Helma Visser, aanmeldondersteuner bij SCOT

Maak kennis met Helma Visser, aanmeldondersteuner bij SCOT.

Mijn drijfveren:
“Ik bied graag een luisterend oor aan mensen, die vragen hebben over zorg, wonen en welzijn. Over basale onderwerpen, die goed geregeld zouden moeten zijn, maar waar de regelgeving veel te ingewikkeld blijkt te zijn. Schrijnend voor de mensen die ermee te maken hebben. Het is fijn om dan te vertaalslag te kunnen maken, zodat mensen zich gehoord en gezien voelen.”

Mijn specialisme binnen SCOT:
“Binnen SCOT werk ik als aanmeldondersteuner, eigenlijk bij de voordeur van SCOT. Het eerste contact is belangrijk. Ik werk als verbinder. De vraag goed in kaart brengen en doorspelen naar de cliëntondersteuner die inhoudelijk het beste kan aansluiten. En die dan vervolgens samen met de cliënt met de vraag aan de gang kan gaan en tot een bevredigend antwoord komen; iedere keer weer een uitdaging!”

Wat ik graag doe in mijn vrije tijd:
“In mijn vrije tijd ben ik veel buiten te vinden, mooie wandelingen maken met de hond. Ik zing graag. Niet meer in een vast koor, maar ik doe wel graag mee aan koorprojecten. Korte tijd heel intensief studeren en dan knallen.”

Wil jij meer weten over SCOT? Neem contact op!
www.scotwente.nl / info@scotwente.nl / 085-4890374.