Wat wij doen

lijn

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten. Daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een WLZ-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering. Dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u daar gebruik van? Dan is het antwoord ‘ja’. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op. We kunnen u dan informeren hoe binnen uw gemeente cliëntondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen om uw vraag aan ons te stellen. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Privacy en klachten
We doen er alles aan om samen met u te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Dit is vastgelegd in een formeel privacyreglement. Bent u niet tevreden, dan praten we daar met elkaar over om tot een oplossing te komen. Dit doen we volgens een vastgelegde procedure die u hier kunt vinden.

Over SCOT

lijn

In 2016 kwamen Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers bij elkaar om te bespreken hoe zij ondersteuning konden bieden aan mensen die vastliepen in de wereld van de zorg. De wet zei dat mensen recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de zorg. In de praktijk pakte dat echter anders uit. Zij kenden de verhalen van mensen waar zij zelf mee te maken hadden gehad in hun functies bij MEE en bureau Jeugdzorg. Mensen die met vragen liepen waar zij al veel te lang mee rond hadden gelopen. Die tegen een muur van regels aanliepen. Die niemand náást zich hadden zitten als het even niet soepel verliep. Het gevolg was dat zij niet de ondersteuning kregen waar zij recht op hadden. Sommige verhalen waren zo schrijnend. En ook zo onnodig. Als er maar een organisatie was geweest die de route wél zou weten.

Vanuit die gedachte is SCOT ontstaan, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Geen personeel, wel een breed netwerk van deskundige en professionele freelancers. Die elk vanuit zijn of haar eigen expertise mensen verder helpen. Meer weten? Lees dan ook onze folder.

Een voorbeeld spreekt soms meer dan uitleg. Lees verhalen van mensen die dankzij SCOT de zorg hebben die bij hun past.

Wat nu als de zorgaanbieder gaat verhuizen en jij wilt niet mee?

Wesley en Annemarie* wonen zelfstandig in een mooie woning die zij huren van de zorgaanbieder waar ze ook zorg en begeleiding van ontvangen. Ze krijgen hulp bij wassen en aankleden en bij de zware huishoudelijke taken. Dat gaat niet altijd tot tevredenheid en dan gaat ook nog de zorgaanbieder verhuizen naar het centrum van de stad. Wesley en Annemarie willen niet verhuizen en ze roepen de hulp in van SCOT. Cliëntondersteuner Brenda gaat met het echtpaar in gesprek over wat hun wensen zijn en waar ze hulp bij kunnen gebruiken.

De eerste hulpvraag is wel duidelijk: ze willen graag in hun huis blijven wonen én ze willen goede zorg ontvangen. Maar ook hebben ze vragen over hun financiën en hun eigen bijdrage vanuit het CAK.

Brenda duikt in de huurconstructie die ze nu hebben met de zorgaanbieder en maakt een afspraak met de woonconsulent van de betrokken woningcorporatie. Het blijkt gelukkig dat ze ook rechtstreeks van de woningcorporatie kunnen huren. Stap twee is uitzoeken welke financiële consequenties dit heeft. Samen met het echtpaar belt Brenda met het CAK om helderheid te krijgen over hun eigen bijdrage. De derde stap is het zoeken naar een zorgaanbieder die goed aansluit bij hun zorgvraag. Brenda neemt contact op met een aantal zorgaanbieders en bespreekt deze met Wesley en Annemarie. Bij eentje is het raak. Ze gaan samen met Brenda in gesprek met de zorgconsulent en dat biedt voldoende vertrouwen om daar de zorg en begeleiding af te nemen.

Al die veranderingen zijn moeilijk. Vooral Wesley heeft moeite met het loslaten van het vertrouwde en met het vragen van hulp. Hij geeft aan dat het juist dan fijn is om begeleiding te krijgen van een cliëntondersteuner die heel gericht kijkt naar wat jij nodig hebt en onafhankelijk meedenkt over de te nemen stappen. Wesley en Annemarie wonen nog vol tevredenheid in hun huis en de zorg is weer goed geregeld. Brenda houdt nog een oogje in het zeil en fungeert als tussenpersoon tussen het echtpaar en de diverse instanties.

* Niet hun echte naam
Lees meer...

Henk gaat tegenwoordig fluitend naar zijn werk

Henk* heeft sinds 2013 een Wlz-indicatie. In die periode ging het niet zo goed met Henk en zijn zorgaanbieder heeft toen deze indicatie voor hem aangevraagd. Inmiddels is er veel veranderd in zijn situatie, Henk woont samen met zijn vriendin en kan zich weer zelfstandig redden. Hij heeft allang geen dagbesteding of begeleiding meer nodig. Een beetje ondersteuning in de relationele sfeer is meer dan voldoende. Maar zijn indicatie loopt door en de zorgaanbieder declareert nog steeds maandelijks veel uren bij het zorgkantoor.

