Dan moet de overheid wel meewerken zeggen mantelzorgers

NIEUWE COLUMN VAN HANS KUIPERS, AMBASSADEUR SCOT

De vorige column ging over ouderen. In het kort: verzorgingshuizen zijn al jaren gesloten en opgedoekt. Wachtlijsten voor verpleeghuizen zijn ellenlang (23.000 wachtenden). Gevolg: ouderen moeten zelfstandig blijven wonen ook al is dit niet meer mogelijk. Het onderwerp leeft blijkt uit reacties:

Een mevrouw van 87 schrijft dat ze zelfstandig woont, prima qua huis, maar ze maakt zich ernstige zorgen voor de toekomst. De buurt waarin ze woont is overdag verlaten en kent nauwelijks leeftijdsgenoten. Ze voelt zich vaak eenzaam en ze is bang dat dit alleen maar erger wordt en dat ze tot op hoge leeftijd alleen zal moeten blijven wonen. Energie om zich bij clubs of verenigingen aan te sluiten heeft ze niet meer.

Jos van 66 schrijft: “Zorg dat je kinderen bij je in de buurt wonen. Je zult ze hard nodig hebben als je oud en versleten bent, en als je geen kinderen hebt: pech gehad.”

Met de bijdrage van Ralph zou ik drie columns kunnen vullen: “Veel geld wordt opgestreken door managers terwijl de handen aan het bed het goud zijn van de zorg.

Dan gaat de schoen wrikken en de patiënt is de dupe. Ouderen blijven heel kwetsbaar. Deze mensen, de geriatrische klant/patiënt verdienen een waardige en zinvolle laatste periode van hun leven. Veel mensen begrijpen de ingewikkelde bureaucratische molens niet meer. Hiervoor hebben we een veel te duur en ingewikkeld zorgstelsel bedacht die de menselijke maat niet meer in oogschouw neemt. De kwetsbare (oudere) mens moet beschermd worden.”

Van de werkgroep “mensen met dementie Groningen” kwam het berichtje: “met een “Glimlach” werken aan enige bewustwording om na te denken over je eigen toekomst wonen-welzijn-zorg.”

Organisaties voor cliëntondersteuning zien dagelijks dat mensen moeite hebben om een weg te vinden in het zorgstelsel. Het is te ingewikkeld. De docu-serie “Kanaal Sociaal” van afgelopen week liet pijnlijk zien hoe moeizaam dit is voor mantelzorgers. We zijn best bereid mantelzorgtaken te vervullen, maar dan mag van de overheid verwacht worden dat dit door een open en niet-bureaucratische houding wordt mogelijk gemaakt. Een moeder, overbelaste mantelzorger, die er volledig doorheen zat kreeg van de gemeente te horen dat er pas over 6-8 weken een gesprek zou plaatsvinden. Op zo’n manier komt de noodzakelijke samenwerking tussen al die mensen die belangeloos zorg verlenen en de overheid never en nooit tot stand. En zonder die samenwerking gaat het niet lukken.

Als je te maken krijgt met ingewikkelde wetgeving op gebied van zorg en welzijn en je komt er niet uit, aarzel dan niet om een cliëntondersteuner in te schakelen. Zij zijn de wegwijzer in deze ingewikkelde wereld en stellen hun diensten kosteloos beschikbaar.

Tot slot nog een berichtje van Carola Schouten, minister voor armoedebeleid: stel je hebt een bijstandsuitkering dan mag je vanaf 2024 mantelzorg verlenen en per jaar €1200 als gift ontvangen. Ook mag je, gelijk ieder ander, je spullen verkopen op Marktplaats. Zonder dat er gekort gaat worden op je uitkering. We kennen allemaal nog het verhaal van de bijstandsmevrouw die de boodschappen kreeg van haar moeder. Daar werd vorig jaar nog stevig tegen opgetreden door de overheid. Ze moest alles terugbetalen. Te gek voor woorden natuurlijk. De minister heeft nu terecht besloten de wet aan te passen. Ze zegt: “elkaar helpen moeten we niet bestraffen.”

Nog even geduld en dan kun jij ook je spullen op Marktplaats te koop aanbieden en de boodschappen van je moeder gewoon aannemen.

Hans Kuipers

Ambassadeur www.scotwente.nl