Vacature Gespecialiseerde Cliëntondersteuning; Uitvoering

Regiocoördinator Gespecialiseerde cliëntondersteuning, Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel), Aandachtsgebied: uitvoering (0,8 fte).

In 2018 is het ministerie van VWS gestart met gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO) voor vijf specifieke kwetsbare groepen. In totaal kregen via vijf pilots ruim 1000 cliënten extra intensieve, uitgebreide en langdurige cliëntondersteuning. Vijf jaar later is het tijd om de gespecialiseerde cliëntondersteuning – met alle opgedane kennis en ervaring – te borgen en om te zetten in een permanente vorm. Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT), Stichting Clionn Partisipaasje, Zorgbelang Inclusief, Zorgbelang Brabant/Zeeland en Thuis in Cliëntondersteuning vormen de alliantie GCO. Wij nemen als samenwerkingsverband belangen van cliënten als uitgangspunt. Wij werken samen vanuit vertrouwen en geven professionele OCO’s de ruimte om te doen wat nodig is voor cliënten en hun naasten. De alliantie is met subsidie van VWS een vijfjarig programma gestart om gespecialiseerde cliëntondersteuning uit te breiden en te verduurzamen.

Belangrijke uitgangspunten van het programma zijn:

· De huidige gespecialiseerde cliëntondersteuning wordt gewaarborgd en gecontinueerd; de cliënten en hun naasten mogen zo weinig mogelijk hinder hebben van de overgang van de pilotperiode naar een permanente GCO;
· We bouwen voort op de kennis die in de pilots is opgedaan en die breiden we uit;
· We organiseren GCO regionaal zodat vraag en ondersteuning dicht bij elkaar blijft;
· We organiseren een lerende regio waarin kennisdeling tussen de verschillende doelgroepen GCO plaatsvindt én waar kennis wordt gedeeld met alle stakeholders in de regio.

Voor de Regio Oost Nederland zoeken wij een

Regiocoördinator uitvoering die er zich hard voor maakt dat iedereen die in de regio GCO nodig heeft die ook krijgt, die de kwaliteit van GCO bewaakt en het netwerk in de regio onderhoudt en aanspreekt waar nodig. Je verantwoordelijkheden zijn:

· Het regionaal invulling geven aan de landelijke aanmeldprocedure en organiseren van de regionale toewijzing (binnen landelijke kaders) waarbij er altijd persoonlijk contact is met een deskundig persoon;
· Koppeling cliënt en ondersteuning en indien geen toewijzing warme overdracht naar een andere vorm van ondersteuning;
· Bewaken contracten met onderaannemers op kwaliteit en financiën;
· Naleving van de kwaliteitsafspraken betreffende de uitvoering;
· In kaart brengen en contacten onderhouden regionaal netwerk (regionaal netwerkbeheer);
· Escalatie van casussen richting regionale zorgorganisaties en ketenpartners;
· Voeden van signalerings-, leer- en verbeterproces.

Samen met de regiocoördinator leren en ontwikkelen ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma GCO in jouw regio. Je bent regionaal gestationeerd bij alliantie partner Stichting onafhankelijke cliëntondersteuning Twente (SCOT). Hier vind je de regionale inbedding en aansluiting bij het regionale netwerk. Je legt verantwoording af aan het landelijk programmamanagement en je wordt geholpen met kaders en ondersteuning. Ook heb je afstemming met de vier andere regiocoördinatoren uitvoering, zodat iedereen in Nederland kan rekenen op dezelfde kwaliteit van GCO.

Wat bieden wij?

· Een afwisselende functie met veel flexibiliteit en ruimte voor eigen initiatief;
· Salariëring tot 4.927 euro (bij een fulltime dienstverband op basis van 36 uur, prijspeil 2024). Inschaling op basis van kennis en ervaring; volgens CAO Sociaal Werk 10. Een zzp-constructie is bespreekbaar;
· Je bent gestationeerd bij SCOT en werkt vanuit huis;

Wat vragen wij?

· Je hebt minimaal een hbo-opleiding;
· Je hebt een heldere visie op zorg en sociaal domein, bij voorkeur op (gespecialiseerde) Cliëntondersteuning;
· Je kunt goed organiseren, anderen betrekken bij werkzaamheden en processen in de gaten houden op kwaliteit en doorlooptijd;
· Je bent bereid en in staat om de visie van GCO van de alliantie uit te dragen, daarin af te stemmen met landelijk en andere regio’s en anderen binnen de regio daarin mee te krijgen;
· Je bent communicatief vaardig en je bent in staat om op een verbindende manier mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden;
· Je bent goed in staat om te bepalen welke zaken je zelf kunt oppakken en wanneer het verstandiger is om op te schalen naar een ander niveau.

Meer informatie en solliciteren:

Als je belangstelling hebt voor deze functie en meer informatie wenst, dan kun je bellen met bellen met Annette Kersten van SCOT (0651070002) of met Birgitta de Leeuw, Landelijk programmamanager (06 558 80 327). Spreekt de functie je aan, maar de regio niet? Weet dat we ook in andere regio’s mensen zoeken. Dus neem vooral contact met ons op.

Ben je enthousiast geworden en wil je direct solliciteren? Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en CV 2023 via de mail aan a.kersten@scotwente.nl o.v.v. Regiocoördinator uitvoering.