Henk wil heel graag van de indicatie af en weer aan het werk. Dat kan hij ook prima, in het verleden heeft hij zelfs zijn eigen hoveniersbedrijf gehad. Maar nu maakte deze zware en onnodige indicatie hem het solliciteren onmogelijk. Tineke, cliëntondersteuner bij SCOT, gaat met hem en zijn familie in gesprek. Ze besluiten om het contact met de zorgaanbieder te verbreken. Samen met Tineke gaat Henk naar de werkcoach van zijn gemeente om haar ervan te overtuigen dat Henk prima in staat is om te werken. Met wat hulp van de gemeente en een jobcoach lukt dat ook, tot groot plezier van Henk en zijn vriendin.

Daar was de kous natuurlijk niet helemaal mee af. In overleg met de familie heeft SCOT contact gezocht met de afdeling van het zorgkantoor die fraudezaken behandelt. Om te regelen dat eventueel ten onrechte uitgekeerd geld aan de zorgaanbieder niet door Henk terugbetaald hoefde te worden. En het opheffen van de Wlz-indicatie? Daar wordt nog aan gewerkt. Een Wlz-indicatie heb je voor het leven en er moeten sterke argumenten zijn om die teniet te doen.

Henk is opgelucht dat het geregeld is: “Ik ga ’s ochtends fluitend naar mijn werk en kom zingend weer thuis”.

* Henk is niet zijn echte naam
Lees meer...

Met hulp van SCOT regelt Agnes zorg voor haar dochter

Het dochtertje van Agnes* is geboren met het Wolf-Hirschhorn-syndroom, een zeldzame ontwikkelingsstoornis. Agnes vertelt: “Als je dat als ouders overkomt, leef je in het moment. Je hebt niet de tijd of de energie om je te verdiepen in alle rompslomp rondom het regelen van zorg. Eén ding wist ik wel: wij wilden heel graag zelf kiezen welke en van wie mijn dochter zorg zou krijgen. Gelukkig werd ik benaderd door iemand van SCOT zodat ik hulp kreeg bij het regelen, want ik had geen idee waar te beginnen.”

Samen met Tanja, cliëntondersteuner bij SCOT, dient Agnes een verzoek in bij het CIZ voor een Wlz-indicatie. Tanja helpt met het verzamelen van de juiste documenten en het opstellen van een zorgplan. Binnen een paar weken ontvangen ze de beoordeling van het CIZ: ze krijgen géén indicatie. De dochter van Agnes is te jong. Een Wlz-indicatie heb je voor het leven. Gezien de jonge leeftijd kun je nu nog niet zeggen hoe zij zich gaat ontwikkelen. Daarom wordt er nu nog geen Wlz geïndiceerd ondanks het feit dat de ernst en noodzaak meer dan duidelijk is. Dat zijn de regels.

Agnes: “Toen we dat te horen kregen, waren we behoorlijk uit het veld geslagen. Maar Tanja ging niet bij de pakken neerzitten en regelde samen met ons de aanvraag om ondersteuning richting de gemeente. We wilden heel graag een PBG omdat we zelf wilden kiezen van wie onze dochter zorg zou krijgen. Maar gemeenten kiezen graag voor zorg in natura omdat ze denken dat ze kwaliteit dan beter gewaarborgd is. Dankzij Tanja gingen we zo goed voorbereid het gesprek in met de jeugdconsulent van de gemeente, dat onze PGB toegekend werd”.

Inmiddels kan Agnes de zorg voor haar dochtertje gedeeltelijk uit handen geven bij vertrouwde personen: “Ik ben ervan overtuigd dat dit ons zonder Tanja niet gelukt was. Als zij ons niet had geholpen om goed beslagen ten ijs te komen bij de gemeente, had het veel minder goed uitgepakt”.

* Agnes is niet haar echte naam
Lees meer...

Coach cliëntenraad

lijn

Cliënten van zorginstellingen hebben medezeggenschap. Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Via cliëntenraden geven cliënten gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder(s). Veel cliëntenraden hebben nogal eens moeite met het vorm geven van deze medezeggenschap. Dan kan een coach uitkomst bieden. Eentje die onafhankelijk is. Een coach van SCOT bijvoorbeeld.

