Wat wij doen

lijn

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten. Daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een WLZ-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering. Dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u daar gebruik van? Dan is het antwoord ‘ja’. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op. We kunnen u dan informeren hoe binnen uw gemeente cliëntondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen om uw vraag aan ons te stellen. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat we uw belangen en belangen van anderen door elkaar halen. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe we dat doen. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Privacy en klachten
We doen er alles aan om samen met u te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Dit is vastgelegd in een formeel privacyreglement. Bent u niet tevreden, dan praten we daar met elkaar over om tot een oplossing te komen. Dit doen we volgens een vastgelegde procedure die u hier kunt vinden.

Over SCOT

lijn

In 2016 kwamen Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers bij elkaar om te bespreken hoe zij ondersteuning konden bieden aan mensen die vastliepen in de wereld van de zorg. De wet zei dat mensen recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de zorg. In de praktijk pakte dat echter anders uit. Zij kenden de verhalen van mensen waar zij zelf mee te maken hadden gehad in hun functies bij MEE en bureau Jeugdzorg. Mensen die met vragen liepen waar zij al veel te lang mee rond hadden gelopen. Die tegen een muur van regels aanliepen. Die niemand náást zich hadden zitten als het even niet soepel verliep. Het gevolg was dat zij niet de ondersteuning kregen waar zij recht op hadden. Sommige verhalen waren zo schrijnend. En ook zo onnodig. Als er maar een organisatie was geweest die de route wél zou weten.

Vanuit die gedachte is SCOT ontstaan, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Geen personeel, wel een breed netwerk van deskundige en professionele freelancers. Die elk vanuit zijn of haar eigen expertise mensen verder helpen. Meer weten? Lees dan ook onze folder.
De functie van secretaris binnen het bestuur is momenteel vacant.

Een voorbeeld spreekt soms meer dan uitleg. Lees verhalen van mensen die dankzij SCOT de zorg hebben die bij hun past.

Coach cliëntenraad

lijn

Cliënten van zorginstellingen hebben medezeggenschap. Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Via cliëntenraden geven cliënten gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder(s). Veel cliëntenraden hebben nogal eens moeite met het vorm geven van deze medezeggenschap. Dan kan een coach uitkomst bieden. Eentje die onafhankelijk is. Een coach van SCOT bijvoorbeeld.

Werkzaamheden coach cliëntenraad
Aan welke ondersteuning behoefte is, verschilt per cliëntenraad. Kort gezegd biedt de coach ondersteuning bij de vergaderingen met de directie. Dat kan zijn:

– Procesondersteuning, zoals het coachen van de cliëntenraad of individuele raadsleden tijdens de vergaderingen of bij andere taken van de raad.
– Inhoudelijke ondersteuning, zoals informeren over rechten en visievorming bij adviesonderwerpen.
– Secretariële en praktische ondersteuning, zoals een vergaderplek regelen, notuleren en helpen bij een conceptadvies.

De coach is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad blijft zelf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. Het gaat om de ontmoeting tussen bestuurder en cliënten en de onderlinge communicatie.

Bijdrage coach cliëntenraad
De coach levert een goede bijdrage aan de communicatie tussen cliënten en bestuurder. En als bestuurder en cliënten goed overleggen met elkaar met elkaar, met respect voor ieders mening en positie, kan er veel gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat dit ten goede komt aan cliënten en daardoor ook aan de medewerkers en de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op
Heeft uw cliëntenraad ook behoefte aan een onafhankelijke coach die meedenkt en adviseert? Neem dan contact met ons op.

Cliëntvertrouwenspersoon

lijn

U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Misschien is het voor u lastig om problemen of klachten die u heeft over deze zorg bespreekbaar te maken. Omdat u wel afhankelijk bent van deze zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon van SCOT kan u dan adviseren of ondersteunen. Of alleen een luisterend oor bieden. Een cliëntvertrouwenspersoon is er voor u als u in vertrouwen met iemand wilt praten. Hij of zij zal nooit iets doen zonder vooraf overleg met u. Wat u vertelt, wordt niet met anderen besproken.

