Vacature Gespecialiseerde Cliëntondersteuning; Leren en ontwikkelen

Regiocoördinator Gespecialiseerde cliëntondersteuning, Oost Nederland (Gelderland en Overijssel)

Aandachtsgebied: leren en ontwikkelen (0,6 fte)

In 2018 is het ministerie van VWS gestart met gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO) voor vijf specifieke kwetsbare groepen. In totaal kregen via vijf pilots ruim 500 cliënten extra intensieve, uitgebreide en langdurige cliëntondersteuning. Vijf jaar later is het tijd om de gespecialiseerde cliëntondersteuning – met alle opgedane kennis en ervaring – te borgen en om te zetten in een permanente vorm. Stichting Cliëntondersteuning Twente, Stichting Clionn Partisipaasje, Zorgbelang Inclusief, Zorgbelang Brabant/Zeeland en Thuis in Cliëntondersteuning vormen de alliantie GCO. Wij nemen als samenwerkingsverband belangen van cliënten als uitgangspunt. Wij werken samen vanuit vertrouwen en geven professionele OCO’s de ruimte om te doen wat nodig is voor cliënten en hun naasten. De alliantie is met subsidie van VWS een vijfjarig programma gestart om gespecialiseerde cliëntondersteuning uit te breiden en te verduurzamen. 

Belangrijke uitgangspunten van het programma zijn:

 • De huidige gespecialiseerde cliëntondersteuning wordt gewaarborgd en gecontinueerd; de cliënten en hun naasten mogen zo weinig mogelijk hinder hebben van de overgang van de pilotperiode naar een permanente GCO;
 • We bouwen voort op de kennis die in de pilots is opgedaan en die breiden we uit;
 • We organiseren GCO regionaal zodat vraag en ondersteuning dicht bij elkaar blijft;
 • We organiseren een lerende regio waarin kennisdeling tussen de verschillende doelgroepen GCO plaatsvindt én waar kennis wordt gedeeld met alle stakeholders in de regio.

Voor de Regio Oost Nederland zoeken wij een

Regiocoördinator leren en ontwikkelen die ervoor verantwoordelijk is dat de kennis en kunde van de GCO’ers op peil is, dat van elkaar geleerd wordt en dat de kennis wordt verspreid onder OCO-organisaties en anderen partners in de regio. Je taken zijn:

 • Faciliteren en ondersteunen van het regioteam en de individuele GCO’ers om te leren en te ontwikkelen;
 • Het organiseren, faciliteren en onderhouden van inhoudelijk casusoverleg door GCO’ers;
 • Organiseren en onderhouden van intervisie en reflectie voor GCO’ers;
 • Samen met de andere regiocoördinatoren leren en ontwikkelen werken aan (landelijke) handreikingen, kennisdocumenten, workshops, leerbijeenkomsten voor GCO’ers en partners in de regio etc.;
 • Organiseren, faciliteren en onderhouden van de regionale consultatiefunctie GCO;
 • Regionale signaleringen en verbeterpunten adresseren in de regio en waar nodig input geven voor landelijke signalering en escalering;
 • Samen met landelijke projectleiders opzetten van leer- en verbeterprogramma in het netwerk;
 • Organiseren, faciliteren en coördineren van leer- en verbeterprogramma in het regionale netwerk.

Samen met de regiocoördinator uitvoering ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma GCO in jouw regio. Je bent regionaal gestationeerd bij alliantie partner Stichting Cliëntondersteuning Twente. Hier vind je de regionale inbedding en aansluiting bij het regionale netwerk.  Je legt verantwoording af aan de landelijk projectleider en je wordt geholpen met kaders en ondersteuning. Ook heb je afstemming met de vier andere regiocoördinatoren leren en ontwikkelen, zodat alle GCO’s in Nederland eenzelfde kwaliteit kunnen leveren en kennis evenwichtig is verspreid.

Wat bieden wij?

 • Een afwisselende functie met veel flexibiliteit en ruimte voor eigen initiatief;
 • Salariëring tot 4.756 euro (bij een fulltime dienstverband op basis van 36 uur). Inschaling op basis van kennis en ervaring; volgens CAO Sociaal Werk schaal 9; Een zzp-contract is bespreekbaar.
 • Je bent gestationeerd bij SCOT en werkt vanuit huis;

 Wat vragen wij?

 • Je hebt minimaal een hbo-opleiding en kennis van met leren- en ontwikkelen;
 • Je hebt een heldere visie op zorg en sociaal domein, bij voorkeur op (gespecialiseerde) Cliëntondersteuning;
 • Je bent aanspreekbaar voor alle partijen die vragen om kennis;
 • Je ben goed in het organiseren van diverse leerinterventies, zowel op collectief als individueel niveau;
 • Je bent scherp op het ophalen van collectieve kennis of gebrek daaraan om die te vertalen naar nieuwe interventies of documentatie;
 • Je bent actief op zoek naar mogelijkheden om kennis breed te verspreiden binnen het netwerk van de regio.

Meer informatie en solliciteren:

Als je belangstelling hebt voor deze functie en meer informatie wenst, dan kun je bellen met bellen met Annette Kersten van SCOT (0651070002) of met Birgitta de Leeuw, Landelijk programmamanager (06 558 80 327). Je kunt reageren tot en met 16 januari. Spreekt de functie je aan, maar de regio niet? Weet dat we ook in andere regio’s nog mensen zoeken. Dus neem vooral contact met ons op.

Ben je enthousiast geworden en wil je direct solliciteren? Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en CV via de mail aan a.kersten@scotwente.nl o.v.v. Regiocoördinator, leren en ontwikkelen.