Maak kennis met de nieuwe bestuursvoorzitter van SCOT: Ineke Buursink

Toen Ineke Buursink benaderd werd voor de functie van bestuursvoorzitter van SCOT werd haar gevraagd “je wilde toch iets maatschappelijks gaan doen?” had ze weinig kennis van cliëntondersteuning. Dat is nu wel anders. Ze hoefde dan ook niet lang na te denken. “Ik ben met mijn 64 jaar nog niet uitgewerkt en ik vind het allemaal erg leuk. Er zit uitdaging in de rol van bestuursvoorzitter in de zin van ontwikkeling en groei. Ik zie daarnaast een grote bevlogenheid bij de OCO’s, vakmensen waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.”

Ineke werkte 20 jaar lang bij woningcorporaties, bij De Woonplaats en voor het laatst als directeur bij Domijn. In deze functies heeft zij ook met de gemeente samengewerkt, op het gebied van wonen en het sociaal domein. “De gemeente heeft mij 2 jaar geleden gevraagd voor een project over sociaal wonen. Mijn rol binnen dit project is versnellen en aanjagen; samen met verpleeg- en verzorgingshuizen, corporaties en gemeenten kijken naar de toekomst en welke woonvormen er bij de behoefte passen. Het gaat om kwetsbaren in de samenleving die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een sociale huurwoning.”

Ineke heeft daarnaast intrinsieke motivatie om bezig te zijn met het toegankelijk maken van zorg. Zij heeft dit vanuit huis meegekregen: voor iedereen gelijke kansen en ieder mens telt. Ze heeft altijd bij organisaties gewerkt dit met dit thema bezig waren, dingen die ertoe doen. “Ik ben daarnaast graag bezig met strategie en beleid, vanuit de sociale kant gedreven.” Ze denkt graag in oplossingen, niet in problemen.

In 2023 komt er nieuwe regelgeving op snijvlak van WMO en Wlz. Ineke geeft aan dat dat moment ook betekent dat duidelijk wordt wat de rol en positie van SCOT dan wordt. “Het is belangrijk de taak van SCOT te onderzoeken als de informatie van de overheid duidelijk is. SCOT is een professionele cliëntondersteunings- en netwerkorganisatie. Het bestuur houdt zich dan de komende periode dan ook bezig met de ambitie en plannen voor de (nabije) toekomst van SCOT.”

Samen met Annette Kersten (de nieuwe netwerkregisseur) moet Ineke haar weg nog vinden binnen SCOT en binnen het netwerk. Ze zijn allebei nieuw bij SCOT en nieuw voor het zorgkantoor, de burger, zorgverzekeraars, gemeenten en politieke partijen. De afgelopen periode en ook de komende maanden staat nog in het teken van kennismaken, al dan niet samen met Annette. Ondanks dat ze samen opgaan in het opstellen van strategie en beleid, samen met het bestuur, hebben zij ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Het inventariseren van de werkzaamheden van de Hansen, de gesprekken met bijvoorbeeld het zorgkantoor en de gemeenten en hoe hieraan invulling wordt gegeven is ook onderwerp van gesprek.

Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers, oprichters en adviseurs van SCOT, hebben begin april hun werkzaamheden neergelegd en namen op 11 mei a.s. afscheid. Wel zullen zij als ambassadeur aan SCOT verbonden blijven.