Wat kunt u van een cliëntvertrouwenspersoon verwachten
Ten eerste kan een vertrouwenspersoon naar u luisteren. Misschien is dat al genoeg. Het kan prettig zijn om iets met een onbekende te bespreken. Daarnaast kan hij of zij u informatie geven over eventuele oplossingen. Als u een klacht heeft, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het omschrijven van deze klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Heeft u ook behoefte aan een luisterend oor? U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug.

Actueel

lijn

Samenwerken op afstand voor het herstel van Diny

Bezorgdheid is duidelijk zichtbaar op het gezicht van Diny als ik met haar praat via Zoom. De vereiste afstand die we moeten houden door corona helpt niet mee voor het vertrouwen in een goede afloop. Gelukkig is Diny niet alleen vandaag, haar dochter en de huisarts praten mee. Diny en haar dochter vanuit huis, de huisarts vanuit haar praktijk.

Diny is een prachtige dame op leeftijd die in haar eigen huis woont. Toen ze getroffen werd door een hersenbloeding is ze in een diepe coma gekomen, waaruit ze na twee maanden is ontwaakt. Door de hersenbloeding en de coma werkte haar lichaam niet meer.
Nog voordat de coronamaatregelen van maart 2020 werden afgekondigd, is Diny begonnen met oefeningen om te herstellen. Door haar wilskracht en met hulp van haar kinderen, fysiotherapeuten en andere zorgmedewerkers werd haar lichaam langzaam weer krachtiger en kon ze steeds meer zelf.

Door corona was het voor de zorgmedewerkers van Diny moeilijk om volledige zorg te blijven bieden en daardoor ging de frequentie ervan naar beneden. Dit had een negatief effect op het herstel van Diny, die ervaarde dat haar lichaam niet meer herstelde maar juist begon af te takelen. Het was nodig een plan te bedenken om Diny te helpen.

Alle betrokken zorgmedewerkers, de zorginstelling, de fysiotherapeut en de huisarts hebben hiervoor de handen ineen geslagen en hebben bepaald wat de juiste en beste zorg voor Diny zou moeten zijn. Geheel op afstand, dus via bellen en Zoommeetings is een plan gemaakt. Dit is vervolgens met Diny en haar kinderen besproken. Vanuit de thuiszorginstelling is het verzoek gekomen aan SCOT, Stichting Cliëntondersteuning Twente, om mee te helpen zoeken naar Diny’s nieuwe thuis.
Ik vond al snel een mooie woonplek voor Diny. De zorginstelling die kan voorzien in de wensen en behoeften van Diny is vlak bij haar huis. Dit heeft als voordeel dat familie, vrienden en buren haar gewoon kunnen blijven bezoeken.

Diny woont nu een aantal maanden in haar nieuwe zorgappartement. Omdat de zorg nu zo dichtbij en beschikbaar is, kan ze beter worden geholpen met haar herstel dan toen ze thuis woonde. Corona heeft binnenkort helemaal geen invloed meer op haar herstel, want Diny heeft haar eerste vaccinatie al ontvangen en krijgt volgende week de volgende. Over een tijdje is zij beschermd tegen corona.

Dit verhaal klinkt als bevredigend met alleen maar positieve uitkomsten.
Toch kost het meer moeite om dingen voor elkaar te krijgen als je geen face-to-face contact met elkaar hebt. En dat geldt zeker voor de zorg. Een gesprek via Zoom of Teams is nu eenmaal zakelijker als even aan tafel samen afstemmen. Doorlooptijden worden langer en mensen zijn minder gemotiveerd om doelen te bereiken. Dat maakt dit verhaal in deze tijd uitzonderlijk en mooi.

Ben je net als Diny op zoek naar oplossingen om jouw situatie te verbeteren? Kunnen wij jou of je hulpverleners helpen een nieuwe zorgmanier voor je te vinden, zodat ook jij weer gelukkig in het leven kan staan?
Neem contact met ons op, we helpen je graag!

Stichting Cliëntondersteuning Twente
Tel. 085 – 489 03 74
www.scotwente.nl
#clientondersteuning #zorg #pgb #hulp #helpen #twente #afhankelijkheid #wlz #onafhankelijk #ziek #zorginstelling #gemeente
Lees meer...