Werkzaamheden coach cliëntenraad
Aan welke ondersteuning behoefte is, verschilt per cliëntenraad. Kort gezegd biedt de coach ondersteuning bij de vergaderingen met de directie. Dat kan zijn:

– Procesondersteuning, zoals het coachen van de cliëntenraad of individuele raadsleden tijdens de vergaderingen of bij andere taken van de raad.
– Inhoudelijke ondersteuning, zoals informeren over rechten en visievorming bij adviesonderwerpen.
– Secretariële en praktische ondersteuning, zoals een vergaderplek regelen, notuleren en helpen bij een conceptadvies.

De coach is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad blijft zelf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. Het gaat om de ontmoeting tussen bestuurder en cliënten en de onderlinge communicatie.

Bijdrage coach cliëntenraad
De coach levert een goede bijdrage aan de communicatie tussen cliënten en bestuurder. En als bestuurder en cliënten goed overleggen met elkaar met elkaar, met respect voor ieders mening en positie, kan er veel gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat dit ten goede komt aan cliënten en daardoor ook aan de medewerkers en de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op
Heeft uw cliëntenraad ook behoefte aan een onafhankelijke coach die meedenkt en adviseert? Neem dan contact met ons op.

Cliëntvertrouwenspersoon

lijn

U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Misschien is het voor u lastig om problemen of klachten die u heeft over deze zorg bespreekbaar te maken. Omdat u wel afhankelijk bent van deze zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon van SCOT kan u dan adviseren of ondersteunen. Of alleen een luisterend oor bieden. Een cliëntvertrouwenspersoon is er voor u als u in vertrouwen met iemand wilt praten. Hij of zij zal nooit iets doen zonder vooraf overleg met u. Wat u vertelt, wordt niet met anderen besproken.

Wat kunt u van een cliëntvertrouwenspersoon verwachten
Ten eerste kan een vertrouwenspersoon naar u luisteren. Misschien is dat al genoeg. Het kan prettig zijn om iets met een onbekende te bespreken. Daarnaast kan hij of zij u informatie geven over eventuele oplossingen. Als u een klacht heeft, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het omschrijven van deze klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Heeft u ook behoefte aan een luisterend oor? U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug.

Actueel

lijn

De Grote Zorg en Welzijn Show, theatervoorstelling

Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT) en Theatergroep De Nieuwe Koning presenteren een interessante, interactieve én vermakelijke theatervoorstelling over de wereld van zorg en welzijn. Omdat er voor ons allemaal een moment komt waarop je wilt weten waar je aan toe bent.

Over kastjes en muren en regels en recht.
Over zorg met het hart of zorg met een zucht.
Over afvinklijstjes of eigen regie.

Zal het jouw tijd wel duren?
Aan jouw lijf geen polonaise?
Wat kan je nog wel zelf beslissen?
Wie zorgt er voor zorg op maat?


Een theatervoorstelling over de wereld van zorg en welzijn. Voldoende stof dus voor ontroerende, grappige en prikkelende scenes en waargebeurd theater. Met uw inbreng spelen we misschien wel uw eigen ervaring of zingen we een een kommer en kwel-lied op uw leven.

Vooraf en na afloop is er volop gelegenheid om na te praten en informatie in te winnen.

- 24 september 2019 in Café de Boom, Bentheimerstraat 43 te Oldenzaal
- 25 september 2019 in het Losser Hoes, Raadhuisplein 1 te Losser
- 26 september 2019, in het Kulturhus, Oranjestraat 21 te Denekamp

Inloop en informatie vanaf 19.00 uur, start voorstelling om 19.45 uur. De voorstelling is gratis voor alle inwoners van de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser. Maar let wel: vol is vol.

Theatergroep De Nieuwe Koning maakt Theater, in de breedste zin van het woord. Ze duiken in elk thema waarmee ze zich verbonden voelen. In woord en daad, en met venijnige humor, leggen zij de vinger op de zere plek. Script, spel en muziek door Regine Hilhorst, Bart Peeters Weem en Geert Meuffels. Zie ook www.theatergroepdenieuwekoning.nl

De voorstelling wordt mogelijk gemaakt door een donatie van het Rabobank Coöperatiefonds Twente Oost. Met het Coöperatiefonds levert de Rabobank een bijdrage aan het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving.
Lees meer...

Twentse gemeenten maken werk van onafhankelijke clientondersteuning

Wat doet een cliëntondersteuner ook alweer? Als ik het kort en bondig formuleer zijn dat mensen die burgers zoals u en ik helpen bij het verkrijgen van de juiste zorg en begeleiding. Zoals een financieel adviseur helpt bij vragen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en hypotheken, is de cliëntondersteuner er voor mensen die vragen hebben op gebied van zorg en welzijn. En die te maken hebben met de gemeente als uitvoerder van de Wmo, Jeugdwet en Particpatiewet en met het Zorgkantoor voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Uit ervaring weet ik dat nu al mensen afhaken omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. Nog even doorlezen.

