Ben jij programmamanager of projectleider en wil je gespecialiseerde cliëntondersteuning verder uitrollen?  

Om hun kwaliteit van leven te verbeteren zijn mensen met een complexe zorgvraag sterk gebaat bij gespecialiseerde cliëntondersteuning. De pilots voor gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO) hebben dat de afgelopen vijf jaar duidelijk aangetoond. De pilots krijgen nu een permanent vervolg waar personele versterking voor nodig is. 

Omzetten naar permanente vorm  

Een samenwerkingsverband van vijf cliëntondersteunende organisaties, waaronder SCOT, gaat de huidige vijf pilots omzetten naar een permanente vorm van GCO. Het ministerie van VWS heeft hiervoor subsidie toegekend voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2028. Zorgbelang Inclusief is penvoerder van het samenwerkingsverband dat de huidige gespecialiseerde cliëntondersteuning gaat waarborgen en continueren.    

Kom jij ons versterken? 

Nu de subsidie aan ons is toegekend, willen we natuurlijk als een speer van start gaan! Ben je een programmamanager of projectleider met kennis van cliëntondersteuning? En wil je je tanden zetten in het opstarten en uitvoeren van gespecialiseerde cliëntondersteuning?  

Dan horen we graag zo snel mogelijk van je!  

https://www.zorgbelanginclusief.nl/vacatures/manager-gco/

https://www.zorgbelanginclusief.nl/vacatures/vacatures-projectleiders-gespecialiseerde-clientondersteuning-3-fte/