Vlag in top voor Twentse Pim en zijn ouders

Pim is een enthousiaste, altijd vrolijke, rolstoelafhankelijke jongeman van 20 jaar met een verstandelijke beperking. Hij kan niet met woorden communiceren. Pim heeft twee lieve, zorgzame maar overbelaste ouders waarbij ook moeder een ziekte heeft.

In augustus stond ik voor de deur van Pims ouders, nadat de zorgaanbieder hen adviseerde om contact op te nemen met SCOT. Al bij het maken van de afspraak waren de ouders erg benieuwd naar wat ik voor hen zou kunnen betekenen en ik op mijn beurt was benieuwd naar Pim en het verhaal van zijn ouders.
Iedere keer als ik bij een nieuwe cliënt aanbel is er even gezonde spanning. Welk verhaal speelt zich af achter deze voordeur en wat kan ik als cliëntondersteuner voor hen betekenen?

Het bleek dat er voor een cliëntondersteuner genoeg te doen was.
De ouders maakten al een aantal jaren gebruik van een persoons gebonden budget (PGB) en zijn hier destijds door kennissen op geattendeerd. De aanvraag voor een PGB is door een organisatie overgenomen, maar daardoor hadden zij zelf geen inzicht meer in hoe dit allemaal in elkaar steekt. Vanuit dit budget leveren zij zelf een deel van de zorg en zij kopen hiervan ook de dagbesteding voor hun zoon van in. Doordat er onenigheid ontstond met de zorgaanbieder over vervoerskosten en er vragen waren over hun PGB, waar de zorgaanbieder ook geen antwoord op heeft, is SCOT op advies van deze zorgaanbieder in beeld gekomen.

Na 3,5 maand heb ik samen met het gezin teruggeblikt op die periode en we hebben geïnventariseerd wat mijn ondersteuning heeft opgeleverd. Het eerste antwoord dat ik kreeg was "alles". Ze hadden al heel snel vertrouwen in mij en voelden zich gehoord. Vader vertelt daarbij lachend: "Dit vertel ik ook aan anderen als jij er niet bij bent, hoor. Iedereen dit het wil mag het horen hoe blij we zijn dat we met jou in contact zijn gekomen". Ouders waren zowel bij de aanvraag van het PGB als tijdens het gebruik ervan de afgelopen jaren niet goed geïnformeerd. "Er is is nog nooit door iemand verteld wat er mogelijk is als je een kind krijgt met een beperking. Niet in de kinderjaren maar ook niet op school of bij het revalidatiecentrum. Je hebt ons in korte tijd zoveel meer duidelijkheid gegeven! We snappen nu echt hoe het in elkaar zit en dat geeft ons heel veel rust. Pas nu kunnen we effectief gebruik maken van het beschikbare budget".

Zonder mijn hulp om overzicht te krijgen waren deze ouders echt in de problemen gekomen. Zo kon ik ze attenderen op een aanvraag voor een coronatoeslag, omdat Pim lange tijd niet naar de dagbesteding kon en er extra zorg thuis nodig was. Door het PGB is nu, naast de zorg van ouders en de dagbesteding, ook vervoer naar de dagbesteding geregeld en er is zelfs budget voor een huishoudelijke hulp. Dat geeft extra lucht.
"We zijn superblij dat je met ons mee hebt gedacht, een luisterend oor hebt geboden, de wet- en regelgeving goed kent en ons dit duidelijk hebt uitgelegd. We zijn niet meer alleen aan het overleven maar hebben weer vertrouwen dat de zorg voor Pim ook in de toekomst goed geregeld is. Dat biedt ons de ruimte om met jouw ondersteuning na te denken over de woontoekomst van Pim".

Op korte termijn hebben ouders daarover een afspraak met een zorgaanbieder vlakbij de dagbesteding. Misschien zijn er mogelijkheden om wat zorg uit handen te nemen door het bieden van logeeropvang. Voor de ouders wat meer tijd om op adem te kunnen komen en de accu weer op te laden en voor Pim is logeren een feestje!
Bij dit gezin kan inmiddels de PGB-vlag weer hoog in de top gehesen worden en mag die daar hopelijk nog lange tijd vrij wapperen in de richting waarin de wind in Twente waait.

Stichting Cliëntondersteuning Twente
Tel. 085 – 489 03 74
www.scotwente.nl
#clientondersteuning #zorg #pgb #hulp #helpen #twente #afhankelijkheid #wlz #onafhankelijk #ziek #zorginstelling #gemeente
Lees meer...

