Regiobijeenkomst Gespecialiseerde Cliëntondersteuning van Metgezel, Regio Oost.

Vorige week was er een Regiobijeenkomst Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (Metgezel, Regio Oost) waar wij als SCOT ook aanwezig waren. Het was goed om te ervaren dat Metgezel uitgroeit tot een volwassen netwerk, waarbij cliëntondersteuners elkaar kunnen vinden, met name rondom specifieke expertise. Graag lichten we dit kort toe.

Als zorg complexer wordt, bijvoorbeeld door meervoudige beperkingen of specifieke problematiek, is uiteenlopende kennis en specifieke expertise nodig. Het zoeken naar en ontwikkelen van deze specifieke kennis is de laatst jaren gedaan door middel van 5 pilots; Copiloten, Bondgenoten, Netwerkgidsen, Casemanagers hersenletsel en Levensloopbegeleiders.

Sinds 1 januari zijn zij samen verder gegaan als Metgezel. Dezelfde vertrouwde ondersteuning in een ander jasje. Het is een mooie uitdaging om zoveel expertise onder 1 noemer verder uit te rollen. Het eerste half jaar was het dan ook even zoeken, voor alle ondersteuners, om de juiste, extra verworven expertise te vinden en in te zetten. Cliënten hebben daar gelukkig alleen maar profijt van gehad. Dezelfde vertrouwde ondersteuning mét een groter expertise-netwerk op de achtergrond.

Wat zijn we trots op al die mooie mensen die als Gespecialiseerde clientondersteuners werken en wat is het leuk dat alle pilots nu elkaar leren kennen en zelfs al gebruik maken van elkaars expertise. Dit jaar staat Regio Oost in het teken van elkaar beter leren kennen, verbinden en leren van elkaar en de samenwerking met andere OCO organisaties verder vorm geven en het netwerk in kaart brengen rond de verschillende doelgroepen.

Samen ondersteunen we zo nóg beter! Ook bij de meest complexe zorgsituaties.