Samen zijn we sterker – bijeenkomst Menzis

Samen zijn we sterker!

Op donderdag 23 mei mochten wij, SCOT, deelnemen aan een dag georganiseerd door Menzis Zorgkantoor. Alle cliëntondersteuningsorganisaties zijn hiervoor genodigd. Een waardevol samenzijn.

Het is erg belangrijk om een groot en goed netwerk te hebben binnen de zorgwereld, vooral als cliëntondersteuner. We hebben dan ook regelmatig telefonisch of online contact met collega-organisaties, maar een dag als deze, waarbij we letterlijk samen aan tafel zitten, versterkt de band.

We startten de dag met een opening, waarna we middels een presentatie een kijkje in de keuken bij verschillende afdelingen van Menzis en andere samenwerkingspartners kregen. Het is fijn om de medewerkers van Menzis en collega’s van andere clientondersteuningsorganisaties uitgebreid te kunnen spreken. Tijdens het afsluitende deel van de bijeenkomst hebben we letterlijk en figuurlijk elkaar de hand gegeven door met elkaar aan de slag te gaan met als basis het tekenen van je hand. Al deze handen bij elkaar vormden via de groepjes kernwoorden om de komende tijd samen mee aan de slag te gaan. Samenwerken & Verbinden, communicatie, korte lijntjes, respectvol ondersteunen, bevlogen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. We nemen vanuit SCOT de uitgestoken hand vanuit Menzis graag aan om de samenwerking te intensiveren en kijken uit naar een constructief vervolg op deze bijeenkomst.

Voor nu hebben we in ieder geval al warme contacten op gedaan, daarmee ons netwerk en onze kennis vergroot. Zodat we nóg beter in staat zijn gedegen ondersteuning aan te bieden.