Verschil tussen boodschappen krijgen van je moeder of van de voedselbank?

Vraag dat maar aan een inwoonster van de gemeente Wijdemeren, de vroegere gemeente Loosdrecht]. Toen die gemeente er achter kwam dat haar moeder voor haar de boodschappen betaalde moest ze 7.000 euro terugbetalen. De rechter stelt de gemeente in het gelijk. Als je een uitkering hebt vanuit de Participatiewet is het niet toegestaan dat iemand anders jouw boodschappen betaalt. Doe je dat wel, dan ben je in overtreding, word je gestraft en moet je alles terugbetalen.

De Participatiewet is de opvolger van de Bijstandswet. Die laatste naam kennen we beter. En de gemeente is er de uitvoerder van. De gemeente heeft ook enige vrijheid om het toezicht op die wet naar eigen goeddunken in te vullen. Dat laatste is niet onbelangrijk. Het zou kunnen betekenen dat als deze mevrouw in een andere gemeente zou wonen, ze de boodschappen van haar moeder wel zou mogen ontvangen. Per gemeente kan het verschillen hoe hoog het bedrag mag zijn voordat je gekort wordt op je uitkering. Ook de politieke kleur van de wethouder kan bepalend zijn of het geld al dan niet teruggevorderd wordt. De wethouder van Wijdemeren, Rosalie van Rijn, zegt de situatie heel erg te vinden en zal de casus her beoordelen.

En de voedselbank, vragen veel mensen zich af, dat mag wel? Als deze mevrouw wekelijks haar boodschappen zou halen bij de voedselbank is er niets aan de hand. Althans wettelijk is er niets aan de hand. Dat wordt in de praktijk door de gemeenten als een gift gedoogd. Voor deze mevrouw en voor velen blijft de situatie natuurlijk dezelfde. Namelijk dat de uitkering te laag is om van rond te komen. Daarom zijn er voedselbanken in Nederland. Zonder voedselbanken zou het er voor veel mensen nog beroerder uitzien. En niet alleen voedselbanken springen bij; gelukkig zijn er ook particulieren die de noden in hun omgeving opmerken en oppakken.

Als je als bijstandsgerechtigde geld of goederen krijgt, dien je dat volgens de wet op te geven bij de gemeente. Dat heet de inlichtingenplicht. En daar wringt de schoen heel stevig. Als iemand jou bijvoorbeeld een tweedehands fiets geeft of een bon voor je verjaardag, noem maar op, dan word van jou verwacht dat je dat meldt. Doe je dat niet, dan schend je de inlichtingenplicht en kun je zomaar als fraudeur aangemerkt worden. En bij de toeslagenaffaire hebben we kunnen horen en zien wat dat met mensen doet.
Rondkomen met een bestaansminimum is bijna onmogelijk geworden. Het percentage dat mensen kwijt zijn aan vaste lasten maakt dat er nauwelijks geld over blijft om een buffer op te bouwen voor onvoorziene uitgaven. En als je dan een beroep wilt doen op een van de vele regelingen dan is het gevaar groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
Daarom ook dat het Nibud al heel lang pleit voor een hoger inkomen voor de minima en ook voor een versimpeling van de aanvragen voor toeslagen. Nu er een zeer serieus rapport over de toeslagenaffaire op tafel ligt moet ook de discussie over het minimumloon weer opgepakt worden.
In de tussentijd moeten we heel blij zijn dat er voedselbanken zijn. En laten we ook blij zijn dat er moeders zijn zoals in Wijdemeren die voor hun kinderen en kleinkinderen een eigen voedselbank hebben opgericht.
Een mooi en gezond 2021 voor iedereen.

Hans Kuipers
Stichting Clientondersteuning Twente (SCOT)
Lees meer...

Contact

lijn
SCOT Logo

STICHTING CLIENTONDERSTEUNING TWENTE (SCOT)
PRINS HENDRIKSTRAAT 222
7571 BW OLDENZAAL

www.scotwente.nl
info@scotwente.nl

Tel.
IBAN
KvK

085 - 4890374
NL56RABO 0306 8143 15
64354539