De financiële wereld is een ingewikkelde wereld, maar de wereld van Zorg en Welzijn doet hier niet voor onder. Als je een beetje de kranten volgt dan vliegen je de berichten over tekorten, bonafide en malafide zorgbureaus en eindeloze zoektochten van mensen je om de oren.
Dat bleef zelfs in de altijd alerte Tweede Kamer niet onopgemerkt. Die nam een motie aan (€ 55 miljoen, jawel) om meer bekendheid te geven aan clientondersteuning en aan de kwaliteit daarvan. Uit onderzoek bleek dat gemeenten onvoldoende werk maken van clientondersteuning en dat het maar moeilijk te vinden is.

De Twentse gemeenten zetten hier nu de schouders onder om te realiseren dat straks iedere burger die te maken krijgt met zorg, hulp en ondersteuning kan terugvallen op een deskundige adviseur. En deze adviseur, deze clientondersteuner, is er uitdrukkelijk voor de burger en om zijn belangen te behartigen.
Het blijft natuurlijk wel vreemd dat we de zorg zo ingewikkeld hebben ingericht dat geen mens het nog snapt en dat het nodig is dat er een functionaris wordt opgetuigd om de weg te wijzen. Anderzijds weet ik uit ervaring dat het wel heel prettig kan zijn als er iemand is die met je meedenkt en meekijkt en jouw belang daarbij voorop stelt. En niet het belang van de financier of leverancier van zorg. En die de tijd neemt om jouw situatie, jouw wensen en behoeften te bespreken. Voor menigeen zeker niet overbodig maar welkom.

Nog even over een eerdere column over eenzaamheid. Daar heb ik veel reacties over ontvangen. Herkenbare reacties tot aan opmerkingen dat het ook wel eigen schuld dikke bult is. Zulke kortzichtigheid laat ik maar voor wat het is. Want het is wel degelijk een serieus onderwerp. Er worden dure congressen aan gewijd en dan is het een item. Waar het natuurlijk om gaat is dat op kleine schaal, lokaal dus, initiatieven worden ontwikkeld die maken dat mensen niet aan de kant hoeven te staan.

De Particpatiebijeenkomst die in Oldenzaal wordt georganiseerd is hier een goed voorbeeld van. Een presentatie van mooie initiatieven waar veel mensen van baat bij hebben. In Almelo, zo las ik deze week, is de Coalitie Kom Erbij Almelo geïnstalleerd en daar is het onderwerp eenzaamheid ook vastgelegd in het coalitieakkoord. Zo zijn er vele voorbeelden te vinden die kunnen inspireren om serieus werk te maken om eenzaamheid te bestrijden.

Hans Kuipers
Lees meer...

Vacature cliëntondersteuner (m/v)

SCOT werkt samen met cliëntondersteuners die ondersteuning bieden aan mensen die te maken hebben met de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. Op dit moment zijn wij op zoek naar freelance cliëntondersteuners die op een innovatieve manier mede vorm willen geven aan de ondersteuning van mensen met zorgvragen in de 14 Twentse gemeenten.

Cliëntondersteuners van SCOT zijn HBO-geschoolde freelancers, met ervaring in en kennis van de gemeentelijke structuren en toepassing van de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Zij kennen de regionale afspraken van Twente ‘Samen 14’ gemeenten en de toepassing daarvan zowel regionaal als lokaal. Cliëntondersteuners van SCOT staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn in het bezit van een actuele VOG-verklaring.

Ons aanbod
- Een goede werkomgeving waarbij bijscholing, deskundigheidsbevordering en collegiale ondersteuning erg belangrijk is.
- Een goede betaling.
- Alle voordelen van een dynamische netwerkorganisatie, waaronder medezeggenschap in de organisatie en de voorwaarden waaronder gewerkt wordt.

Interesse in samenwerken met SCOT?
Laat ons weten wat je kunt, wat je wilt en waar we je kunnen vinden. Onze contactpersoon is Hans Kuipers. Hij is bereikbaar via h.kuipers@scotwente.nl.
Lees meer...

Contact

lijn
SCOT Logo

stichting cliëntondersteuning twente
Von Bönninghausenstraat 1-A
7622 TS Borne

www.scotwente.nl
info@scotwente.nl

Tel.
IBAN
KvK

085 - 4890374
NL56RABO 0306 8143 15
64354539