Onafhankelijke clientondersteuning blijft noodzaak maar is nog onvoldoende bekend.

Als je voor het eerst te maken krijgt met de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of met de Jeugdwet, dan blijkt het vaak een ware zoektocht te zijn om de juiste indicatie te krijgen en om een geschikte zorgaanbieder te vinden. Clientondersteuners van SCOT horen regelmatig dat het verre van eenvoudig is om antwoorden te krijgen op vragen over zorg en begeleiding.

Voor veel mensen is het lastig te begrijpen hoe de wereld van zorg en welzijn in elkaar zit. Te weten wat de rol van de gemeente is en van al die andere organisaties. Het begint al met de vele afkortingen en dan moet je ook maar net weten bij welk loket je moet zijn. En: je krijgt er altijd onverwacht mee te maken. Vaak in een stressvolle situatie.

Tegelijkertijd lees je in de krant meer overzorgaanbieders die de boel belazeren dan over zorgaanbieders die goede zorg verlenen en het beste voor hebben met hun cliënten en bewoners.

Voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg, jeugdhulp, opvoeding, onderwijs, wonen, financiën of werk, maar niet weten hoe ze dit moeten aanpakken of van het kastje naar de muur worden gestuurd bestaat er onafhankelijke cliëntondersteuning.

Clientondersteuners zijn vakmensen die ondersteuning bieden vanuit een onafhankelijke positie. Zij helpen mensen met informatie en advies. Het zijn professionals met specifieke kennis op gebied van  beperkingen, hebben goede kennis van de sociale kaart en weten veel van wet en regelgeving.

Een belangrijk punt is de onafhankelijke positie van de clientondersteuner. De vraag en de belangen van de burger staan centraal. De cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van (zorg)aanbieders, indicatiestellers, financiers en gemeenten.

Cliëntondersteuning is altijd gratis en laagdrempelig. En er is geen indicatie voor nodig. Als je te maken krijgt met de Wlz dan is clientondersteuning beschikbaar via het Zorgkantoor. Heb je te maken met de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet dan wordt clientondersteuning via de gemeente georganiseerd.

Het gaat er uiteindelijk om dat je je leven zoveel mogelijk naar eigen wensen wilt inrichten. Ook als je met een beperking te maken krijgt waardoor je zorg nodig hebt. Of aanpassingen in je huis. Dan kan het heel prettig zijn om samen met een clientondersteuner eens alles op een rijtje te zetten en te kijken wat er mogelijk is. Om de juiste keuzen te kunnen maken.

Clientondersteuners  geven advies over de zorg die het best bij je past en ze helpen ook bij het  aanvraag van die zorg. Het kan zijn dat een aanvraag wordt afgewezen of dat je zorg wilt die niet beschikbaar is. Of dat je toch niet tevreden bent met de zorg die geleverd wordt. Wat dan?

Kortom: Als je denkt: ‘ik kom er niet helemaal alleen uit’ aarzel dan niet om een clientondersteuner in te schakelen. Informeer bij de gemeente of bij het Zorgkantoor naar de mogelijkheden.

Want: je bent het best geholpen met zorg op maat.

Hans Kuipers

Ambassadeur www.scotwente.nl