Gespecialiseerde Cliëntondersteuning krijgt steeds meer vorm.

SCOT is onderdeel van Metgezel (jouwmetgezel.nl). Als een complexe (zorg)situatie je leven beheerst, biedt jouw Metgezel nieuw perspectief. Bij Metgezel kun je terecht voor alle complexe problematiek binnen de zorg, bijvoorbeeld bij meervoudige beperkingen of specifieke problematiek. Hieronder bestuursvoorzitter Ineke Buursink over Metgezel en SCOT.


“Als een cliënt/gezin een vraag heeft, moet die vraag centraal staan. Dat lijkt logisch. Maar in werkelijkheid bepalen vaak de beschikbare financiën hoe iemand geholpen wordt. Niet de behoefte. Dat is een gemiste kans!”

– Ineke Buursink, ze is bestuursvoorzitter van Stichting Cliëntondersteuning Twente

Aan het woord is Ineke Buursink, ze is bestuursvoorzitter van Stichting Cliëntondersteuning Twente, kortweg SCOT. SCOT is één van de vijf alliantiepartners van Metgezel.

Eerder ondersteunde SCOT de pilot Bondgenoot van naasten, die nu is opgenomen binnen het programma van Metgezel. De Bondgenoten richtten zich op naasten van mensen met beperkingen en complexe problematiek.

“Wij vinden Metgezel meer dan de moeite waard”, zegt Ineke als een echte Twentse. “We werken nu met 5 doelgroepen. Maar er zijn natuurlijk meer mensen met vragen. Want als je niet zo goed de weg weet te vinden binnen de zorg, blijf je zonder de nodige hulp. Terwijl iedereen gebruik moet kunnen maken van alle voorzieningen die Nederland biedt. Ik hoop dat Metgezel meer inzicht kan geven in hoe de lijnen lopen binnen de zorg. Zodat de keten logischer in elkaar komt te zitten. Dan is er minder gespecialiseerde ondersteuning nodig. Want als er minder schotten of loketten zijn kan de cliënt makkelijker de weg vinden.”

Metgezel is net gestart en nu druk bezig met het samenbrengen van 5 pilots (Copiloten, Bondgenoten, Netwerkgidsen, Casemanagers hersenletsel en Levensloopbegeleiders). “Het is net als 5 bedrijven bij elkaar brengen en dan ook nog in een andere structuur gaan werken. Dus dit vergt zeker de nodige inzet. Maar ik hoop dat over 5 jaar we zo’n werkwijze hebben gevonden dat Metgezel blijvend is. Dat het uitgangspunt dan echt de cliënt is.”