Vacature Penningmeester SCOT

Wie is SCOT?

SCOT biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in alle gemeenten van Twente. Dit gaat om vragen van mensen vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) / Jeugdwet. SCOT is een netwerk-organisatie en werkt met ZZP-ers. Dit zorgt ervoor dat we een groot netwerk hebben met diverse specialismen. We bieden continu bijscholing aan, aan onze mensen en hebben intervisie-momenten. Échte aandacht voor de cliënt en zijn/haar omgeving staat hoog in het vaandel.

SCOT is volop in ontwikkeling. Naast Onafhankelijke Cliëntondersteuning, biedt SCOT ook Gespecialiseerde Cliëntondersteuning aan en zijn we onderdeel van Metgezel (jouwmetgezel.nl) die ervoor zorgt dat Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO) Nederland-breed wordt uitgerold. Dus ook voor de meest complexe vraagstukken zijn wij de juiste organisatie.

Spreekt het je aan om, in deze tijd van ontwikkeling, mee te denken over het beleid en dit te vertalen naar geld? Dan zoeken wij jou!

Bestuur

Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:

 • Het bestuur is eindverantwoordelijk en heeft een belangrijke rol in visievorming strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen;
 • Het bestuur stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij;
 • Het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid;

Alle bestuursleden hebben de volgende kenmerken en worden geworven op grond van onderstaand profiel.

Algemeen Profiel

 • Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: financieel-economisch, juridisch, organisatie en dienstverlening, communicatie, inhoudelijke kennis, en sociale ontwikkelingen; Ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissiezaken;
 • Is maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, die de missie en motivatie van Scot in zijn/haar hart sluiten;
 • Kan het bestuursbeleid binnen en buiten de stichting aansprekend uitdragen;
 • De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand;
 • Kan als klankbord voor de andere bestuursleden fungeren;
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
 • Zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de stichting na te streven.

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur vergadert 6 maal per jaar in de avond, indien nodig vaker. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de voorzitter of een werkgroep.

Profiel penningmeester bestuur Scot

De penningmeester:

De penningmeester is onderdeel van het bestuur en vertaalt het beleid in geld. Naast de functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

Functie-eisen:

 • Heeft affiniteit en ervaring in het omgaan met financiële cijfers;
 • Heeft affiniteit en ervaring in het omgaan met aanbestedingstrajecten;
 • Heeft affiniteit en ervaring in het omgaan met fiscale vraagstukken;
 • Heeft ervaring met financieel beleid van (non-) profit organisaties;
 • Heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, ed.;
 • Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen, te controleren;
 • Heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid.

Specifieke taken:

 • Stelt ism de administrateur de jaarlijkse begroting op en zorgt voor de bewaking van de voortgang tov de begroting;
 • De begroting is een opsomming van alle kosten en opbrengsten die het komende jaar worden verwacht;
 • Is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert regelmatig, doch minstens 4 x per jaar, de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.;
 • Is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening.

Reageren kan tot en met 1 mei. Voor meer informatie of bij interesse, neem contact op met Ineke Buursink:
i.buursink@scotwente.nl of 06-54651398.