ONAFHANKELIJKE ÉN GESPECIALISEERDE CLIËNTONDER-STEUNING.

ONAFHANKELIJKE ÉN GESPECIALISEERDE CLIËNTONDERSTEUNING.

Wet langdurige zorg (WLZ)

Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

Hieronder meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) / Jeugdwet

We bieden (nog) niet in iedere gemeente WMO-ondersteuning of ondersteuning vanuit de jeugdwet aan.  Met sommige gemeenten hebben we geen afspraken, maar kunnen we tóch, na overleg, jou helpen. Vraag gerust naar ons bij je gemeente. Momenteel helpen we je altijd als je woont in onderstaande gemeenten:

– Hengelo
– Oldenzaal
– Borne

Hieronder meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Gespecialiseerde CliëntOndersteuning (GCO)

Bij complexe situaties is er soms meer nodig dan de cliëntondersteuning die valt onder WMO of WLZ. Daarvoor is er nu de Gespecialiseerde Cliëntondersteuning. 

Klik op onderstaande pijl voor meer over Gespecialiseerde Cliëntondersteuning.

Onafhankelijke
cliëntondersteuning

Kun jij hulp gebruiken in de wirwar van de wereld van de zorg?

De ervaring leert dat het erg lastig is de juiste weg te vinden bij het regelen van passende zorg voor jou of je naaste. Iedere situatie is uniek en anders. Daarnaast zijn er zoveel organisaties, zoveel regels, zoveel wegen en zoveel voorwaarden.

SCOT spreekt de taal van de zorg, van bestuurlijke instanties en is een bekende in de zorg-wereld. Ons netwerk is enorm! Wij helpen je de weg te vinden. Zodat jij de zorg vindt die je wenst en die bij je past. Zodat jij je leven naar eigen wens kunt inrichten.

We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning in alle gemeenten van Twente. Cliëntondersteuning is kosteloos, de kosten worden vergoed door de overheid (daar hoef jij niets voor te doen), zodat er zoveel mogelijk mensen passende zorg vinden. Daarnaast zijn wij onafhankelijk. We zijn dus niet gebonden aan een (zorg)organisatie en geheel zelfstandig. Dit zorgt ervoor dat we ons maar op één ding hoeven te richten; en dat ben jij!

Je kunt bij ons met allerlei vragen terecht, bijvoorbeeld:
– vragen over zorg en begeleiding;
– vragen over de indicatie;
– vragen over een persoonsgebonden budget of zorg in natura;
– als je op zoek bent naar een passende zorg aanbieder;
– als je ontevreden bent over de zorgverlening;
– vragen over voorzieningen/hulpmiddelen;
– vragen over ondersteuning aan mantelzorgers;
– en meer!

Af en toe kunnen we je vraag niet zelf beantwoorden en zijn er mensen die dit beter kunnen, dan wijzen wij je de weg naar hen toe. We staan dus hoe dan ook voor je klaar.


Heb jij vragen over zorg of begeleiding? Wij denken met je mee in wat het beste pas in jouw situatie.


Gespecialiseerde
Cliëntondersteuning door Metgezel.


Wij maken langdurig complexe zorg toegankelijker en bestendiger. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

SCOT is onderdeel van Metgezel. Wij bieden, in samenwerking met Metgezel, Gespecialiseerde CliëntOndersteuning. 

In Nederland is de zorg goed geregeld. Maar als zorg complexer wordt, bijvoorbeeld door meervoudige beperking of andere problematiek waarvoor er uiteenlopende kennis en expertise nodig is, word je vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het is lastig om te bepalen welke hulp er nodig is of wie die hulp kan bieden. Je bent op jezelf aangewezen in een zorgsituatie die levensbreed grote impact heeft op iedereen in de nabij omgeving. Dan is het fijn als er iemand naast je staat, meedenkt, zorgt voor overzicht en oog heeft voor dat wat aandacht te kort komt. Een Metgezel.

Verdriet kunnen we niet wegnemen, je welzijn wel verbeteren.

Wie komt er in aanmerking voor een Metgezel?

  • Mensen met zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen en hun naasten,
  • Mensen met grote problemen als gevolg van niet- aangeboren hersenletsel en hun naasten,
  • Mensen met licht verstandelijke beperkingen en ernstige gedragsproblematiek en hun naasten,
  • Naasten van mensen met beperkingen en complexe problematiek en met eigen behoefte aan gespecialiseerde cliëntondersteuning,
  • Mensen met autisme en hun naasten.

Meer informatie
Achter de schermen werken we aan een nieuwe, complete website voor Metgezel. Tot die tijd kun je op de websites van deze pilots terecht voor achtergrondinformatie: CopilotenCasemanagers hersenletselNetwerkgidsenBondgenoten Pilot 5.

https://www.jouwmetgezel.nl/