Een nieuwe fase: Annette Kersten, netwerk-regisseur bij SCOT

Sinds kort heeft SCOT een netwerkregisseur, Annette Kersten.
Een netwerkregisseur heeft een centrale positie binnen de netwerken van SCOT. Annette is dan ook het gezicht van SCOT naar burgers, gemeenten, zorgaanbieders, het zorgkantoor, zorgverzekeraars en politieke partijen.

We gaan even kennismaken
Annette woont in Mariaparochie, is getrouwd, heeft 2 kinderen en is net voor het eerst oma geworden. Ze is sportief en tuiniert, schildert en fietst graag in warme landen.
Annette zet zich als directeur van de stichting WijzOud in voor vitale en zorgzame dorpen en wijken. Ze werkt vooral voor burgerinitiatieven/dorpsraden om zorg en welzijn zo nabij in te richten dat het burgers helpt om positief gezond te blijven. WijzOud richt niet op ziekte en beperkingen maar op dat wat mensen belangrijk vinden in hun leven en het versterken van veerkracht. Ze werkt veel samen met het UMCG om onderzoek te doen naar vitaliteit en met professionals en beleidsmakers in het sociale en zorgdomein.

De link met SCOT is gelegd
Aansluitend helpt haar bedrijf Sociale+Innovatie Twente inhoudelijke, financiële en organisatorische ruimte te vinden voor maatschappelijke vernieuwing. ‘Als ondernemende burgers gaan samenwerken met vrijwilligers, professionals en overheid, kan de leefbaarheid, veerkracht en vitaliteit van gemeenschappen worden vergroot’. Haar roots liggen in de thuiszorg en verpleeghuiszorg en ze zorgt er graag voor dat mensen die in systemen vastlopen geholpen worden. Daar ligt haar passie en daar ligt ook de verbinding tussen haar bedrijf en SCOT. ‘Ik wilde voor mijn bedrijf graag bij de mensen zelf beginnen, kijken wat zij nodig hebben en daarmee aan de slag gaan. Het mag niet gaan om de organisatie. Daarom is ze ook blij dat SCOT een netwerkorganisatie is, het gaat om talenten die we optimaal willen inzetten, we versterken elkaar. Ik ga samenwerken met freelancers, die zorgen voor de hoge kwaliteit die SCOT levert’.

Hulp beschikbaar maken
SCOT is een netwerkorganisatie die zijn eigen weg zoekt, laagdrempelig, in alle ontwikkelingen die zich de komende jaren gaan voordoen binnen onafhankelijke clientondersteuning. ‘Wij willen ervoor zorgen dat de hulp beschikbaar blijft voor hen die zelf de weg niet kunnen vinden in zorg en welzijnsland. Dat betekent dat de taken van SCOT zich uitbreiden naar andere doelgroepen zoals de complexe vraagstukken in de WMO, Jeugd en andere domeinen, maar ook gespecialiseerde clientondersteuning in de WLZ is in ontwikkeling. Wat we doen moet wat mij betreft gericht zijn op mensen die we gaan helpen. Het simpeler maken van zaken, verbinden, versterken en het nemen van eigenaarschap van ieder mens zelf vind ik belangrijk. Verbinding leidt tot commitment en dat is voor een netwerkorganisatie heel belangrijk!’
Annette heeft al veel inspirerende mensen binnen SCOT ontmoet. ‘Het precies invullen van deze rol is nog een uitdaging in het licht van alle ontwikkelingen en ik mag nog met veel mensen in gesprek. Daar verheug ik me op!’

Annette en bestuursvoorzitter Ineke Buursink gebruiken deze periode om kennis te maken, zich in te lezen en taken over te nemen van Hans Kuipers en Hans G. Kuipers. De beide Hansen hebben begin april hun werkzaamheden neergelegd en op 11 mei afscheid genomen van SCOT. Wel zullen zij als ambassadeur aan SCOT verbonden blijven. Annette: ‘Zij hebben een mooie organisatie opgezet, niets dan lof! Ik neem met veel plezier het stokje van hen over’.

https://socialeinnovatietwente.nl/

https://wijzoud.nl/