Coach cliëntenraad

Medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. In een cliëntenraad geven cliënten gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder(s). Veel cliëntenraden hebben nogal eens moeite met het vorm geven van deze medezeggenschap en dan kan een onafhankelijke coach helpen.
Een coach van SCOT bijvoorbeeld.

Werkzaamheden
Niet elke cliëntenraad heeft dezelfde ondersteuning nodig. De kern is dat de communicatie met de bestuurder, de uitleg van de stukken en de gevraagde adviezen leiden tot een zinvolle medezeggenschap. SCOT biedt:

  • Procesondersteuning, zoals het coachen van de cliëntenraad als geheel of de individuele raadsleden tijdens de vergaderingen of bij andere taken van de raad
  • Inhoudelijke ondersteuning, zoals weten wat de rechten zijn van de cliëntenraad en hoe het beste een visie gevormd kan worden bij adviesonderwerpen
  • Secretariële en praktische ondersteuning, zoals een vergaderplek regelen, notuleren en helpen bij een conceptadvies opstellen.

De SCOT-coach is onafhankelijk en is geen lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad blijft zelf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. De coaching is specifiek gericht op de ontmoeting tussen bestuurder en cliëntenraad en de onderlinge communicatie.

Bijdrage coach cliëntenraad
De coach adviseert en helpt bij de communicatie tussen cliëntenraad en bestuurder. Als bestuurder en cliënten samen goed overleggen met respect voor ieders mening en positie, kan er veel gerealiseerd worden. Dit komt ten goede aan alle cliënten en hun familie en daardoor ook aan de medewerkers en de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op!
Heeft jullie cliëntenraad ook behoefte aan een onafhankelijke coach die meedenkt en adviseert?
Neem dan contact met ons op.