doven en slechthorenden waarbij ook aandacht is voor verstandelijk beperkte kinderen. Kentalis biedt aan Merel te onderzoeken en te bekijken wat bij hen mogelijk is. Uiteindelijk lukt het niet: Merel heeft een verkeerde indicatie om in aanmerking te komen voor een kindergroep, maar Kentalis wil wel begeleiden in de zoektocht.

De situatie wordt ernstiger als de bus Merel niet meer naar school wil vervoeren, omdat ze zich niet goed gedraagt. Ik bel instellingen voor verstandelijk gehandicapten en kom bij een instelling in Overijssel, waar een passende kindergroep is. Ze willen samenwerken met Kentalis, er is veel expertise en er is een plek vrij!
En daar is corona…

De druk is hoog, de plek is leeg maar door de veiligheidsregels kan de instelling Merel nog niet opnemen. Merel woont weer even bij vader totdat ze daar naar toe kan. Haar kamer wordt alvast gezellig ingericht met mooie, kleurige meubeltjes. Ik krijg leuke foto’s toegemaild.

Het is juni 2020. Merel is naar haar nieuwe kamer verhuisd en het gaat goed. Ze heeft haar plaats gevonden in de kindergroep, speelt met andere kinderen en gaat na de zomervakantie naar school op hetzelfde terrein. Haar onderzoek is door corona nog niet gestart, maar er zijn afspraken gemaakt tussen Kentalis en de nieuwe instelling. Dat komt goed. Ik heb een afrondend gesprek met een blije vader en kan de casus met een goed gevoel afsluiten.

Wil Mensink
Stichting Cliëntondersteuning Twente
Juni 2020
www.scotwente.nl, tel. 085 – 489 03 74
https://www.kentalis.nl/over-kentalis/onderwijs-bij-kentalis/speciaal-onderwijs-bij-kentalis
Lees meer...

Hebt u extra kosten als gevolg van corona?

De versoepelingen van de maatregelen rondom de coronacrisis worden door veel mensen als een opluchting ervaren. De nieuwe maatregelen per 1 juni zorgen ervoor dat we, onder voorwaarden van 1,5 meter afstand, elkaar weer beperkt kunnen ontmoeten.

Er zijn mensen die dit wel heel spannend vinden, zoals bijvoorbeeld familieleden van mensen met een beperking. Zij vragen zich af of hiermee het besmettingsrisico niet weer te groot wordt. Wanneer is het weer verantwoord om dagbesteding en logeeropvang open te stellen? En welke keuzes maak je als familielid om daar op een veilige manier gebruik van te gaan maken?

De groep mensen met een beperking is erg kwetsbaar. Dat is ook de reden waarom veel ouders de zorg voor hen volledig op zich hebben genomen, er waren immers geen andere zorgverleners beschikbaar door het grote besmettingsgevaar. Doordat deze families nu zo zwaar belast worden is er voor hen onvoldoende ruimte om de actualiteiten te volgen. Zo heeft SCOT ontdekt dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de WLZ-regeling vanuit het zorgkantoor: "Extra kosten als gevolg van Corona".

Maakte u in de periode 1 maart tot en met 1 juni 2020 extra kosten, omdat u vervangende of extra zorg nodig had vanwege het coronavirus? Omdat misschien de dagbesteding is gesloten of omdat zorgverleners niet kunnen werken? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de toeslag Extra Kosten Corona (EKC).

De cliëntondersteuners van SCOT hebben actief contact opgenomen met (oud)cliënten of hun families om ze over deze regeling te informeren. Met ondersteuning van SCOT zijn er al veel aanvragen ingediend. Aanvragers ontvangen binnen 5 werkdagen een schriftelijke reactie van het zorgkantoor en snel daarna stuurt de SVB een nieuwe beschikking. Een fijne tegemoetkoming voor de vele extra inspanningen in deze tijd!

Heeft u of uw familielid een WLZ- indicatie of kent u iemand die dat heeft? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor deze regeling. Wij helpen u graag!

Als u hulp wilt met de aanvraag, of informatie wenst, neemt u dan contact op met SCOT.
Voor meer informatie: kijk op https://www.menziszorgkantoor.nl/coronavirus

SCOT, Stichting Cliëntondersteuning Twente
Tel. 085 – 489 03 74
www.scotwente.nl
Lees meer...

Contact

lijn
SCOT Logo

stichting cliëntondersteuning twente
Von Bönninghausenstraat 1-A
7622 TS Borne

www.scotwente.nl
info@scotwente.nl

Tel.
IBAN
KvK

085 - 4890374
NL56RABO 0306 8143 15
64354539