2 Vacatures om Gespecialiseerde Cliëntondersteuning uit te rollen en te verduurzamen.

In 2018 is het ministerie van VWS gestart met gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO) voor vijf specifieke kwetsbare groepen. In totaal kregen via vijf pilots ruim 1000 cliënten extra intensieve, uitgebreide en langdurige cliëntondersteuning. Vijf jaar later is het tijd om de gespecialiseerde cliëntondersteuning – met alle opgedane kennis en ervaring – te borgen en om te zetten in een permanente vorm. Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT), Stichting Clionn Partisipaasje, Zorgbelang Inclusief, Zorgbelang Brabant/Zeeland en Thuis in Cliëntondersteuning vormen de alliantie GCO. Wij nemen als samenwerkingsverband belangen van cliënten als uitgangspunt. Wij werken samen vanuit vertrouwen en geven professionele OCO’s de ruimte om te doen wat nodig is voor cliënten en hun naasten. De alliantie is met subsidie van VWS een vijfjarig programma gestart om gespecialiseerde cliëntondersteuning uit te breiden en te verduurzamen.

Belangrijke uitgangspunten van het programma zijn:

· De huidige gespecialiseerde cliëntondersteuning wordt gewaarborgd en gecontinueerd; de cliënten en hun naasten mogen zo weinig mogelijk hinder hebben van de overgang van de pilotperiode naar een permanente GCO;
· We bouwen voort op de kennis die in de pilots is opgedaan en die breiden we uit;
· We organiseren GCO regionaal zodat vraag en ondersteuning dicht bij elkaar blijft;
· We organiseren een lerende regio waarin kennisdeling tussen de verschillende doelgroepen GCO plaatsvindt én waar kennis wordt gedeeld met alle stakeholders in de regio. Regio Gelderland/Overijssel.

Klik hier onder voor meer informatie, we zoeken naar:

Regio Coördinator leren en ontwikkelen
Regio Coördinator uitvoering